Quyết định 28/2005/QĐ-UB

Quyết định 28/2005/QĐ-UB thành lập Tiểu Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 28/2005/QĐ-UB tiểu ban chỉ đạo phòng chống buôn bán phụ nữ Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 04/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản tỉnh Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 30/03/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2005/QĐ-UB tiểu ban chỉ đạo phòng chống buôn bán phụ nữ Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2005/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 4 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TIỂU BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM BUÔN BÁN PHỤ NỮ, TRẺ EM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 130/2004/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến năm 2010;

Căn cứ kế hoạch số 52/BCĐ 130/CP ngày 13 tháng 12 năm 2004 của Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em của Chính phủ;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại tờ trình số 525/CV-CAT (PV11) ngày 30 tháng 3 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tỉnh Tuyên Quang (gọi tắt là Tiểu ban Chỉ đạo 130/TQ), gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Bà Vũ Thị Bích Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban

2. Ông Hứa Kiến Thiết, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng tiểu ban

3. Ông Giang Văn Huỳnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Uỷ viên.

4. Ông Lê Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Uỷ viên

5. Bà Trần Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Uỷ viên.

6. Bà TrầnThị Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp, ủy viên

7. Bà Nguyễn Thị Việt Hằng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên

8. Bà Phạm Kim Vân, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và trẻ em, Uỷ viên

9. Bà Đào Thị Quý, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Uỷ viên

Mời đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tham gia làm Uỷ viên.

Các thành viên Tiểu ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, giúp việc tiểu ban chỉ đạo.

Công an tỉnh là cơ quan thường trực của Tiểu ban Chỉ đạo.

Điều 2. Tiểu ban Chỉ đạo 130/TQ của tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em của tỉnh.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 130/2004/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến năm 2010 và kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em của tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em của tỉnh, định kỳ báo cáo Ban chi đạo 130/CP của Chính phủ, Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh.

- Đề xuất, kiến nghị với Ban chỉ đạo 130/CP của Chính phủ, HĐND và UBND tỉnh về những biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; điều kiện, chế độ chính sách để thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Phối hợp hành động, hợp tác trao đổi kinh nghiệm với các Bộ, Ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong công tác phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Điều 3. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UBND TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2005
Ngày hiệu lực18/04/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/03/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 28/2005/QĐ-UB tiểu ban chỉ đạo phòng chống buôn bán phụ nữ Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2005/QĐ-UB tiểu ban chỉ đạo phòng chống buôn bán phụ nữ Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýLê Thị Quang
        Ngày ban hành18/04/2005
        Ngày hiệu lực18/04/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/03/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2005/QĐ-UB tiểu ban chỉ đạo phòng chống buôn bán phụ nữ Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2005/QĐ-UB tiểu ban chỉ đạo phòng chống buôn bán phụ nữ Tuyên Quang