Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2017/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 04 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM K 2016-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định s 53/2006/QĐ-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế làm việc mu của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh, ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và của Sở Tư pháp tại Văn bản số 500/STP-XD&KTrVB ngày 08/8/2017 về việc bổ sung Quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bsung đoạn 3, khoản 3, Điều 27, Quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc được giao khi Chủ tịch UBND tỉnh đi vắng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2017.

Điều 3. Các thành viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố Nam Định; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT T
nh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH t
nh;
- Như Đi
u 3;
- Công báo tỉnh;
- Website tnh, Website VP UBND tỉnh
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Các VP thuộc VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
       Người kýPhạm Đình Nghị
       Ngày ban hành04/10/2017
       Ngày hiệu lực20/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

           • 04/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực