Quyết định 2780/QĐ-UBND

Quyết định 2780/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2780/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thời gian năm học Hải Dương 2018 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2780/-UBND

Hải Dương, ngày 07 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 - 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 934/TTr-SGDĐT ngày 03/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: “Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh;
- Phó CVP (Ô.Khuyến);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, TP;
- TT Công nghệ thông tin, VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX(01), Hiển(40)
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

KẾ HOẠCH

VỀ THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 - 2019
(Ban nh kèm theo Quyết định số: 2780/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Thời gian năm học 2018 - 2019

 

Bậc Mầm non

Cấp Tiểu học

Cấp THCS

Cấp THPT

GDTX

Ngày tựu trường

20/8/2018

20/8/2018

13/8/2018

13/8/2018

20/8/2018

Ngày khai giảng

05/9/2018

05/9/2018

05/9/2018

05/9/2018

05/9/2018

Học kỳ I

Từ ngày 05/9/2018 đến ngày 10/01/2019 (18 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 05/9/2018 đến ngày 10/01/2019 (18 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 05/01/2019 (19 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 05/01/2019 (19 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 05/9/2018 đến ngày 05/01/2019 (18 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Ngày nghỉ giữa hai hc kỳ

11/01/2019

11/01/2019

 

 

 

Học kỳ II

Từ ngày 14/01/2019, đến ngày 25/5/2019 (17 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 14/01/2019, đến ngày 25/5/2019 (17 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 07/01/2019, đến ngày 26/5/2019 (18 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 07/01/2019, đến ngày 26/5/2019 (18 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Từ ngày 07/01/2019, đến ngày 26/5/2019 (17 tuần thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục)

Ngày kết thúc năm học

31/5/2019

31/5/2019

31/5/2019

31/5/2019

31/5/2019

 

 

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 10/6/2019

Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2019

Thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT

Thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT

 

 

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 tiểu học trưc ngày 31/7/2019

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS trước ngày 31/7/2019

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT trước ngày 31/7/2019

 

2. Một số quy định chung

2.1. Thống nhất ngày khai giảng là ngày 05/9/2018 (ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường). Trường hợp đặc biệt, đơn vị nào thay đổi ngày khai giảng, báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo (đi với trường mm non, tiu học, THCS), UBND cấp huyện (trung tâm GDTX) và Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THPT).

2.2. Thời gian nghỉ tết Nguyên đán năm 2019

Nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019 bắt đầu từ ngày 01/02/2019 (ngày 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết ngày 10/02/2019 (ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

2.3. Các ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

2.4. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học đột xuất, nghỉ do thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và chỉ đạo bố trí học bù./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2780/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2780/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2018
Ngày hiệu lực07/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2780/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2780/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thời gian năm học Hải Dương 2018 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2780/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thời gian năm học Hải Dương 2018 2019
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2780/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành07/08/2018
        Ngày hiệu lực07/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2780/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thời gian năm học Hải Dương 2018 2019

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2780/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thời gian năm học Hải Dương 2018 2019

           • 07/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực