Quyết định 277/QĐ-UBND

Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực Cửa khẩu Quốc tế La Lay do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 277/QĐ-UBND 2019 mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/QĐ-UBND

Qung Trị, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ, TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG TRONG KHU VỰC CỬA KHẨU QUỐC TẾ LA LAY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phí, lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Công văn số 28/HĐND-KTNS ngày 24/01/2019 của Thường trực HĐND tỉnh V/v mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực Cửa khẩu Quốc tế La Lay;

Xét đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Tờ trình số 145/TTr-KKT ngày 27/12/2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực Cửa khẩu Quốc tế La Lay bng 50% mức thu tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo trong năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 01/01/2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Trưng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Quản lý ca khẩu tỉnh; Thủ trưởng các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);

- Lưu: VT, TM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 277/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu277/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2019
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 277/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 277/QĐ-UBND 2019 mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 277/QĐ-UBND 2019 mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu277/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành31/01/2019
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 277/QĐ-UBND 2019 mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 277/QĐ-UBND 2019 mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng Quảng Trị

            • 31/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực