Quyết định 2762/QĐ-CTUBND

Quyết định 2762/QĐ-CTUBND năm 2012 thành lập Tổ xây dựng Đề án đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 2762/QĐ-CTUBND 2012 thành lập Tổ xây dựng Đề án đặt tên đường Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2762/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1469/TTr-SVHTTDL ngày 19/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ xây dựng Đề án đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Định, gồm các thành viên có tên sau:

1. Tổ trưởng: Ông Dương Tấn Sinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Các Tổ phó:

- Mời ông Phạm Đình Đôn, Ủy viên BCH TƯ Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Sử học Bình Định, Trưởng phòng Nghiên cứu lịch sử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định.

- Ông Trương Đông Hải, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Các Ủy viên:

- Ông Phan Tấn Duy, Chuyên viên Phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng.

- Ông Phạm Ngọc Ẩn, Chuyên viên Phòng Quản lý giao thông, Sở Giao thông Vận tải.

- Bà Nguyễn Hồng Hà, Chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ông Từ Như Huyền Trân, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bà Nguyễn Thị Nhân, Cán bộ nghiệp vụ, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh.

- Bà Tướng Hoàng Oanh, Cán bộ nghiệp vụ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Quy Nhơn.

Điều 2. Tổ xây dựng Đề án đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Định, có nhiệm vụ xây dựng, đề xuất các quy định, nguyên tắc đặt tên đường phố, công trình công cộng và xây dựng ngân hàng tên đường phục vụ cho việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, báo cáo Hội đồng Tư vấn về đặt tên đường phố và công trình công cộng của tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh quyết định.

Tổ xây dựng Đề án đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng các sở, ngành liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, K5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2762/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2762/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2012
Ngày hiệu lực10/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2762/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 2762/QĐ-CTUBND 2012 thành lập Tổ xây dựng Đề án đặt tên đường Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2762/QĐ-CTUBND 2012 thành lập Tổ xây dựng Đề án đặt tên đường Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2762/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýMai Thanh Thắng
        Ngày ban hành10/12/2012
        Ngày hiệu lực10/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2762/QĐ-CTUBND 2012 thành lập Tổ xây dựng Đề án đặt tên đường Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2762/QĐ-CTUBND 2012 thành lập Tổ xây dựng Đề án đặt tên đường Bình Định

            • 10/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực