Quyết định 28/2013/QĐ-UBND

Quyết định 28/2013/QĐ-UBND bổ sung bảng giá đất trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 56/2012/QĐ-UBND

Quyết định 28/2013/QĐ-UBND bổ sung bảng giá đất huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 1224/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2013/QĐ-UBND bổ sung bảng giá đất huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng


Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2013/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 28 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 56/2012/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DI LINH - TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng, thấm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 404/TTr-STNMT ngày 25 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung giá đất ở của các con đường, đoạn đường tại các Khu quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Di Linh như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng/m²

Số TT

Khu vực, đường, đoạn đường

Đơn giá

 

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ (thị trấn Di Linh):

 

I

Khu quy hoạch dân cư Đồi Thanh Danh:

 

1

Đường số 1, đường số 2, đường số 3 (đường đi vào Lò sấy) và đường số 7 (đường lên Trường Võ thị Sáu)

804

2

Đường số 8 (từ lô B55 đến B64)

670

3

Đối với những thửa đất (lô đất) tiếp giáp với các con đường, đoạn đường có mức giá khác nhau thì áp dụng theo giá của con đường, đoạn đường có mức giá cao nhất.

II

Khu quy hoạch dân cư Phúc Kiến:

 

1

Các đoạn đường trong Khu quy hoạch (Áp dụng cho tất cả các thửa đất, lô đất trong Khu quy hoạch).

797

III

Khu quy hoạch dân cư Chợ Di Linh:

 

1

Đường QH số 1

1.360

2

Đường QH số 4

 

 

- Đoạn từ lô B4-1 đến lô B4-12

1.360

 

- Đoạn từ lô B3-1 đến lô B3-06

1.044

3

Đường QH số 5

870

4

Đường tránh phía bắc:

 

 

- Đoạn từ tiếp giáp QL20 đi qua lô B6-01 đến lô B6-11

1.360

 

- Đoạn từ lô B7-01 đi qua lô B7-02 đến lô B7-10

1.044

5

Đối với những thửa đất (lô đất) tiếp giáp với các con đường, đoạn đường có mức giá khác nhau thì áp dụng theo giá của con đường, đoạn đường có mức giá cao nhất.

 

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

 

 

Khu quy hoạch khu dân cư thôn 6 xã Tân Lâm:

 

1

Đoạn 1: Từ lô A1 chạy qua các lô B1, B18 đến lô C20

145

2

Đoạn 2: Từ lô A16 chạy qua các lô A17, A18 đến lô A30

145

3

Đoạn 3: Từ A15 chạy qua các lô A16, D1, D2 đến lô D11

145

4

Đoạn 4: Từ lô D12 chạy qua các lô D13, D14 đến lô D22

130

5

Đoạn 5: Từ lô B10 chạy qua các lô B11, B12 đến lô B18

130

6

Đoạn 6: Từ lô D11 chạy qua các lô C11, C12 đến lô C20

95

7

Đối với những thửa đất (lô đất) tiếp giáp với các con đường, đoạn đường có mức giá khác nhau thì áp dụng theo giá của con đường, đoạn đường có mức giá cao nhất.

8

Đối với thửa đất (lô đất) tiếp giáp với trục đường giao thông chính (gồm: quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện) thì áp dụng Khoản b, Điểm 1, Điều 6 của Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Di Linh; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH và Báo Lâm Đồng;
- Như điều 3;
- LĐ và CV VP UBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh, TT tin học;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2013
Ngày hiệu lực08/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2013/QĐ-UBND bổ sung bảng giá đất huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 28/2013/QĐ-UBND bổ sung bảng giá đất huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu28/2013/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
      Người kýNguyễn Xuân Tiến
      Ngày ban hành28/06/2013
      Ngày hiệu lực08/07/2013
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBất động sản
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2014
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 28/2013/QĐ-UBND bổ sung bảng giá đất huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2013/QĐ-UBND bổ sung bảng giá đất huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng