Quyết định 2760/QĐ-UBND

Quyết định 2760/QĐ-UBND năm 2012 hủy bỏ một thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2760/QĐ-UBND hủy bỏ thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2760/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ MỘT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC VPCP (BC);
-TT tỉnh uỷ (BC);
- TT HĐND tỉnh (BC);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (BC);
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, PKSTTHC.Th.50b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012)

IV: Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ

1. Tư vấn, hướng dẫn thủ tục nộp đơn đăng ký đối tượng quyền sở hữu công nghiệp

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 : Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa hoặc phòng Thông tin thống kê Khoa học Công nghệ và Sở hữu trí tuệ (Sở Khoa học Công nghệ - số 19 đường Tô Hiệu - thành phố Sơn La)

* Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ công chức của Thông tin thống kê Khoa học Công nghệ và Sở hữu trí tuệ viết phiếu hẹn trao cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ công chức phòng hướng dẫn trực tiếp hoặc bàng văn bản (1 lần duy nhất) để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn, nộp lệ phí tại, ký nhận, lấy kết quả tại Thông tin thống kê Khoa học Công nghệ và Sở hữu trí tuệ (Sở Khoa học Công nghệ - số 19 đường Tô Hiệu - thành phố Sơn La)

+ Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người được uỷ quyền.

+ Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ làm việc hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

- Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Tờ khai

+ Giấy đăng ký kinh doanh

+ Đối tượng xin bảo hộ (SC, NH, KDCN....)

+ Giấy ủy quyền (nếu uỷ quyền)

+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

Không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bằng bảo hộ.

- Lệ phí (nếu có):

* Lệ phí nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

+ Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

+ Lệ phí duy trì, gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;

+ Lệ phí công bố thông tin sở hữu công nghiệp.

* Phí thẩm định, giám định về sở hữu công nghiệp

+ Phí cung cấp dịch vụ để giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp;

+ Phí tra cứu, cung cấp thông tin về sở hữu công nghiệp;

+ Phí cấp các loại bản sao, phó bản, bản cấp lại các tài liệu sở hữu công nghiệp

+ Phí lập và gửi đơn đăng ký Quốc tế về sở hữu công nghiệp.

Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04 tháng 02 năm 2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục)

+ Mẫu số 01-SC; Mẫu số 02-TKBT; Mẫu số 03-KDCN; Mẫu số 04-NH; Mẫu số 05-CDĐL; Mẫu số 01-SĐVB; Mẫu số 02-GHVB; Mẫu số 04-CDHB; Mẫu số 05-KN; Mẫu số 06-ĐKQT; Mẫu số 07-ĐKCĐ.

+ Mẫu số 01-HĐCN; Mẫu số 02-HĐSD

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật sở hữu trí tuệ (số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005)

+ Nghị định số 103; 105; 106/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 2006

+ Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

+ Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04 tháng 02 năm 2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2760/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2760/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2012
Ngày hiệu lực18/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2760/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2760/QĐ-UBND hủy bỏ thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2760/QĐ-UBND hủy bỏ thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2760/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành18/12/2012
        Ngày hiệu lực18/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2760/QĐ-UBND hủy bỏ thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2760/QĐ-UBND hủy bỏ thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Sơn La

            • 18/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực