Quyết định 28/2010/QĐ-UBND

Quyết định 28/2010/QĐ-UBND về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ở thị xã Long Khánh, thị trấn Gia Ray - huyện Xuân Lộc, thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành - huyện Long Thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2010/QĐ-UBND đặt tên, đổi tên đường công trình công cộng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2010/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 19 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG Ở THỊ XÃ LONG KHÁNH, THỊ TRẤN GIA RAY - HUYỆN XUÂN LỘC, THỊ TRẤN TÂN PHÚ - HUYỆN TÂN PHÚ VÀ THỊ TRẤN LONG THÀNH - HUYỆN LONG THÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng thực hiện Nghị định số 91/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị quyết số 159/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ở thị xã Long Khánh, thị trấn Gia Ray - huyện Xuân Lộc, thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành - huyện Long Thành;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 340/SVHTTDL-VP ngày 06/5/2010;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ở thị xã Long Khánh, thị trấn Gia Ray - huyện Xuân Lộc, thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành - huyện Long Thành theo Nghị quyết số 159/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

1. Điều chỉnh, sửa đổi, đặt mới tên đường ở thị xã Long Khánh: 73 đường.

Trong đó:

a) Đường giữ nguyên tên: 14 đường.

Gồm: Hùng Vương, Khổng Tử, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, Nguyễn Trường Tộ, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu và Hoàng Diệu.

b) Điều chỉnh chiều dài 08 đường theo quy hoạch

Gồm: Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tri Phương, Thích Quảng Đức, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hồng Thập Tự và Trần Phú.

c) Sửa đổi 03 tên đường

Gồm: Đường Huỳnh Quang Tiên đổi thành đường Nguyễn Thị Minh Khai; đường Nguyễn Văn Bé đổi thành đường Hồ Thị Hương; đường Nguyễn Trãi đổi thành đường Lý Nam Đế.

d) Đặt mới 48 tên đường

Gồm: Trần Nhân Tông, Thành Thái, Hàm Nghi, Duy Tân, Ngô Quyền, Nguyễn Trãi, Trần Quang Diệu, Mạc Đỉnh Chi, Tô Hiến Thành, Phạm Ngũ Lão, Lý Thái Tổ, Phan Huy Chú, Lê Hữu Trác, Lương Thế Vinh, Đoàn Thị Điểm, Chu Văn An, Đào Trí Phú, Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Trần Thượng Xuyên, Nguyễn Hữu Cảnh; Nguyễn Chí Thanh, Hồ Tùng Mậu, Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ, Châu Văn Liêm, Ngô Gia Tự, Hà Huy Giáp, Lý Tự Trọng, Phạm Thế Hiển, Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch, Trần Huy Liệu, Võ Duy Dương, Lương Định Của, Lê Hồng Phong, Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn An Ninh và Nguyễn Văn Trỗi; Huỳnh Văn Nghệ, Trần Văn Thi, Lê Văn Vận, Phạm Lạc, Lê A, Điểu Xiển, 09 tháng 4 và 21 tháng 4.

2. Đặt tên đường ở thị trấn Gia Ray - huyện Xuân Lộc: 57 đường

Trong đó:

a) 11 đường trục Nam - Bắc (trục dọc trên bản đồ quy hoạch)

Gồm: Hùng Vương, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Lê Lợi, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Nguyễn Huệ, Trương Công Định và Trần Quốc Tuấn.

b) 18 đường trục Đông - Tây (trục ngang trên bản đồ quy hoạch)

Gồm: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Văn Bang, Huỳnh Văn Nghệ, Tôn Đức Thắng, Ngô Gia Tự, Lê Văn Vận, Điểu Xiển, Phạm Lạc, Hoàng Đình Thương, Đinh Quang Ân và Huỳnh Thiện Nghệ.

c) 28 đường nhánh

Gồm: Hoàng Diệu, Mai Xuân Thưởng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Ngô Thì Nhậm, Đoàn Thị Điểm, Chu Văn An, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thiếp, Nguyễn Trường Tộ, Phan Văn Trị, Trần Quang Diệu, Chi Lăng, Trương Vĩnh Ký, 09 tháng 4, Võ Thị Sáu, Hồ Thị Hương, Lê A, Hoàng Văn Thụ, Võ Trường Toản, Phan Đình Giót, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn An Ninh và Lê Quý Đôn, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế và 21 tháng 3.

3. Đặt tên đường ở thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú: 30 đường

Trong đó:

a) Đặt tên mới đối với 12 tên đường hiện hữu

Gồm: Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Tất Thành, Chu Văn An, Lương Thế Vinh, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Thị Sáu, Phạm Ngọc Thạch, Trịnh Hoài Đức, Tà Lài và Trà Cổ.

b) Đặt tên mới đối với 18 đường nằm trong quy hoạch

Gồm: Lê Đại Hành, Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương, Trần Thượng Xuyên, Trần Quốc Toản, Nguyễn Huệ, Huỳnh Văn Nghệ, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Du, Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, Trương Công Định, Lê Quý Đôn, Hà Huy Tập và Mạc Đỉnh Chi.

4. Đặt tên đường và công trình công cộng ở thị trấn Long Thành - huyện Long Thành: 65 đường và 01 công viên

Trong đó:

a) Giữ nguyên tên của 02 đường

Gồm: Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn An Ninh.

b) Đặt tên mới đối với 42 đường hiện hữu

Gồm: Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, Chu Văn An, Trần Phú, Võ Thị Sáu, Lý Thái Tổ, Võ Văn Tần, Lê Quang Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Trần Quốc Toản, Trần Thượng Xuyên, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Trỗi, Lê Thánh Tông, Hà Huy Giáp, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Quyền, Tạ Uyên, Trần Văn Trà, Nguyễn Văn Trị, Lê Lai, Trần Quang Khải, Hoàng Minh Châu, Hoàng Tam Kỳ, Nguyễn Văn Ký, Huỳnh Văn Lũy, Nguyễn Trung Trực, Phan Chu Trinh, Lê Lợi, Lê Đại Hành, Trịnh Văn Dục, Lý Nam Đế, Lý Thái Tông, Trần Quang Diệu, Ngô Hà Thành, Trần Nhân Tông và Phan Bội Châu.

c) Đặt tên mới đối với 21 đường quy hoạch

Gồm: Quang Trung, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Du, Ngô Sĩ Liên, Nguyễn Ái Quốc, Cách Mạng Tháng Tám, Chu Văn An, Thành Thái, Bùi Hữu Nghĩa, Lê Quý Đôn, Lý Thường Kiệt, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Hải, Vũ Hồng Phô, Trần Văn Ơn, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trãi, Bùi Thị Xuân, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Định và Đinh Bộ Lĩnh.

d) Đặt tên mới 01 công viên

Công viên 28 tháng 4.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh, Ủy ban nhân dân các huyện Xuân Lộc, Tân Phú và Long Thành xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện việc gắn biển tên đường theo hướng dẫn tại Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 26/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan triển khai việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích ý nghĩa việc điều chỉnh, sửa đổi, đặt mới tên đường và công trình công cộng; làm rõ ý nghĩa địa danh, sự kiện lịch sử, thân thế sự nghiệp, công trạng các danh nhân được chọn đặt tên đường và công trình công cộng ở thị xã Long Khánh, thị trấn Gia Ray - huyện Xuân Lộc, thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành - huyện Long Thành.

Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề phát sinh lớn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tại các kỳ họp sau.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Xuân Lộc, Tân Phú và Long Thành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nga
 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/05/2010
Ngày hiệu lực 29/05/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2010/QĐ-UBND đặt tên, đổi tên đường công trình công cộng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 28/2010/QĐ-UBND đặt tên, đổi tên đường công trình công cộng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Huỳnh Thị Nga
Ngày ban hành 19/05/2010
Ngày hiệu lực 29/05/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 28/2010/QĐ-UBND đặt tên, đổi tên đường công trình công cộng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2010/QĐ-UBND đặt tên, đổi tên đường công trình công cộng

  • 19/05/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/05/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực