Quyết định 2786/QĐ-UBND

Quyết định 2786/QĐ-UBND năm 2015 về đính chính hệ số điều chỉnh giá đất ở tại một số vị trí trên địa bàn thành phố Cẩm Phả do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2786/QĐ-UBND đính chính hệ số điều chỉnh giá đất Cẩm Phả Quảng Ninh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2786/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TẠI MỘT SỐ VỊ TRÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ vviệc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2850/STC-QLGTS ngày 04/9/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính nội dung một số hệ số quy định trong Bảng hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định số 568/2015/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của UBND Tỉnh như sau:

- Nội dung ghi tại Quyết định số 568/2015/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 đã ghi:

+ Mục 2 - phường Mông Dương: “Các mục còn lại trong phường (trừ các Mục 1; 4.22.1; 4.22.2) trong bảng giá đất 5 năm”.

+ Mục 2 - phường Cẩm Thịnh: “Các mục còn lại trong phường (trừ Mục 1) trong bảng giá đt 5 năm”.

+ Mục 2 - phường Quang Hanh: “Các mục còn lại trong phường (trừ Mục 1) trong bảng giá đt 5 năm”.

- Nội dung đính chính sửa lại như sau:

+ Mục 2 - phường Mông Dương: “Các mục còn lại trong phường (trừ các Mục 1; 4.22.1; 4.22.2; 4.20; 4.21) trong bảng giá đất 5 năm”.

+ Mục 2 - phường Cẩm Thịnh: “Các mục còn lại trong phường (trừ các Mục 1; 14) trong bảng giá đất 5 năm”.

+ Mục 2 - phường Quang Hanh: “Các mục còn lại trong phường (trừ các Mục 1; 3.2) trong bảng giá đất 5 năm”.

Điều 2. Quyết định này là bộ phận cấu thành của Quyết định số 568/2015/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của UBND Tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Cẩm Phả; Giám đốc Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, P2 UBND Tỉnh;
- Như Điều 2 (để t/h);
- V0, QLĐĐ1;
- Lưu: VT, QLĐĐ2.
C.15b-QĐ145

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2786/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2786/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2015
Ngày hiệu lực24/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2786/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2786/QĐ-UBND đính chính hệ số điều chỉnh giá đất Cẩm Phả Quảng Ninh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2786/QĐ-UBND đính chính hệ số điều chỉnh giá đất Cẩm Phả Quảng Ninh 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2786/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Văn Thành
       Ngày ban hành24/09/2015
       Ngày hiệu lực24/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2786/QĐ-UBND đính chính hệ số điều chỉnh giá đất Cẩm Phả Quảng Ninh 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2786/QĐ-UBND đính chính hệ số điều chỉnh giá đất Cẩm Phả Quảng Ninh 2015

           • 24/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực