Quyết định 279-CT

Quyết định 279-CT năm 1992 đổi tên Viện Quan hệ quốc tế Bộ ngoại giao thành Học viện Quan hệ quốc tế do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 279-CT đổi tên Viện Quan hệ quốc tế Bộ ngoại giao thành Học viện Quan hệ quốc tế


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 279-CT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ ĐỔI TÊN VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ BỘ NGOẠI GIAO THÀNH HỌC VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về sáp nhập trường đại học Ngoại giao và Viện Quan hệ quốc tế số 78-HĐBT ngày 19 tháng 5 năm 1987;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (công văn số 70-NG/QHQT ngày 15 tháng 1 năm 1991 và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 3451-KHTV, ngày 9 tháng 7 năm 1991)
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Viện Quan hệ quốc tế Bộ Ngoại giao thành Học viện Quan hệ quốc tế.

Điều 2. Học viện Quan hệ quốc tế có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại có trình độ đại học đồng thời nghiên cứu khoa học về quan hệ quốc tế.

Điều 3. Học viện Quan hệ quốc tế chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Ngoại giao và chịu sự chỉ đạo về sắp xếp mạng lưới chung và thực hiện các quy chế chuyên môn về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và đạo tạo. Học viện Quan hệ quốc tế nằm trong hệ thống các học viện của quốc gia được hưởng mọi chế độ, chính sách do Nhà nước ban hành cho các Học viện.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Học viện Quan hệ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ; các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước; thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 279-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu279-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/1992
Ngày hiệu lực01/08/1992
Ngày công báo15/08/1992
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 279-CT đổi tên Viện Quan hệ quốc tế Bộ ngoại giao thành Học viện Quan hệ quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 279-CT đổi tên Viện Quan hệ quốc tế Bộ ngoại giao thành Học viện Quan hệ quốc tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu279-CT
        Cơ quan ban hànhChủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành01/08/1992
        Ngày hiệu lực01/08/1992
        Ngày công báo15/08/1992
        Số công báoSố 15
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 279-CT đổi tên Viện Quan hệ quốc tế Bộ ngoại giao thành Học viện Quan hệ quốc tế

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 279-CT đổi tên Viện Quan hệ quốc tế Bộ ngoại giao thành Học viện Quan hệ quốc tế

             • 01/08/1992

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/08/1992

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/08/1992

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực