Quyết định 2797/QĐ-UBND

Quyết định 2797/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 2797/QĐ-UBND nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời Quảng Ninh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2797/-UBND

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2015 – 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 216/2012; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 19/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 17:2013/BXD - Quy chuẩn quy hoạch quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện Quảng cáo ngoài trời;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2008 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lập mới, điều chỉnh quy hoạch ngành lĩnh vực cấp tỉnh năm 2015;

Xét đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2045/TTr- SVHTTDL ngày 25/8/2015; Báo cáo kết quả thẩm định dự toán số 2980/STC-TCĐT ngày 16/9/2015 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, gồm những nội dung sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Cơ quan chủ trì tổ chức lập quy hoạch: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh.

3. Mục tiêu quy hoạch:

- Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước, thúc đy xã hội hóa các hoạt động văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời góp phần đem lại hiệu quả kinh tế xã hội.

- Xác định cụ thể nguyên tắc, vị trí đất, không gian, quy mô, hình thức và nội dung của công cụ tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời;

- Quy hoạch quảng cáo ngoài trời phải phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các quảng cáo trong đô thị phải phù hp với kiến trúc đô thị, không phá vỡ cảnh quan xung quanh tạo nên những điểm nhấn làm nổi bật mỹ quan đô thị hay khu vực đặt bin quảng cáo.

4. Phạm vi, địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch:

- Phạm vi nghiên cứu: 14 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Địa điểm nghiên cứu: Là quỹ đất đang thuộc sở hữu của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân; quỹ đất phát triển hạ tầng, khu công nghiệp, khu chế xuất trên các tuyến quốc lộ, các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

5. Nhiệm vụ và nội dung đồ án:

5.1. Yêu cầu chung:

- Khảo sát địa hình, lập Quy hoạch trên nền bản đồ theo hệ cao, tọa độ Quốc gia VN 2000.

- Cập nhật quy hoạch vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050 đã được phê duyệt. Quy hoạch các tuyến đường giao thông của tỉnh, các tuyến đường hiện có, các quy hoạch và dự án được duyệt. Đánh giá thực trạng quảng cáo ngoài trời đã xây dựng, từ đó đề ra phương án quy hoạch cho phù hp.

- Xác định được vị trí xây dựng, kiểu dáng, kích thước, chất liệu, số lượng các biển quảng cáo xây mới; xác định các quảng cáo ngoài trời cần định hướng phát trin, tạo cảnh quan đẹp, hiện đại, không ảnh hưởng tới cảnh quan kiến trúc xung quanh khu vực quy hoạch.

- Vị trí, địa đim, khu vực xây dựng và công tác quản lý các công trình quảng cáo ngoài trời phải tuân theo quy định của các luật: Luật Quảng cáo, Luật Xây dựng, Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Điện lực, Luật Đường sắt, Luật Quy hoạch đô thị, Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD và các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn phòng cháy chữa cháy, kết cấu xây dựng bảo đảm an toàn tính mạng và các hoạt động sản xuất của nhân dân, đảm bảo tầm nhìn các phương tiện giao thông.

5.2. Yêu cầu cụ thể:

a. Yêu cu đối với tất cả các biển quảng cáo.

- Hình thức kiểu dáng biển Quảng cáo tấm lớn ngoài trời: Xây biển hình thức 01 trụ tròn; chiều cao tối thiểu từ cốt mặt đường lên tới cạnh dưới của biển là 15m. Kích thước mặt biển quảng cáo tại các tuyến Quốc lộ nhỏ hơn hoặc bằng 200m2/1 mặt bin; các tuyến Tỉnh lộ nhỏ hơn hoặc bằng 120m2/1 mặt biển; các tuyến đường Huyện lộ nhỏ hơn hoặc bằng 80m2/1 mặt. Kiểu dáng: Biển 02 mặt, chất liệu biển in bạt cố định; biển lật 3 mặt; biển điện tử...

- Phương án thiết kế 01 mẫu biển điển hình (biển in bạt cố định, biển lật 3 mặt, biển điện tử...).

b. Đối vi biển quảng cáo tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị và quảng cáo không sinh lời:

- Đối với biển tấm lớn tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị :

+ Vị trí thực hiện: Khu Trung tâm hành chính, Trung tâm văn hóa, Trung tâm thương mại, Công viên, Khu vui chơi giải trí, các điểm nút giao thông quan trọng tại các địa phương: Hạ Long, Quảng Yên, Đông Triều, Tiên Yên; các điểm tiếp giáp giữa tỉnh Quảng Ninh với các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang; các điểm tiếp giáp với Trung Quốc và Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

+ Kích thước: Diện tích mặt biển tối đa 200m2/mặt, gồm các kích thước: 12m (dài) x 6m (cao); hoặc 15m (dài) x 7,5m (cao); hoặc 15m (dài) x 8,0m (cao); hoặc 20m (dài) x 10m (cao).

+ Chất liệu: Sắt, inox, bê tông, mặt bạt, màn hình LED hoặc các chất liệu khác bảo đảm yếu tố kỹ - mỹ thuật theo quy chun.

+ Kiểu dáng của biển: Tùy thuộc vào địa hình thực tế, có thể xây dựng bảng 1 mặt, 2 mặt, hoặc 3 mặt có 1 cột trụ tròn bằng chất liệu bền vững và có hệ thống chiếu sáng chuẩn với chế độ bật tự động 19h00’ đến 23h30’ hàng ngày.

+ Nội dung: Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Thực hiện quảng cáo theo yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước.

