Quyết định 275/QĐ-UBND

Quyết định 275/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2016 tỉnh lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 275/QĐ-UBND phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 275/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp; Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 312/STC-NS ngày 04 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ (thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh) năm 2016, cụ thể như sau:

1. Tổng số kinh phí phân bổ: 4.200 triệu đồng (bốn tỷ, hai trăm triệu đồng); phân bổ cho các đơn vị sau:

Số TT

Tên đơn v

Số tiền
(1.000 đ)

01

Sở Giao thông Vận tải (Lực lượng thanh tra giao thông)

1.660.000

02

Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng

1.300.000

03

Sở Tài chính

140.000

04

Kho bạc Nhà nước tỉnh

280.000

05

Các đơn vị thực hiện tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gồm

820.000

 

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh

100.000

 

- Sở Giáo dục và Đào tạo

100.000

 

- Sở Tư pháp

100.000

 

- Sở Thông tin và Truyền thông

60.000

 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

50.000

 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

60.000

 

- Liên đoàn Lao động tỉnh

50.000

 

- Tỉnh Đoàn

50.000

 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

50.000

 

- Hội Nông dân tỉnh

50.000

 

- Hội Cựu chiến binh tỉnh

50.000

 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh

50.000

 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

50.000

 

Tổng cộng

4.200.000

2. Nguồn kinh phí: Phần trích cho ngân sách tỉnh theo tỷ lệ quy định từ dự toán thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ năm 2016 (dự toán thu ngân sách cấp tỉnh).

Điều 2. Giao Sở Tài chính thông báo chi tiết nguồn kinh phí phân bổ tại Điều 1 nêu trên; đồng thời hướng dẫn các đơn vị được sử dụng kinh phí thực hiện quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo đúng chế độ quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 275/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu275/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2016
Ngày hiệu lực18/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 275/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 275/QĐ-UBND phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 275/QĐ-UBND phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu275/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành18/02/2016
        Ngày hiệu lực18/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 275/QĐ-UBND phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 275/QĐ-UBND phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ Lâm Đồng

            • 18/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực