Quyết định 2756/QĐ-UBND

Quyết định 2756/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 871/2006/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2756/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ QĐ 871 Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2756/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 871/2006/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm Pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 871/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2756/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2756/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2013
Ngày hiệu lực18/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2756/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2756/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ QĐ 871 Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2756/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ QĐ 871 Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2756/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNgô Hòa
       Ngày ban hành18/12/2013
       Ngày hiệu lực18/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2756/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ QĐ 871 Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2756/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ QĐ 871 Thừa Thiên Huế

           • 18/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực