Quyết định 28/2012/QĐ-UBND

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức thu, tỷ lệ điều tiết nguồn thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2012/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức thu tỷ lệ điều tiết nguồn thu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:28/2012/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU, TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT NGUỒN THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Nghị định số 57/202/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2006 của Chính Phủ Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/202/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Công văn số 166/CV-HĐND ngày 21/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về việc phúc đáp công văn số 2716/UBND-VP”;

Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 3261/TTr-LN ngày 18 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức thu, tỷ lệ điều tiết nguồn thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

1. Mức thu:

STT

Loại xe mô tô chịu phí

Mức thu

(đồng/năm)

1

Xe mô tô có dung tích xi lanh đến 100cm3

70.000

2

Xe mô tô có dung tích xi lanh trên 100cm3

120.000

2. Tỷ lệ điều tiết nguồn thu:

- UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện việc thu phí xe mô tô trên địa bàn trên cơ sở bộ máy hành chính hiện có (không được phép tăng biên chế) và được để lại số tiền theo tỷ lệ phần trăm (%) trên số phí thu được như sau:

+ Đối với các phường, thị trấn: Để lại 10% số thu;

+ Đối với các xã: Để lại 20% số thu.

- Số tiền còn lại cơ quan thu phí phải nộp hàng tuần vào tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ mở tại Kho bạc nhà nước (trường hợp chưa lập Quỹ bảo trì đường bộ thì nộp vào ngân sách tỉnh) và được sử dụng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải.

Các quy định khác về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thực hiện theo Thông tư số 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và quy định hiện hành.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các cấp; Các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2012/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức thu tỷ lệ điều tiết nguồn thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2012/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức thu tỷ lệ điều tiết nguồn thu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Mạnh Hiền
        Ngày ban hành21/12/2012
        Ngày hiệu lực01/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 28/2012/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức thu tỷ lệ điều tiết nguồn thu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2012/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức thu tỷ lệ điều tiết nguồn thu

            • 21/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực