Quyết định 2755/QĐ-UBND

Quyết định 2755/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 2755/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt nông thôn Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2755/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH SINH HOẠT NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 177/2013/NĐ - CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124 /2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v ban hành hướng dẫn nguyên tắc xây dựng thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước tại đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư 88/TT-BTC ngày 28/5/ 2012 của Bộ Tài chính Ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 20/3/2019 quy định về điều chỉnh mức giá bán điện bình quân và quy định giá bán điện;

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về Công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 546/TTr-STC ngày 08/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Phúc (tính một phần khấu hao tài sản cố định: 500đ/m3) cụ thể:

Số TT

Đối tượng sử dụng nước

Lượng nước sạch sử dụng/tháng

Giá nước hiện hành (đ/m3)

Giá nước đề nghị điều chỉnh (đ/m3)

1

Sinh hoạt các hộ dân cư

Theo thực tế sử dụng

5.500

6.500

2

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng

Theo thực tế sử dụng

6.500

8.000

3

Hoạt động sản xuất vật chất

Theo thực tế sử dụng

8.000

10.000

4

Kinh doanh dịch vụ

Theo thực tế sử dụng

8.000

10.000

(Giá nước trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bảo vệ môi trường rừng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Ban Quản lý các KCN; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước số I và Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
L
ê Duy Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2755/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2755/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2019
Ngày hiệu lực01/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(10/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2755/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2755/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt nông thôn Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2755/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt nông thôn Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2755/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýLê Duy Thành
        Ngày ban hành30/10/2019
        Ngày hiệu lực01/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (10/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2755/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt nông thôn Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2755/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt nông thôn Vĩnh Phúc

            • 30/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực