Quyết định 28/2004/QĐ-BBCVT

Quyết định 28/2004/QĐ-BBCVT về việc Ban hành bảng cước thông tin di động trả sau GSM của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Quyết định 28/2004/QĐ-BBCVT bảng cước thông tin di động trả sau GSM Tổng Công ty Bưu chính-Viễn thông Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 933/QĐ-BTTTT 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm quản lý nhà nước Bộ Thông tin Truyền thông và được áp dụng kể từ ngày 03/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2004/QĐ-BBCVT bảng cước thông tin di động trả sau GSM Tổng Công ty Bưu chính-Viễn thông Việt Nam


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2004/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG SỐ 28/2004/QĐ-BBCVT NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG TRẢ SAU GSM CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG VIỆT

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước các dịch vụ bưu chính, viễn thông;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam tại công văn số 3536/GCTT ngày 18/6/2004 về cước dịch vụ điện thoại di động;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành bảng cước thông tin di động trả sau GSM của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đặng Đình Lâm

(Đã ký)

 

CƯỚC THÔNG TIN DI ĐỘNG TRẢ SAU GSM CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG VIỆT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 28/2004/QĐ-BBCVT ngày 9 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

I- Bảng cước

Số TT

Danh mục cước phí

Đơn vị tính

Mức cước

1

1.1

1.2

Cước hoà mạng do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quy định với điều kiện:

Mức tối đa không quá

Mức tối thiểu không thấp hơn

đồng/máy-lần

đồng/máy-lần

363.636

181.818

2

2.1

2.2

Cước thuê bao do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tự quyết định với điều kiện:

Mức tối đa không quá

Mức tối thiểu không thấp hơn

đồng/máy-tháng

đồng/máy-tháng

109.091

72.727

3

Cước thông tin gọi trong nước do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quy định với điều kiện:

+ Mức tối đa không quá

+ Mức tối thiểu không thấp hơn

Đồng/ phút

đồng/block 30 giây

đồng/ phút

đồng/block 30 giây

1.636

818

1.455

727

4.

Cước thông tin từ các thuê bao điện thoại di động gọi đi quốc tế

 

=Cước thông tin gọi trong nước cộng với cước điện thoại đi quốc tế của bảng cước quốc tế hiện hành

 

II- Các quy định cụ thể

1- Mức cước quy định ở các Điểm 3 trong bảng cước được áp dụng cho:

- Thuê bao di động trả sau gọi: thuê bao di động trả sau trong các mạng GSM của Tổng Công ty (VNPT), thuê bao các mạng cố định (bao gồm cả các điểm công cộng), thuê bao các mạng di động sử dụng công nghệ CDMA của VNPT, thuê bao di động thuộc mạng Callink, Mobilenet, thuê bao vô tuyến nội thị máy đầu cuối di động và ngược lại.

- Thuê bao di động trả sau gọi thuê bao di động trả trước, thuê bao di động trả trước thuê bao ngày trong các mạng GSM của VNPT.

-Thuê bao di động trả sau trong các mạng GSM của VNPT gọi sang các mạng di động của các doanh nghiệp khác.

2- Đơn vị tính cước là block 30 giây, phần lẻ của mỗi block cuối cùng của cuộc gọi chưa đến 30 giây được làm tròn là 30 giây. Cuộc gọi chưa đến 30 giây được thu cước 01 block 30 giây.

3- Tại các điểm công cộng ngoài mức cước liên lạc quy định tại điểm 1 của Điều này, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ được thu thêm cước phục vụ. Mức cước phục vụ thu thêm do doanh nghiệp tự quyết định nhưng không được phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại di động.

4- Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam:

- Quy định các mức cước cụ thể trong khung cước quy định tại Bảng cước (Phần I). Khi ban hành bảng cước theo thẩm quyền, Tổng Công ty có thông báo với Bộ Bưu chính, Viễn thông trước khi quyết định có hiệu lực.

- Quy định mức giảm cước thông tin di động cho các cuộc gọi: trong các ngày lễ, ngày nghỉ bù của các ngày lễ, ngày thứ bẩy, chủ nhật, từ 23 giờ ngày hôm trước đến 01 giờ sáng hôm sau và từ 05 giờ sáng đến 07 giờ sáng cho tất cả các ngày trong tuần, nhưng mức giảm tối đa không quá 30% mức cước quy định tại mục 3 của bảng cước.

- Quy định mức giảm cho các cuộc gọi từ sau 01 giờ đến trước 05 giờ cho tất cả các ngày trong tuần.

- Quy định việc giảm cước cho các cuộc gọi vào điện thoại di động trả sau của Tổng Công ty tại các điểm công cộng (bưu cục, đại lý, điểm Bưu điện-Văn hoá xã, trạm điện thoại thẻ) từ 23 giờ hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau, trong các ngày lễ và chủ nhật, nhưng mức giảm không được vượt quá 30% mức cước quy định tại mục 3 Bảng cước thông tin của Quyết định này.

5- Các mức cước quy định tại Bảng cước trên đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

6- Cước thông tin di động được thu ở thuê bao chủ gọi.

7- Các quy định tại Quyết định này được áp dụng cho người sử dụng dịch vụ thông tin di động trả sau GSM của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2004/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2004/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2004
Ngày hiệu lực01/08/2004
Ngày công báo17/07/2004
Số công báoTừ số 27 đến số 28
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2004/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 28/2004/QĐ-BBCVT bảng cước thông tin di động trả sau GSM Tổng Công ty Bưu chính-Viễn thông Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2004/QĐ-BBCVT bảng cước thông tin di động trả sau GSM Tổng Công ty Bưu chính-Viễn thông Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2004/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Đặng Đình Lâm
        Ngày ban hành09/07/2004
        Ngày hiệu lực01/08/2004
        Ngày công báo17/07/2004
        Số công báoTừ số 27 đến số 28
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2004/QĐ-BBCVT bảng cước thông tin di động trả sau GSM Tổng Công ty Bưu chính-Viễn thông Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2004/QĐ-BBCVT bảng cước thông tin di động trả sau GSM Tổng Công ty Bưu chính-Viễn thông Việt Nam