- Băng rôn tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị:

+ Vị trí thực hiện: Tại các cột đèn chiếu sáng, cột trồng trên các dải phân cách và lề đường (được phép treo ngang qua đường giao thông), tại Trụ sở các cơ quan, đơn vị tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp và các doanh nghiệp.

+ Kích thước: Dài từ 8m - 12m, Rộng từ 0,8m - 1m.

+ Chất liệu: Vải mầu, bạt phun sơn mu, dán giấy, đề can v.v., bảo đảm các yếu tố về mỹ thuật theo quy chuẩn.

+ Chiều cao treo: 4.5m (tính từ cốt mặt đường đến mép dưới băng rôn).

+ Nội dung: Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; các sự kiện văn hóa - xã hội.

c. Đối với biển quảng cáo thương mại :

Biển quảng cáo thương mại tấm lớn:

+ Vị trí thực hiện: Từ mép đường đến cạnh gần đường nhất của biển quảng cáo tối thiểu là 25m đối với quốc lộ; 20m đối với tuyến tỉnh lộ, khuyến khích càng xa càng tốt.

+ Chiều cao: Tối đa 15m tính từ mặt cốt mặt đường đến mép dưới của bảng, biển.

+ Kiểu dáng: 01 cột, mặt bảng, biển từ 01 đến 03 mặt.

+ Khoảng cách giữa các bảng biển: Từ 150m đến 250m theo chiều dọc tuyến đường. Tại các đường cong, khoảng cách giữa 2 bảng, biển từ 100m đến 200m. Căn cứ tình hình thực tế tại các địa phương và thực địa tuyến đường, khoảng cách giữa 2 bảng quảng cáo có thể điều chỉnh nhưng không vượt quá giới hạn 20m so với khoảng cách nói trên.

+ Nội dung: Quảng cáo thực hiện theo quy định của pháp luật.

+ Chất liệu: Sắt, inox, bê tông, mặt bạt, màn hình LED hoặc các chất liệu khác nhưng bảo đảm yếu tố kỹ - mỹ thuật theo quy chuẩn.

- Băng rôn quảng cáo thương mại ngang, dọc, đứng (không được treo ngang qua đường):

+ Vị trí thực hiện: Tại các cột đèn chiếu sáng, cột trồng trên dải phân cách và lề đường.

+ Kích thước: Đối với băng rôn ngang: Dài 8m - 12m, rộng 0,8 - 1m. Đối với băng rôn dọc, đứng: Cao từ 2,5m - 4,0m, rộng từ 0.6 - 1,0m. Tuy nhiên căn cứ vào nội dung quảng cáo và thực tế các vị trí treo, có thể điều chỉnh kích thước nêu trên.

+ Chất liệu: Vải mầu, bạt phun sơn, dán giấy, đề can, bảo đảm yếu tố kỹ - mỹ thuật theo quy chuẩn.

+ Chiều cao treo băng rôn ngang: 4,5m (tính từ cốt mặt đường đến mép dưới băng rôn). Chiều cao băng rôn dọc, đứng: 2,0m (tính từ cốt mặt đường đến mép dưới của băng rôn).

+ Khoảng cách treo giữa 02 băng rôn ngang (đối với đoạn đường thẳng); Từ 50 - 100m. Căn cứ vào địa hình thực tế của các địa phương và thực địa của tuyến đường, khoảng cách giữa 2 băng rôn có thể điều chỉnh nhưng không vượt quá giới hạn ±20 so với khoảng cách nêu trên. Khoảng cách treo giữa 02 băng rôn dọc theo vị trí được cấp phép.

+ Nội dung: Quảng cáo thực hiện theo quy định của pháp luật.

6. Hồ sơ sản phẩm:

- Hồ sơ sản phẩm: Thực hiện theo Nghị định 37/2010/NĐ-CP 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của từng loại Quy hoạch đô thị.

7. Kinh phí và nguồn vốn:

- Dự toán: 4.967.876.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn), Sở Tài chính đã thẩm định tại báo cáo số 2980/STC-TCĐT ngày 16/9/2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

8. Các nội dung khác: Theo Báo cáo thẩm định số 2044/BC-SVHTTDL ngày 25/8/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh.

9. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan chủ trì tổ chức lập quy hoạch: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh.

- Cơ quan thỏa thuận: Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông Vận tải; Ủy ban nhân dân 14 huyện, thị xã, thành phố.

- Trách nhiệm của Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Tổ chức lựa chọn nhà thầu nghiên cứu lập quy hoạch theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định liên quan; hoàn thiện Hồ sơ quy hoạch đúng với nhiệm vụ được phê duyệt; tổ chức thm định, trình phê duyệt theo quy định hiện hành.

- Tiến độ triển khai hoàn thành lập quy hoạch: Tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Quá thời hạn trên, Quyết định này không còn hiệu lực thực hiện.

Điều 2. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Tài Chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết đnh thi hành.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, P1, P3 (báo cáo);
-
Như Điều 2 (thực hiện);
-
V0, V1-4, VX1,4, XD4, QH3, QLĐĐ1,TM2,3;
-
Lưu: VT,.VX1;
15b-QĐ20

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2797/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2797/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2015
Ngày hiệu lực24/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2797/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2797/QĐ-UBND nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời Quảng Ninh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2797/QĐ-UBND nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời Quảng Ninh 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2797/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýVũ Thị Thu Thuỷ
        Ngày ban hành24/09/2015
        Ngày hiệu lực24/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2797/QĐ-UBND nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời Quảng Ninh 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2797/QĐ-UBND nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời Quảng Ninh 2015

         • 24/09/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/09/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực