Quyết định 277/QĐ-TCTK

Quyết định 277/QĐ-TCTK về điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2012 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 277/QĐ-TCTK 2012 điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU TRA THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2012

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia”;

Căn cứ Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành điều tra theo chu kỳ quý trong năm 2012 về thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; hợp tác xã; hộ trang trại; hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản; hộ sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; hộ dân cư theo Phương án ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc doanh nghiệp, chủ đầu tư, Trưởng Ban quản lý dự án/công trình thuộc khu vực ngoài nhà nước và chủ hộ có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và kịp thời số liệu theo phiếu điều tra.

Điều 3. Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư chủ trì và phối hợp với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện điều tra theo phương án quy định.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 217/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Bộ trưởng Bộ KH-ĐT (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Lãnh đạo TCTK (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, XDĐT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 277/QĐ-TCTK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu277/QĐ-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2012
Ngày hiệu lực14/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 277/QĐ-TCTK

Lược đồ Quyết định 277/QĐ-TCTK 2012 điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 277/QĐ-TCTK 2012 điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu277/QĐ-TCTK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýĐỗ Thức
        Ngày ban hành14/05/2012
        Ngày hiệu lực14/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 277/QĐ-TCTK 2012 điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 277/QĐ-TCTK 2012 điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển

            • 14/05/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực