Quyết định 28/QĐ-BTP

Quyết định 28/QĐ-BTP năm 2016 sửa đổi Quyết định 459/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Tư pháp

Quyết định 28/QĐ-BTP sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Văn phòng Bộ Tư pháp đã được thay thế bởi Quyết định 1212/QĐ-BTP 2018 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Bộ Tư pháp và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/QĐ-BTP sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Văn phòng Bộ Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 459/QĐ-BTP NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1708/QĐ-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao đơn vị chủ trì thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 459/QĐ-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Tư pháp cụ thể như sau:

1. Bổ sung điểm c vào khoản 8 Điều 2 như sau:

“c) Xây dựng, triển khai Kế hoạch và dự trù kinh phí thực hiện việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các hoạt động tại cơ quan Bộ Tư pháp; tuyên truyền, tập huấn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Bộ Tư pháp.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 2 như sau:

“9. Về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thư viện và quản lý phòng truyền thống:

a) Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc và bảo mật thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật và của Bộ;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo mật thông tin, tài liệu và việc ứng dụng phần mềm quản lý công văn đi, đến của các đơn vị thuộc Bộ;

c) Quản lý và tổ chức khai thác thư viện, thông tin, tư liệu phục vụ cho hoạt động của Bộ, Ngành; ghi chép các sự kiện quan trọng có tính chất lịch sử trong hoạt động của Bộ, Ngành Tư pháp;

d) Sưu tầm, bổ sung tài liệu, hiện vật cho phòng truyền thống và quản lý, khai thác, sử dụng phòng truyền thống của Bộ Tư pháp.”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1708/QĐ-BTP ngày 22/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao đơn vị chủ trì thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; các nội dung khác tại Quyết định số 459/QĐ-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Tư pháp không trái với Quyết định này vẫn còn hiệu lực thực hiện.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để phối hợp);
- Văn phòng Đảng – Đoàn thể;
- Các tổ chức chính trị- xã hội cơ quan Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2016
Ngày hiệu lực07/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 28/QĐ-BTP sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Văn phòng Bộ Tư pháp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/QĐ-BTP sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Văn phòng Bộ Tư pháp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/QĐ-BTP
       Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
       Người kýHà Hùng Cường
       Ngày ban hành07/01/2016
       Ngày hiệu lực07/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 28/QĐ-BTP sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Văn phòng Bộ Tư pháp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/QĐ-BTP sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Văn phòng Bộ Tư pháp