Quyết định 28/2008/QĐ-UBND

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND về giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2008/QĐ-UBND giải thể Ủy ban Dân số Gia đình Trẻ em tỉnh Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2008/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 18 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIẢI THỂ ỦY BAN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Hậu Giang, sau khi đã chuyển giao chức năng và tổ chức Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh về Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính và Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh tổ chức triển khai thực hiện việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh theo đúng Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về Công tác tổ chức nhà nước của tỉnh Hậu Giang từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 19/2004/QĐ-UB ngày 01 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thuộc UBND tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TT: TU; HĐND; UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP. TU, các Ban Đảng;
- UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể;
- TAND, VKSND;
- Cơ quan Báo, Đài;
- Công báo tỉnh;
- Phòng VB-TT (STP);
- Lưu: VT.HN
D:\2008\QĐPQ\GTUBDSGĐ&Tem

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Chắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2008
Ngày hiệu lực28/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2008/QĐ-UBND giải thể Ủy ban Dân số Gia đình Trẻ em tỉnh Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2008/QĐ-UBND giải thể Ủy ban Dân số Gia đình Trẻ em tỉnh Hậu Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýHuỳnh Minh Chắc
       Ngày ban hành18/04/2008
       Ngày hiệu lực28/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2008/QĐ-UBND giải thể Ủy ban Dân số Gia đình Trẻ em tỉnh Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2008/QĐ-UBND giải thể Ủy ban Dân số Gia đình Trẻ em tỉnh Hậu Giang

           • 18/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực