Quyết định 2746/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 2746/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 12 Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án thuộc Quy hoạch Thủy lợi Chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2746/QĐ-BNN-KHCN 2013 12 Tiêu chuẩn quy hoạch thủy lợi Hồ Chí Minh


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2746/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH 12 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đau tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ v sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 (Ban 9) tại các Tờ trình số 238/TTr-BQL9 ngày 24/9/2013 và Tờ trình số 259/TTr-BQL9 ngày 11/10/2013 về việc trình duyệt các Tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc gói thầu CN/TV-7: Nghiên cứu, biên soạn Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cho các dự án thuộc Quy hoạch Thủy lợi Chống ngập úng Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 12 Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho các dự án thuộc Quy hoạch Thủy lợi Chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Khi áp dụng cn đảm bảo đng bộ với hệ thống các tiêu chuẩn được áp dụng và phải phù hp với các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9, Giám đốc các Ban Quản lý dự án chống ngập khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHCN, XDCT (30b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Phụ lục

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định 2746/QĐ -BNN-KHCN ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Số hiệu tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

1.

TCCN 01:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Thành phần, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật

2.

TCCN 02:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Nội dung, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật công tác thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý lực học của đất phục vụ cho thiết thế kỹ thuật

3.

TCCN 03:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Yêu cầu đối với công tác thí nghiệm cọc xử lý nền móng công trình

4.

TCCN 04:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Yêu cầu đối với công tác thí nghiệm mô hình thủy lực cống kiểm soát triều

5.

TCCN 06:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Tải trọng tác động và thợp tải trọng trong thiết kế cửa van

6.

TCCN 13:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Thiết kế cửa van kéo đứng (cửa van phẳng)

7.

TCCN 14:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Thiết kế cửa van cung

8.

TCCN 15:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Yêu cầu kỹ thuật chủ yếu thiết kế hệ thống đóng mở kiểu xi lanh thủy lực

9.

TCCN 20:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Vật liệu chế tạo cửa van thép

10.

TCCN 21:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Chế tạo cửa van thép

11.

TCCN 30:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Nghiệm thu công tác chế tạo cửa van thép

12.

TCCN 31:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Nghiệm thu công tác lắp đặt cửa van thép

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2746/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2746/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2013
Ngày hiệu lực19/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2746/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 2746/QĐ-BNN-KHCN 2013 12 Tiêu chuẩn quy hoạch thủy lợi Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2746/QĐ-BNN-KHCN 2013 12 Tiêu chuẩn quy hoạch thủy lợi Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2746/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành19/11/2013
        Ngày hiệu lực19/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2746/QĐ-BNN-KHCN 2013 12 Tiêu chuẩn quy hoạch thủy lợi Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2746/QĐ-BNN-KHCN 2013 12 Tiêu chuẩn quy hoạch thủy lợi Hồ Chí Minh

            • 19/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực