Quyết định 28/2007/QĐ-UBND

Quyết định 28/2007/QĐ-UBND về giá đất ở tại Khu dân cư xung quanh Trường Quân sự Quân khu 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 28/2007/QĐ-UBND giá đất ở tại Khu dân cư xung quanh Trường Quân sự đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2007/QĐ-UBND giá đất ở tại Khu dân cư xung quanh Trường Quân sự


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2007/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ ĐẤT Ở TẠI KHU DÂN CƯ XUNG QUANH TRƯỜNG QUÂN SỰ QUÂN KHU 9, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2004/NQ.HĐNDT.7, ngày 10/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 11/2005/QĐ.UBNDT, ngày 14/02/2005 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá đất ở tại Khu dân cư xung quanh Trường Quân sự Quân khu 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

(Đính kèm phụ lục chi tiết).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, TT. HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND Phường 2, phường 10;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: NC, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

 

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở

TẠI KHU DÂN CƯ XUNG QUANH TRƯỜNG QUÂN SỰ QUÂN KHU 9, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 28 /2007/QĐ-UBND, ngày 09/11/2007 cña UBND tỉnh Sóc Trăng).

1. Giá đất đối với các thửa đất thuộc Khu A ( các lô A5 , A8 và A12 ) và khu B có vị trí mặt tiền giáp đường Trần Hưng Đạo nối dài: 1.260.000 đồng/m2 .

2. Giá đất cặp đường lộ giới 22m: Theo 2 giới hạn chiều dài tuyến đường :

- Giới hạn 1 : Đối với các thửa đất thuộc lô A8 , A9 và A12 có vị trí giáp đường lộ giới 22m, giá 1.100.000 đồng/m2 .

- Giới hạn 2 : Đối với các thửa đất thuộc lô A10 , A11 và A13 có vị trí giáp đường lộ giới 22m, giá 1.000.000 đồng/m2 .

3. Giá đất cặp đường lộ giới 14m : Theo 2 giới hạn chiều dài tuyến đường :

- Giới hạn 1 : Đối với các thửa đất thuộc lô A3 , A5 , A6 , A8 và A9 có vị trí giáp đường lộ giới 14m, giá 650.000 đồng/m2 .

- Giới hạn 2 : Đối với các thửa đất thuộc lô A4 , A7 và A10 có vị trí giáp đường lộ giới 14m, giá 630.000 đồng/m2 .

4. Giá đất cặp đường lộ giới 8m : Theo 3 vị trí tuyến đường :

- Ví trí 1 : Đối với các thửa đất thuộc lô A1 , A2 có vị trí giáp đường lộ giới 8m, giá 500.000 đồng/m2 .

- Vị trí 2 : Đối với các thửa đất thuộc lô A12 có vị trí giáp đường lộ giới 8m, giá 700.000 đồng/m2 .

- Vị trí 3 : Đối với các thửa đất thuộc lô A13 có vị trí giáp đường lộ giới 8m, giá 650.000 đồng/m2 .

5. Giá đất cặp đường lộ giới 10m:

- Đối với các thửa đất thuộc lô A1 , A2 , A3 và A4 có vị trí giáp đường lộ giới 10m, giá 500.000 đồng/m2 .

6. Giá đất lô A11 ( giáp lộ đal) : Giá 450.000 đồng/m2 .

7. Giá đất khu C : Giá 1.100.000 đồng/m2 .

8. Giá đất khu D : Giá 600.000 đồng/m2 .

9. Giá đất khu E : Giá 450.000 đồng/m2 .

10. Giá đất khu F : Giá 500.000 đồng/m2 .

Hệ số tính giá bổ sung :

Đối với những thửa đất có vị trí giáp 2 mặt đường, giá đất nhân thêm hệ số 1,2.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2007
Ngày hiệu lực19/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/11/2011
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2007/QĐ-UBND giá đất ở tại Khu dân cư xung quanh Trường Quân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2007/QĐ-UBND giá đất ở tại Khu dân cư xung quanh Trường Quân sự
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýHuỳnh Thành Hiệp
        Ngày ban hành09/11/2007
        Ngày hiệu lực19/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/11/2011
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2007/QĐ-UBND giá đất ở tại Khu dân cư xung quanh Trường Quân sự

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2007/QĐ-UBND giá đất ở tại Khu dân cư xung quanh Trường Quân sự