Quyết định 28/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định 28/2006/QĐ-BGTVT bãi bỏ Quyết định 33/2005/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2006/QĐ-BGTVT tổ chức, hoạt động lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa bãi bỏ 33/2005/QĐ-BGTVT


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2006/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 55/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trang thiết bị, trang phục, phù hiệu và công cụ hỗ trợ của lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 33/2005/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định tạm thời về tổ chức, hoạt động của lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, PC
.

BỘ TRƯỞNG
Đào Đình Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2006/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2006/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2006
Ngày hiệu lực09/07/2006
Ngày công báo24/06/2006
Số công báoTừ số 26 đến số 27
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2006/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 28/2006/QĐ-BGTVT tổ chức, hoạt động lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa bãi bỏ 33/2005/QĐ-BGTVT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2006/QĐ-BGTVT tổ chức, hoạt động lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa bãi bỏ 33/2005/QĐ-BGTVT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2006/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýĐào Đình Bình
       Ngày ban hành13/06/2006
       Ngày hiệu lực09/07/2006
       Ngày công báo24/06/2006
       Số công báoTừ số 26 đến số 27
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2006/QĐ-BGTVT tổ chức, hoạt động lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa bãi bỏ 33/2005/QĐ-BGTVT

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2006/QĐ-BGTVT tổ chức, hoạt động lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa bãi bỏ 33/2005/QĐ-BGTVT

           • 13/06/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/06/2006

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/07/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực