Quyết định 2750/QĐ-UBND

Quyết định 2750/QĐ-UBND năm 2018 công bố bãi bỏ quy hoạch theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 59 Luật Quy hoạch do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2750/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2750/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BÃI BỎ CÁC QUY HOẠCH THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương này 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch, trong đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW “chủ động rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền các quy hoạch quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch, hoàn thành trước 31/12/2018”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 61/TTr-SKHĐT ngày 12 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này Danh mục các quy hoạch bị bãi bỏ theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 59 Luật Quy hoạch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

DANH MỤC

CÁC QUY HOẠCH BỊ BÃI BỎ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số: 2750/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

STT

Tên dự án quy hoạch

Cấp phê duyệt

Thời kỳ quy hoạch

Văn bản do cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao lập, điều chỉnh quy hoạch

Cơ quan quản lý quy hoạch

1

Quy hoạch chi tiết Karaoke, vũ trường tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2008-2010 định hướng đến năm 2020

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Giai đoạn 2008-2010 định hướng đến năm 2020

QĐ số 4635/QĐ-CT ngày 19/12/2008

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

2

Quy hoạch hệ thống tượng đài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030

QĐ số 3209/QĐ-CT ngày 05/11/2014

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

3

Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

QĐ số 1560/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Sở Công thương

4

Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

QĐ số 1559/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Sở Công thương

5

Quy hoạch phát triển chăn nuôi theo vùng và xã trọng điểm tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Đến năm 2020

QĐ số 3309/QĐ-UBND ngày 11/11/2014

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

6

Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Đến năm 2020

QĐ số 3310/QĐ-UBND ngày 11/11/2014

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

7

Quy hoạch vùng rau an toàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Đến năm 2020

QĐ số 1674/QĐ-UBND ngày 20/7/2012

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

8

Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ, hóa lỏng trên địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

QĐ số 1559/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Sở Công thương

9

Quy hoạch phát triển ngành xuất bản - in - phát hành tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Đến năm 2020

QĐ số 2015/QĐ-UBND ngày 20/8/2012

Sở Thông tin và Truyền thông

10

Quy hoạch phát triển ngành Báo chí, Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Đến năm 2020

QĐ số 3891/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2750/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2750/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2018
Ngày hiệu lực02/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2750/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2750/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2750/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch Vĩnh Phúc

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2750/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch Vĩnh Phúc

          • 02/11/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 02/11/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực