Quyết định 28/2020/QĐ-UBND

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực Giao thông Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2020/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 21 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1938/TTr-SGTVT ngày 14/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 12 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải, gồm:

1. Quyết định số 281/1998/QĐ-UB ngày 06/3/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đăng ký và kiểm định an toàn kỹ thuật xe công nông trên địa bàn tỉnh.

2. Quyết định số 1477/1998/QĐ-UB ngày 17/8/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định tạm thời phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

3. Quyết định số 134/1999/QĐ-UB ngày 01/02/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá cước vận chuyển hành khách và quy định mức thu dịch vụ bến xe.

4. Quyết định số 53/2002/QĐ-UB ngày 04/12/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấm xây dựng, cơi nới các công trình trong hành lang bảo vệ đường giao thông và đê điều.

5. Quyết định số 1689/2003/QĐ-UB ngày 01/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Cấm xe công nông và các loại phương tiện có kết cấu tương tự phương tiện cơ giới đường bộ hoạt động trên QL 5 và QL 39 thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên.

6. Quyết định số 2064/2004/QĐ-UB ngày 19/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bắt buộc người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường 39B và quy định tạm giữ đối với những phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

7. Quyết định số 1346/QĐ-UB ngày 22/10/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng đò.

8. Quyết định số 3988/QĐ-UB ngày 24/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy, cấp phép bến thủy, bến khách ngang sông.

9. Chỉ thị số 09/1997/CT-UBND ngày 21/3/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hành lang bảo vệ đường bộ và chống tái lấn chiếm vi phạm hành lang bảo vệ đường bộ.

10. Chỉ thị số 22/1997/CT-UBND ngày 12/6/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự an toàn giao thông đô thị, trật an toàn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa.

11. Chỉ thị số 06/2002/CT-UBND ngày 08/5/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông và quản lý hành lang bảo vệ công trình giao thông.

12. Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND ngày 21/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CSDLQG về pháp luật (Sở Tư pháp);
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- KT1Dũng;
- Lưu: VT, CVNCHào.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2020
Ngày hiệu lực28/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(23/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực Giao thông Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực Giao thông Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành21/09/2020
        Ngày hiệu lực28/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (23/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực Giao thông Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản lĩnh vực Giao thông Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

              • 21/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực