Quyết định 2796/QĐ-BNN-QLCL

Quyết định 2796/QĐ-BNN-QLCL năm 2015 tạm dừng hiệu lực thi hành đối với khoản 2, Điều 16 Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2796/QĐ-BNN-QLCL 2015 tạm dừng khoản 2 Điều 16 Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT


BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2796/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM DỪNG HIỆU LỰC THI HÀNH ĐỐI VỚI KHOẢN 2, ĐIỀU 16 THÔNG TƯ SỐ 12/2015/TT-BNNPTNT NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HƯỚNG DẪN KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm dừng hiệu lực thi hành đối với khoản 2, Điều 16 Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu. Thời hạn tạm dừng hiệu lực đến hết ngày 10/3/2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo: Website Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ KH-CN;
- Tổng Cục Hải quan;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ KHCN&MT, Vụ Pháp chế (Bộ NN và PTNT);
- Cục Bảo vệ thực vật, Cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ NN và PTNT);
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, QLCL.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2796/QĐ-BNN-QLCL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2796/QĐ-BNN-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2015
Ngày hiệu lực15/07/2015
Ngày công báo29/07/2015
Số công báoTừ số 871 đến số 872
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2796/QĐ-BNN-QLCL

Lược đồ Quyết định 2796/QĐ-BNN-QLCL 2015 tạm dừng khoản 2 Điều 16 Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2796/QĐ-BNN-QLCL 2015 tạm dừng khoản 2 Điều 16 Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2796/QĐ-BNN-QLCL
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýCao Đức Phát
       Ngày ban hành15/07/2015
       Ngày hiệu lực15/07/2015
       Ngày công báo29/07/2015
       Số công báoTừ số 871 đến số 872
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2796/QĐ-BNN-QLCL 2015 tạm dừng khoản 2 Điều 16 Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2796/QĐ-BNN-QLCL 2015 tạm dừng khoản 2 Điều 16 Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT

           • 15/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/07/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực