Quyết định 28/2006/QĐ-UBND

Quyết định 28/2006/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 64/2004/QĐ-UB về chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, buôn, bản, tổ dân phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Quyết định 28/2006/QĐ-UBND chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên đã được thay thế bởi Quyết định 26/2008/QĐ-UBND thực hiện chính sách, chế độ cho cán bộ cơ sở và được áp dụng kể từ ngày 08/09/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2006/QĐ-UBND chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2006/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 22 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ: 64/2004/QĐ-UB NGÀY 24/8/2004 CỦA UBND TỈNH VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ VÀ CÁN BỘ THÔN, BUÔN, BON, BẢN, TỔ DÂN PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số: 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH, ngày 14/5/2004 của liên Bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 121/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số: 13/2006/NQ-HĐND ngày 03/8/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc bổ sung Nghị quyết 154/2004/NQ-HĐI ngày 12/8/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số chính sách, chế độ đối với cán bộ cơ sở;

Căn cứ quyết định số: 64/2004/QĐ-UB ngày 24/8/2004 của UBND tỉnh đăk Nông, về chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, buôn, bản, tổ dân phố;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nông tại Tờ trình số 159/TT-CNV ngày 16 tháng 8 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung Quyết định số: 64/2004/QĐ-UB ngày 24/8/2004 của UBND tỉnh Đăk Nông, về chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, buôn, bản, tổ dân phố, với các nội dung như sau:

1. Mỗi xã, phường, thị trấn ngoài số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã được quy định tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số: 64/2004/QĐ-UB ngày 24/8/2004 của UBND tỉnh, được bố trí thêm 06 (sáu) cán bộ không chuyên trách cấp xã.

2. Bổ sung vào điểm 2, Điều 2, Quyết định số: 64/2004/QĐ-UB ngày 24/8/2004 của UBND tỉnh Đăk Nông như sau:

- Phụ cấp 300.000 đồng/người/tháng đối với các chức danh: Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, Cán bộ kỹ thuật đài truyền thanh.

- Cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố nếu được phân công giữ nhiều chức danh kiêm nhiệm thì được hưởng thêm 30% mức phụ cấp của một chức danh kiêm nhiệm có mức phụ cấp cao nhất.

3. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 64/2004/QĐ-UB ngày 24/8/2004 của UBND tỉnh Đăk Nông.

Điều 2. Giao cho Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này;

Chế độ chính sách quy định tại Quyết định này được thực hiện từ ngày 01/10/2006;

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thế Nhữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2006
Ngày hiệu lực22/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/09/2008
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2006/QĐ-UBND chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2006/QĐ-UBND chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýĐỗ Thế Nhữ
        Ngày ban hành22/08/2006
        Ngày hiệu lực22/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/09/2008
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2006/QĐ-UBND chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2006/QĐ-UBND chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên