Quyết định 2785/QĐ-UBND

Quyết định 2785/QĐ-UBND năm 2011 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 2785/QĐ-UBND 2011 bổ sung bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Lao động Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 3338/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 31/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2785/QĐ-UBND 2011 bổ sung bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Lao động Khánh Hòa


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2785/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ Về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Liên bộ: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Bộ Lao động TB&XH;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, Phòng KSTTHC, NL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2785/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2785/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2011
Ngày hiệu lực14/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2016
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2785/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2785/QĐ-UBND 2011 bổ sung bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Lao động Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2785/QĐ-UBND 2011 bổ sung bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Lao động Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2785/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành14/10/2011
        Ngày hiệu lực14/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2016
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2785/QĐ-UBND 2011 bổ sung bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Lao động Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2785/QĐ-UBND 2011 bổ sung bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Lao động Khánh Hòa