Quyết định 2761/QĐ-BYT

Quyết định 2761/QĐ-BYT năm 2009 chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2761/QĐ-BYT chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2761/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;
Căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BKHCN ngày 10/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa” và Thông tư số 05/2007/TT-BYT ngày 07/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế “Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm nhập khẩu”;
Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, trực thuộc Bộ Y tế và Quyết định số 2456/QĐ-BYT ngày 09/7/2009 của Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, trực thuộc Bộ Y tế;
Căn cứ báo cáo kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế, có trụ sở tại thành phố Hà Nội là tổ chức thực hiện trách nhiệm kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu.

Điều 2. Phạm vi sản phẩm, hàng hóa được kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm nhập khẩu nêu tại Phụ lục kèm theo.

Điều 3. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 năm kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BT Nguyễn Quốc Triệu (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, PC, ATTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐƯỢC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH, AN TOÀN ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU TẠI VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2761/QĐ-BYT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Các nguyên liệu thực phẩm đã qua chế biến công nghiệp không cần qua tinh chế lại nhằm phục vụ sản xuất trực tiếp hoặc sang bao đóng gói lại.

2. Các chất sử dụng trong chế biến thực phẩm (chất hỗ trợ chế biến, phụ gia thực phẩm).

3. Thực phẩm và thực phẩm đặc biệt bao gói sẵn sử dụng trực tiếp.

4. Các sản phẩm khác thuộc danh mục phải công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm.

5. Các sản phẩm thực phẩm không phải qua kiểm tra nhà nước nhưng có thông tin rủi ro về an toàn, dịch bệnh hoặc được Bộ Y tế yêu cầu bằng văn bản;

a) Thực phẩm mang theo người để tiêu dùng cá nhân không quá số lượng phải nộp thuế nhập khẩu;

b) Thực phẩm là quà biếu nhân đạo, là hàng trong túi ngoại giao, túi lãnh sự theo quy định của pháp luật;

c) Thực phẩm tạm nhập, tái xuất;

d) Thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu;

đ) Thực phẩm gửi kho ngoại quan;

e) Thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu;

g) Thực phẩm là hàng mẫu tham gia các hội chợ;

h) Thực phẩm trao đổi của cư dân biên giới;

i) Thực phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam gia công cho chủ hàng nước ngoài chỉ để xuất khẩu;

k) Nguyên liệu thô phải qua tinh chế, chế biến lại (dầu thực vật, lá và sợi thuốc lá, thảo dược dùng trong chế biến thực phẩm);

l) Thực phẩm tươi sống, sơ chế thuộc danh mục phải qua kiểm dịch động vật hoặc kiểm dịch thực vật.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2761/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2761/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2009
Ngày hiệu lực31/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2761/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 2761/QĐ-BYT chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2761/QĐ-BYT chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2761/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrịnh Quân Huấn
        Ngày ban hành31/07/2009
        Ngày hiệu lực31/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2761/QĐ-BYT chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2761/QĐ-BYT chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu

            • 31/07/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực