Quyết định 28/QĐ-QLD

Quyết định 28/QĐ-QLD năm 2008 về danh mục mỹ phẩm nước ngoài được cấp số đăng lý lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 28/QĐ-QLD danh mục mỹ phẩm nước ngoài được cấp số đăng lý lưu hành tại Việt Nam


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 28/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MỸ PHẨM NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG LÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mai về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài ;
Căn cứ quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các vụ, cục, văn phòng, thanh tra Bộ Y tế;
Căn cứ quyết định số 35/2006/QĐ-BYT ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý mỹ phẩm;
Xét đề nghị của trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố đợt 84 các loại mỹ phẩm nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam gồm 732 mỹ phẩm (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giám đốc các công ty đăng ký và công ty sản xuất có mỹ phẩm được lưu hành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

DANH MỤC

MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-QLD ngày 04 tháng 02 năm 2008)

 

TT

Tên Mỹ Phẩm

Tiêu chuẩn

Hạn dùng

Số đăng ký

1. Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thủy Nguyễn

28 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

1.1. Nhà sản xuất: Mariannebolle Inc.,

Seiko Bldg, 5/F, 2-20, Saiwai-Cho, 2-Chome, Naniwa-Ku, Osaka, Japan

1

Code No. 12105 cleansing cream W – II

NSX

36 tháng

LHMP- 3407-08

2

Code No. 12107 cleansing cream U

NSX

36 tháng

LHMP-3408-08

3

Code No. 12112 clean foam W

NSX

36 tháng

LHMP-3409-08

4

Code No. 12113 clean foam U

NSX

36 tháng

LHMP-3410-08

5

Code No. 12205 skin lotion U

NSX

36 tháng

LHMP-3411-08

6

Code No. 12402 cream M

NSX

36 tháng

LHMP-3412-08

7

Code No. 12402 skin lotion M

NSX

36 tháng

LHMP-3413-08

8

Code No. 12405 cream E

NSX

36 tháng

LHMP-3414-08

9

Code No. 12406 cream U

NSX

36 tháng

LHMP-3415-08

10

Code No. 12618 essence NY

NSX

36 tháng

LHMP-3416-08

11

Code No. 12631 skin protector

NSX

36 tháng

LHMP-3417-08

12

Code No. 18101 cleansing gel

NSX

36 tháng

LHMP-3418-08

13

Code No. 18102 cream wash

NSX

36 tháng

LHMP-3419-08

14

Code No. 18103 essence lotion

NSX

36 tháng

LHMP-3420-08

15

Code No. 18104 gel cream

NSX

36 tháng

LHMP-3421-08

2. Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Anh & Quân

Tòa nhà U & I, số 9, Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

2.1. Nhà sản xuất: Clarins

4 Rue Berteaux – Dumas B.P.174 92203 Neuilly Sur Seine Cedex, France

16

Expertise 3P screen mist

NSX

36 tháng

LHMP-3422-08

17

Par amour toujours all rosy hair and body shower gel

NSX

36 tháng

LHMP-3423-08

18

Stretch mark control

NSX

36 tháng

LHMP-3424-08

2.2. Nhà sản xuất Mettler AG

Hauptstrasse 154, CH – 5075 Hornussen, Switzerland

19

BVLGARI petits et mamans gentle soap

NSX

36 tháng

LHMP-3425-08

3. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần tin học á Đông

Số 14, Đường Chu Văn An, phố Thái Học 2, thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

3.1. Nhà sản xuất Coty (Guangzhou – China) Cosmetics Co., Ltd

No.11-13 Zhenqing Road Benghu – Baiyun Die Guangzhou, China

20

Caryizo-anti dandriff shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-3426-08

21

Caryizo-anti spot cream

NSX

36 tháng

LHMP-3427-08

22

Caryizo-bath gel

NSX

36 tháng

LHMP-3428-08

23

Caryizo-hair mask

NSX

36 tháng

LHMP-3429-08

24

Caryizo-pliancy shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-3430-08

25

Caryizo-Skin smoothing scrub gel

NSX

36 tháng

LHMP-3431-08

26

Caryizo-Straightens curly hair

NSX

36 tháng

LHMP-3432-08

27

Caryizo-Sun screen & whitening cream

NSX

36 tháng

LHMP-3433-08

28

Caryizo-Whitening moisturizing facial milk

NSX

36 tháng

LHMP-3434-08

4. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Lagi

750/60 Điện Biên Phủ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

4.1. Nhà sản xuất Medi

Medicusstrabe I, 95448 Bayreuth, Germany

29

Mediven creme night

NSX

24 tháng

LHMP-3435-08

30

Mediven gel day

NSX

24 tháng

LHMP-3436-08

5. Công ty đăng ký: Công ty dầu thực vật hương liệu mỹ phẩm Việt Nam (VOCARIMEX)

58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

5.1. Nhà sản xuất LG Household & Health Care Ltd.

150 – 32, Songjeong-Dong, Hungduk-Gu, Cheongju-City, Chungcheongbug-Do, Korea

31

Ohui clear science body salt scrub

NSX

30 tháng

LHMP-3437-08

32

Ohui clear science lifting body emulsion

NSX

30 tháng

LHMP-3438-08

33

Ohui clear science lifting body wash

NSX

30 tháng

LHMP-3439-08

34

Ohui for men 16hrs. guard lotion SPF 15

NSX

30 tháng

LHMP-3440-08

35

Ohui for men fresh feel face wash

NSX

30 tháng

LHMP-3441-08

36

Ohui for men fresh feel gel toner

NSX

30 tháng

LHMP-3442-08

37

Ohui for men leports sunblock SPE 45 PA+++

NSX

30 tháng

LHMP-3443-08

38

Ohui for men line eraser for eye

NSX

30 tháng

LHMP-3444-08

39

Ohui for men mela eraser whitening serum

NSX

24 tháng

LHMP-3445-08

40

Ohui for men moisturizing emulsion

NSX

30 tháng

LHMP-3446-08

41

Ohui for men wrinkle off serum

NSX

20 tháng

LHMP-3447-08

42

Ohui perfect sun block black SPF50+/PA+++

NSX

30 tháng

LHMP-3448-08

43

Ohui perfect sun block red

NSX

30 tháng

LHMP-3449-08

44

Ohui pure perfection clarifying toner

NSX

30 tháng

LHMP-3450-08

45

Ohui pure perfection clear moisturizer

NSX

30 tháng

LHMP-3451-08

46

Ohui pure perfection purifying essence

NSX

30 tháng

LHMP-3452-08

47

Ohui pure perfection trouble clear controller

NSX

30 tháng

LHMP-3453-08

48

Ohui spray sun block SPF 40/PA+++

NSX

30 tháng

LHMP-3454-08

49

Ohui stone story mascara volume maximizer #01

NSX

36 tháng

LHMP-3455-08

50

Ohui the first cell concentrating activator

NSX

30 tháng

LHMP-3456-08

51

Ohui the first cell intensive recovery

NSX

30 tháng

LHMP-3457-08

52

Ohui the first cell redesigning treatment

NSX

30 tháng

LHMP-3458-08

53

Ohui the first cell redesigning treatment (Rich)

NSX

30 tháng

LHMP-3459-08

54

Ohui the first cell relaxing ringer

NSX

30 tháng

LHMP-3460-08

55

Ohui the first eye cell intensive treatment

NSX

30 tháng

LHMP-3461-08

56

The history of whoo cheongidan jinyul balancer

NSX

30 tháng

LHMP-3462-08

57

The history of whoo cheongidan jinyul lotion

NSX

30 tháng

LHMP-3463-08

58

The history of whoo gongjinhyang mi hongyunjihap #1

NSX

30 tháng

LHMP-3464-08

59

The history of whoo gongjinhyang: seol whitening jinaek program

NSX

30 tháng

LHMP-3465-08

5.2. Nhà sản xuất LG Household & Health care, Ltd.

150-32, Songjeong-dong, Hung Duk-gu, Cheongju-City, Chungcheongbug-do, Korea

60

Character by vonin fresh emulsion

NSX

30 tháng

LHMP-3466-08

61

Character by vonin fresh skin

NSX

30 tháng

LHMP-3467-08

62

Exprim by vonin balancing emulsion

NSX

30 tháng

LHMP-3468-08

63

Isaknox luxian natural eye shadow (# PK110; #BE310; #PP510)

NSX

30 tháng

LHMP-3469-08

64

Isaknox shine dew air pact (#21; #23)

NSX

30 tháng

LHMP-3470-08

65

Isaknox shine dew face powder (#01; #23; #R13)

NSX

30 tháng

LHMP-3471-08

66

Isaknox shine dew foundation (#21; #23)

NSX

18 tháng

LHMP-3472-08

67

Isaknox shine dew makeup base (#10; #70)

NSX

24 tháng

LHMP-3473-08

68

Ohui clear science cleansing gel oil

NSX

30 tháng

LHMP-3474-08

69

Ohui clear science cleansing sheet

NSX

36 tháng

LHMP-3475-08

70

Ohui clear science comforting massage cream

NSX

36 tháng

LHMP-3476-08

71

Ohui clear science crystal cleansing foam

NSX

36 tháng

LHMP-3477-08

72

Ohui clear science deep cleansing cream

NSX

36 tháng

LHMP-3478-08

73

Ohui clear science gentle face scrub

NSX

36 tháng

LHMP-3479-08

74

Ohui clear science washable cleansing emulsion

NSX

36 tháng

LHMP-3480-08

75

Ohui prestance perfumed shower gel

NSX

30 tháng

LHMP-3481-08

76

Ohui splendid anti aging foundation (#13; #21;  #23)

NSX

30 tháng

LHMP-3482-08

77

Ohui splendid anti aging lipstick (#PK110; #PK125; #PK135; #OR210; #OR220; #OR230; #BE320; #BR330; #RD430; #PP510; #WN530; #BR340)

NSX

30 tháng

LHMP-3483-08

78

Ohui stone story eyebrow pencil (#350)

NSX

30 tháng

LHMP-3484-08

79

Sooryehan boyangjin boyang chosigong cream

NSX

30 tháng

LHMP-3485-08

80

Sooryehan boyangjin boyang chosigong  essence

NSX

30 tháng

LHMP-3486-08

81

Sooryehan boyangjin red ginseng juice cream

NSX

30 tháng

LHMP-3487-08

82

Sooryehan boyanjin boyang chosigong pack

NSX

30 tháng

LHMP-3488-08

83

Sooryehan boyun cream

NSX

30 tháng

LHMP-3489-08

84

Sooryehan boyun emulsion

NSX

30 tháng

LHMP-3490-08

85

Sooryehan boyun essence

NSX

30 tháng

LHMP-3491-08

86

Sooryehan boyun extra moisturizing cream

NSX

30 tháng

LHMP-3492-08

87

Sooryehan boyun extra moisturizing emulsion

NSX

30 tháng

LHMP-3493-08

88

Sooryehan boyun extra moisturizing toner

NSX

30 tháng

LHMP-3494-08

89

Sooryehan boyun eye cream

NSX

30 tháng

LHMP-3495-08

90

Sooryehan boyun toner

NSX

30 tháng

LHMP-3496-08

91

Sooryehan cheonganjin cheongan cleansing cream

NSX

30 tháng

LHMP-3497-08

92

Sooryehan cheonganjin cheongan cleansing foam

NSX

30 tháng

LHMP-3498-08

93

Sooryehan cheonganjin cheongan massage cream

NSX

30 tháng

LHMP-3499-08

94

Sooryehan meebaekjin backchool essence

NSX

30 tháng

LHMP-3500-08

95

The history of whoo gongjinhyang cleansing bar set

NSX

30 tháng

LHMP-3501-08

96

Vonin ny’z blooming aftershave

NSX

30 tháng

LHMP-3502-08

97

Vonin ny’z revitalizing emulsion

NSX

30 tháng

LHMP-3503-08

98

Vonin rx acne cleansing foam

NSX

30 tháng

LHMP-3504-08

99

Vonin the style foam wash

NSX

30 tháng

LHMP-3505-08

100

Vonin urban black eau de toilette

NSX

30 tháng

LHMP-3506-08

6. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược & PTCN Ngân Hà

Số 45, phố Quang Trung, p.Trần Hưng Đạo, q. Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội

6.1. Nhà sản xuất Laboratoires Lyocentre

24 Avenue Georges Pompidou - 15004 Aurrilac Cedex – France

101

Lactamousse Femme

NSX

30 tháng

LHMP-3507-08

7. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược Việt Nam – Thụy Sỹ

298 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, tp. Hà Nội

7.1. Nhà sản xuất Dr. Wild & Co. Ltd.

Box 932, Ch-4132 Muttenz 4, Switzerland

102

Emoflour gel

NSX

48 tháng

LHMP-3508-08

103

Emoform toothpaste

NSX

48 tháng

LHMP-3509-08

8. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Bảo Anh

Số 19 ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

8.1. Nhà sản xuất Pakaly Enterprise Co., Ltd.

2F, No 506-2, Yuan Shan road, Chung Her City, Taipei Hsien, 23545, Taiwan

104

Mei – eal brilliant sheen & moisture lipstick Code: 801 to 806

NSX

36 tháng

LHMP-3510-08

105

Mei – eal diamond sparkle lipgloss Code: D601 to D610

NSX

36 tháng

LHMP-3511-08

106

Mei – eal dry – moist two – way powder make up 501

NSX

36 tháng

LHMP-3512-08

107

Mei – eal dry – moist two – way powder make up C01

NSX

36 tháng

LHMP-3513-08

108

Mei – eal extreme length & volume effect mascara Code: black, blue, brown

NSX

36 tháng

LHMP-3514-08

109

Mei – eal long shape cream base Code 301, 302

NSX

36 tháng

LHMP-3515-08

110

Mei – eal nail polish Code: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,108, 109, 111, 113, 122

NSX

60 tháng

LHMP-3516-08

111

Mei – eal natural color blush Code: NF 315

NSX

36 tháng

LHMP-3517-08

112

Mei – eal natural color trio eyeshadow Code: NF 312

NSX

36 tháng

LHMP-3518-08

113

Mei – eal silky smooth liquid foundation Code: 1,3

NSX

36 tháng

LHMP-3519-08

114

Mei – eal silky smooth powder foundation UV SPE 20/PA++ Code: SS810, SS811, SS812

NSX

36 tháng

LHMP-3520-08

115

Mei – eal single pearl eyeshadow Code: NF318

NSX

36 tháng

LHMP-3521-08

116

Mei – eal sun block combact UV fillter SPF 20 No 401

NSX

36 tháng

LHMP-3522-08

117

Mei – eal sun block combact UV fillter SPE(20) Code E01

NSX

36 tháng

LHMP-3523-08

9. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Hoàng Gia Linh

4/4C1 đường 160, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

9.1. Nhà sản xuất Chris Farrell Cosmetics GmbH

Wendelinusstr. 9, D-773836 Rheinmunster , Germany

118

Blush on

NSX

24 tháng

LHMP-3524-08

119

Body Skin Repair

NSX

24 tháng

LHMP-3525-08

120

Cake make – up

NSX

24 tháng

LHMP-3526-08

121

Concentrate Mela Light

NSX

24 tháng

LHMP-3527-08

122

Dew tonic

NSX

24 tháng

LHMP-3528-08

123

Eye shadow

NSX

24 tháng

LHMP-3529-08

124

Lipstick

NSX

24 tháng

LHMP-3530-08

125

Maragosa Oil

NSX

24 tháng

LHMP-3531-08

126

Marcas Butter Face

NSX

24 tháng

LHMP-3532-08

127

Perfect creamy foundation

NSX

24 tháng

LHMP-3533-08

128

Pure skin mask

NSX

24 tháng

LHMP-3534-08

129

Rich cleanser

NSX

24 tháng

LHMP-3535-08

130

Silky hand

NSX

24 tháng

LHMP-3536-08

131

Skin balancer

NSX

24 tháng

LHMP-3537-08

132

Skin deep cleanser

NSX

24 tháng

LHMP-3538-08

10. Công ty đăng ký: Công ty TNHH MP Avon (Việt Nam)

8 VSIP Đường số 2, KCN Việt Nam – Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

10.1 Nhà sản xuất Avon Products Mfg., Inc.

Calamba Premiere International Park Barangay Batino, Calamba Laguna 4027, Philippines

133

Avon naturals whitening anti – marks cream with licorice extract

NSX

36 tháng

LHMP-3539-08

134

Avon simply pretty fresh radiance gel foundation

NSX

36 tháng

LHMP-3540-08

11. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Ngọc Vũ

P28, A2, tập thể Trần Hưng Đạo, phường Đồng Nhân, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

11.1. Nhà sản xuất International Laboratories Corp., Ltd

549/2 Soi Saengsuk, Sadhupradist RD, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand

135

KMA Conver Ideal Powder Cake SPF 25PA ++ # 01

NSX

48 tháng

LHMP-3541-08

136

KMA Light Touch Lipstick # P1

NSX

48 tháng

LHMP-3542-08

137

KMA Perfection Face Color # W0

NSX

48 tháng

LHMP-3543-08

138

KMA Perfection Foudation Oil Free & SPF 25 PA +++ #C1

NSX

48 tháng

LHMP-3544-08

139

KMA Perfection Loose Powder # C2

NSX

48 tháng

LHMP-3546-08

140

KMA White & Bright SPF 15 # C1

NSX

48 tháng

LHMP-3547-08

12. Công ty đăng ký: Công ty TNHH phát triển thương mại Việt – úc

Số 50 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, tp Hà Nội

12.1 Nhà sản xuất Oyster Cosmetics S.p.A.

Via Barzizza 37/A 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) – Italia

141

Cherastille

NSX

60 tháng

LHMP-3548-08

142

Crema Stirante

NSX

60 tháng

LHMP-3549-08

143

Oxy Cream

NSX

60 tháng

LHMP-3550-08

144

Perlacolor

NSX

60 tháng

LHMP-3551-08

145

Perlonda

NSX

60 tháng

LHMP-3552-08

146

Sublime-balm

NSX

60 tháng

LHMP-3553-08

147

Sublime-Shampoo

NSX

60 tháng

LHMP-3554-08

13. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Phân phối Phát Việt

23 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

13.1. Nhà sản xuất Naris Cosmetics Co., Ltd

11-17 Ebie, 1 – Chome Fukushima-ku, Osaka 553-0001, Japan

148

5ago double cleansing foam

NSX

60 tháng

LHMP-3555-08

149

5ago double lifting mask

NSX

60 tháng

LHMP-3556-08

150

Alodew ex milk

NSX

60 tháng

LHMP-3557-08

151

Beauty ex pack set dry gel

NSX

60 tháng

LHMP-3558-08

152

Beauty ex pack set normal get

NSX

60 tháng

LHMP-3559-08

153

Bioqueen all – purpose lotion N

NSX

60 tháng

LHMP-3560-08

154

Bioqueen double cleansing N

NSX

60 tháng

LHMP-3561-08

155

Bioqueen enrich creme N

NSX

60 tháng

LHMP-3562-08

156

Bioqueen essential lotion white

NSX

60 tháng

LHMP-3563-08

157

Bioqueen essential lotion wrinkle

NSX

60 tháng

LHMP-3564-08

158

Bioqueen massaging pack N

NSX

60 tháng

LHMP-3565-08

159

Bioqueen moist creme lotion N

NSX

60 tháng

LHMP-3566-08

160

Gloriart concentrate base ex

NSX

60 tháng

LHMP-3567-08

161

Gloriart diamagic liquid

NSX

60 tháng

LHMP-3568-08

162

Gloriart fluid foundation

NSX

60 tháng

LHMP-3569-08

163

Gloriart melt change cake base

NSX

60 tháng

LHMP-3570-08

164

Gloriart treatment loose powder

NSX

60 tháng

LHMP-3571-08

165

Gloriart UV excellent feel veil

NSX

60 tháng

LHMP-3572-08

166

Gloriart V-Form snowlyze powder cake

NSX

60 tháng

LHMP-3573-08

167

Gloriart white mask base

NSX

60 tháng

LHMP-3574-08

168

Libertage brightening creme

NSX

60 tháng

LHMP-3575-08

169

Libertage brightening essence

NSX

60 tháng

LHMP-3576-08

170

Libertage brightening lotion

NSX

60 tháng

LHMP-3577-08

171

Libertage wrinkle creme

NSX

60 tháng

LHMP-3578-08

172

Libertage wrinkle essence

NSX

60 tháng

LHMP-3579-08

173

Libertage wrinkle lotion moist

NSX

60 tháng

LHMP-3580-08

174

Libertage wrinkle lotion rich moist

NSX

60 tháng

LHMP-3581-08

175

Libertage wrinkle milk

NSX

60 tháng

LHMP-3582-08

176

Meltrich lip balm C& A

NSX

60 tháng

LHMP-3583-08

177

Meltrich lip essence H & G

NSX

60 tháng

LHMP-3584-08

178

Naris jyz aqua milk

NSX

60 tháng

LHMP-3585-08

179

Naris jyz arranging wax

NSX

60 tháng

LHMP-3586-08

180

Naris jyz shaving smoother

NSX

60 tháng

LHMP-3587-08

181

Naris jyz style keep gel

NSX

60 tháng

LHMP-3588-08

182

Naris jyz super hard foam

NSX

60 tháng

LHMP-3589-08

183

Naris jyz super keep spray

NSX

60 tháng

LHMP-3590-08

184

Naris moisture pack

NSX

60 tháng

LHMP-3591-08

185

Naris peeling gel

NSX

60 tháng

LHMP-3592-08

186

Parasola after sun gel

NSX

60 tháng

LHMP-3593-08

187

Parasola ice UV cut spray

NSX

60 tháng

LHMP-3594-08

188

Parasola suntan oil

NSX

60 tháng

LHMP-3595-08

189

Parasola UV cut depi milk

NSX

60 tháng

LHMP-3596-08

190

Parasola UV cut glitter milk

NSX

60 tháng

LHMP-3597-08

191

Parasola UV cut perfect milk

NSX

60 tháng

LHMP-3598-08

192

Parasola UV cut powder

NSX

60 tháng

LHMP-3599-08

193

Rejuarna beauty creme liquid

NSX

60 tháng

LHMP-3600-08

194

Rejuarna brightening base

NSX

60 tháng

LHMP-3601-08

195

Rejuarna lasting base

NSX

60 tháng

LHMP-3602-08

196

Selgrace biorich creme foundation

NSX

60 tháng

LHMP-3603-08

197

Selgrace biorich power veil

NSX

60 tháng

LHMP-3604-08

198

Selgrace biorich sunscreen veil

NSX

60 tháng

LHMP-3605-08

199

Selgrace realision conc

NSX

60 tháng

LHMP-3606-08

200

Selgrace realision creme

NSX

60 tháng

LHMP-3607-08

201

Selgrace realision double cleansing

NSX

60 tháng

LHMP-3608-08

202

Selgrace realision formula

NSX

60 tháng

LHMP-3609-08

203

Selgrace realision lotion

NSX

60 tháng

LHMP-3610-08

204

Selgrace realision milk

NSX

60 tháng

LHMP-3611-08

205

Trueria WH whitening spots effect

NSX

60 tháng

LHMP-3612-08

206

Trueria WR whitening special mask

NSX

60 tháng

LHMP-3613-08

207

Trueria WR wrinkle energy serum

NSX

60 tháng

LHMP-3614-08

208

Trueria WR wrinkle repair mask

NSX

60 tháng

LHMP-3615-08

209

Wink up glamorous eyes

NSX

60 tháng

LHMP-3616-08

210

Wink up maxigrade eyeliner DX pencil

NSX

60 tháng

LHMP-3617-08

211

Wink up styling mascara

NSX

60 tháng

LHMP-3618-08

14. Công ty đăng ký: Công ty TNHH quốc tế Sao Nam

Số 37, tổ 28, phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

14.1. Nhà sản xuất Attractive Avenue Sdn. Bhd.

Lot 2297, Kg. Bukit Angkat, Sungai Chua, 43000 Kajang Selangor, Malaysia

212

Green tea shampoo – dry

NSX

36 tháng

LHMP-3619-08

213

Green tea shampoo - normal

NSX

36 tháng

LHMP-3620-08

214

Green tea shampoo – oily

NSX

36 tháng

LHMP-3621-08

215

Green tea shampoo – scalp protection

NSX

36 tháng

LHMP-3622-08

216

Sofkin lavender body shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-3623-08

217

Sofkin milk shower cream

NSX

36 tháng

LHMP-3624-08

218

Sofkin mineral body shampoo – floral fresh

NSX

36 tháng

LHMP-3625-08

219

Sofkin orange body shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-3626-08

15. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Quốc tế Trà Giang

172/46/20 đường Âu Cơ, P. Tứ Liên, Q.Tây Hồ, Hà Nội

15.1 Nhà sản xuất Shaan Honq Int’l Cosmetics Corp.

No 170, Chu Liao Rd., Dash Shu Hsiang, Kaohsiung Hsieng, Taiwan

220

Shaa Hong Hair Conditioner

NSX

60 tháng

LHMP-3627-08

221

Shaa Hong Salon Shampoo

NSX

60 tháng

LHMP-3628-08

16. Công ty đăng ký: Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Thương mại BNB

B8 – Tổ 11B Láng Hạ - Đống Đa, Hà Nội

16.1. Nhà sản xuất Conter S.p.A

Viale Europa n. 10 26855 Lodi Vecchio (LO) Italy

222

Tesori D’oriente shower Cream Aegyptus

NSX

60 tháng

LHMP-3629-08

223

Tesori D’oriente shower Cream Frangipani Delle Indie

NSX

60 tháng

LHMP-3630-08

224

Tesori D’oriente shower Cream Indian Amber

NSX

60 tháng

LHMP-3631-08

225

Tesori D’oriente shower Cream Legno Di Guajaco

NSX

60 tháng

LHMP-3632-08

226

Tesori D’oriente shower Cream Lotus Flower and Acacia Milk

NSX

60 tháng

LHMP-3633-08

227

Tesori D’oriente shower Cream Orchidea Della Cina

NSX

60 tháng

LHMP-3634-08

228

Tesori D’oriente shower Cream Papavero Del Tibet

NSX

60 tháng

LHMP-3635-08

229

Tesori D’oriente shower Oil Hammam

NSX

60 tháng

LHMP-3636-08

17. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Tăng Hồng Việt Nam

Phòng 504, Lầu 5, Tòa nhà Jardine House, 58 Đồng Khởi, P. Bến nghé, Q. 1, Tp Hồ Chí Minh

17.1. Nhà sản xuất Schwarzkopf & Henkel Italia SRL Divisione Morris Profumi

Via G. Barella no 6, 20157, Milan, Italia

230

Ferrari Light Essence Eau de Toilette Vaporisateur

NSX

36 tháng

LHMP-3637-08

17.2. Nhà sản xuất EuroItalia S.R.L

Via Galileo Galilei, 5-20040 Cavenago Brianza, Milan, Italia

231

Cheap and Chic Moschino I love Love Eau de Toilette Natural Spray

NSX

36 tháng

LHMP-3638-08

232

Moschino Funny! Eau de Toilette Natural Spray

NSX

36 tháng

LHMP-3639-08

233

Versace Blue Jeans Man Eau de Toilette Natural Spray

NSX

36 tháng

LHMP-3640-08

234

Versace  Bright Crystal Eau de Toilette Natural Spray

NSX

36 tháng

LHMP-3641-08

235

Versace Eau de Parfum Natuaral Spray

NSX

36 tháng

LHMP-3642-08

236

Versace Man Eau Fraiche Eau de Toilette Natural Spray

NSX

36 tháng

LHMP-3643-08

17.3. Nhà sản xuất Ferragamo Parfums S.P.A

Via Mercalli 201, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Italy

237

Apparition Homme Emanuel Ungaro Eau de Toildette Natural Spray

NSX

36 tháng

LHMP-3644-08

238

F By Ferragamo Pour homme Salvatore Ferragamo Eau de Toilette natural Spray

NSX

36 tháng

LHMP-3645-08

239

F For Fascinating Salvatore Ferragamo Eau de Toilette Natural Spray

NSX

36 tháng

LHMP-3646-08

240

Incato Salvatore Ferragamo Eau de Parfum Natural Spray

NSX

36 tháng

LHMP-3647-08

241

Incato Heaven salvatore Ferragamo Eau de Toilette - Natural Spray

NSX

36 tháng

LHMP-3648-08

242

Incato Shine Salvatore Ferragamo Eau de Toilette - Natural Spray

NSX

36 tháng

LHMP-3649-08

243

Salvatore Ferragamo Subtil Pour Homme Eau de Toilette Vaporisateur Natural Spray

NSX

36 tháng

LHMP-3650-08

17.4. Nhà sản xuất Perfumes Loewe, S.A

Isa de Java, 33, 28034 – Madrid, Spain

244

A Ni Aire Loewe Eau de Toilette Natural Spray

NSX

36 tháng

LHMP-3651-08

245

I Loewe You Eau de Toilette Natural Spray

NSX

36 tháng

LHMP-3652-08

246

Solo Loewe Eau de Toilette Pour Home Natural Spray

NSX

36 tháng

LHMP-3653-08

18. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Tập đoàn Sáng tạo Tự nhiên

45 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội

18.1. Nhà sản xuất Davines S.p.A

Via Ravasini, 9/A-43100 Parma – Italia

247

Action Sublime Cream SPF 12

NSX

36 tháng

LHMP-3654-08

248

Armasoul Arabian Shower Gel

NSX

36 tháng

LHMP-3655-08

249

Aromasoul Arabian Body Cream

NSX

36 tháng

LHMP-3656-08

250

Aromasoul Indian Body Cream

NSX

36 tháng

LHMP-3657-08

251

Aromasoul Indian Shower Gel

NSX

36 tháng

LHMP-3658-08

252

Aromasoul Meditarranean Body Cream

NSX

36 tháng

LHMP-3659-08

253

Aromasoul Oriental Body Cream

NSX

36 tháng

LHMP-3660-08

254

Aromasoul Oriental Shower Gel

NSX

36 tháng

LHMP-3661-08

255

Fluidifying A

NSX

36 tháng

LHMP-3662-08

256

Manspace Extra protection Cream

NSX

36 tháng

LHMP-3663-08

257

Manspace Oil – Control Performer

NSX

36 tháng

LHMP-3664-08

258

Manspace Scrub Performer

NSX

36 tháng

LHMP-3665-08

259

Peace of Soul

NSX

36 tháng

LHMP-3666-08

260

Skin Defender Cream

NSX

36 tháng

LHMP-3667-08

261

Soul Relief

NSX

36 tháng

LHMP-3668-08

262

Sun Soul Aftersun Body Cream

NSX

36 tháng

LHMP-3669-08

263

Sun Soul Aftersun Face Cream

NSX

36 tháng

LHMP-3670-08

264

Sun Soul Body Cream SPF 30+

NSX

36 tháng

LHMP-3671-08

265

Sun Soul Body Cream SPF15

NSX

36 tháng

LHMP-3672-08

266

Sun Soul Body Cream SPF8

NSX

36 tháng

LHMP-3673-08

267

Sun Soul Body Oil SPF4

NSX

36 tháng

LHMP-3674-08

268

Sun Soul Color Cream

NSX

36 tháng

LHMP-3675-08

269

Sun Soul Face Cream 15

NSX

36 tháng

LHMP-3676-08

270

Sun Soul Lip Gloss SPF12

NSX

36 tháng

LHMP-3677-08

271

Sun Soul Mousse

NSX

36 tháng

LHMP-3678-08

272

Sun Soul Tan Maximizer

NSX

36 tháng

LHMP-3679-08

273

Tranquillity Soothing Bath Oil

NSX

36 tháng

LHMP-3680-08

19. Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương mại An Thịnh Phát (ATP CO., LTD)

Số nhà 40, tổ 1, cụm 7, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội

19.1. Nhà sản xuất Saehan Cosmetics Ltd.

266 Nae – Dong, Ojung – Ku, Bucheon, Kyunggi, Korea

274

Livegain premium rich hair manicure (Eraser)

NSX

36 tháng

LHMP-3681-08

275

Livegain premium rich mix color (black)

NSX

36 tháng

LHMP-3682-08

19.2. Nhà sản xuất Yejiun Cosmetics Ltd

139 B – 10L, 710-9 Kojan-Dong, Namdong-Ku, Inchon, Korea

276

Color show fashion color plus Ash 81

NSX

36 tháng

LHMP-3683-08

277

Color show fashion color plus reddish brown 56

NSX

36 tháng

LHMP-3684-08

278

Color show Flora curling essence

NSX

36 tháng

LHMP-3685-08

279

Color show Flora cysteine wave lotion

NSX

36 tháng

LHMP-3686-08

280

Color show Flora hair lotion

NSX

36 tháng

LHMP-3687-08

281

Color show Flora hard wax

NSX

36 tháng

LHMP-3688-08

282

Color show Flora herb cysteine perm

NSX

36 tháng

LHMP-3689-08

283

Color show Flora magic straight cream

NSX

36 tháng

LHMP-3690-08

284

Color show Flora mat wax

NSX

36 tháng

LHMP-3691-08

285

Color show Flora milky essence

NSX

36 tháng

LHMP-3692-08

286

Color show Flora silky essence

NSX

36 tháng

LHMP-3693-08

287

Color show Flora silky wax

NSX

36 tháng

LHMP-3694-08

288

Color show Flora styling wax

NSX

36 tháng

LHMP-3695-08

289

Color show natural hair color lightener

NSX

36 tháng

LHMP-3696-08

290

Color show oxidant 9%

NSX

36 tháng

LHMP-3697-08

20. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khang Phú

2/22, Lô A14, Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

20.1. Nhà sản xuất Hevicosm Laboratories

Chemin de Cyrano 3 CH-1009 Lausanne, Switzerland

291

AAC.1226 Botolux Ultra Lift Day and Night Moisturizer

NSX

60 tháng

LHMP-3698-08

292

AAC.1229 Botolux Ultra Lift Time Stopper Milky Serum

NSX

60 tháng

LHMP-3699-08

293

AAC.1756 Botolux Ultra Lift Day an Night Rich Ream

NSX

60 tháng

LHMP-3700-08

294

AAC.2461 Cellular Day Lift Moisturizer

NSX

60 tháng

LHMP-3701-08

295

AAC.2462 Cellular Rich Night Lift

NSX

60 tháng

LHMP-3702-08

296

AAC.454 Cellular Rich Day Lift SPF15

NSX

60 tháng

LHMP-3703-08

297

AAC.511 Cellular Plant Collagen H20 Lift Balancing Cream

NSX

60 tháng

LHMP-3704-08

298

AAC.512 Cellular Plant Colagen H20 Lift Active Cream

NSX

60 tháng

LHMP-3705-08

299

PBC.1343 Purifying Lotion Concentrate

NSX

60 tháng

LHMP-3706-08

300

PBC.1345 Intensive Skin Pore Refiner Emulsion

NSX

60 tháng

LHMP-3707-08

301

PBC.1354 & 1355 Intensive Sports Treatment Essence & Cream

NSX

60 tháng

LHMP-3708-08

302

PBC.1818 Gentle Exfoliating Cleansing Gel

NSX

60 tháng

LHMP-3709-08

303

PBC.1820 24H Purifying Cream

NSX

60 tháng

LHMP-3710-08

304

PBC.2291 Sebo-Control Essence

NSX

60 tháng

LHMP-3711-08

305

WBC.1344 Apricot Scrub Mask

NSX

60 tháng

LHMP-3712-08

306

WBC.1346 Cellular Eye Lift Contour Cream

NSX

60 tháng

LHMP-3713-08

307

WBC.1347 Cellular Radiance Daily Emulsion SPF 30

NSX

60 tháng

LHMP-3714-08

308

WBC 1348 Cellular Radiance Daily Cream SPF 30

NSX

60 tháng

LHMP-3715-08

309

WBC.403 Cellular Lightening Mask

NSX

60 tháng

LHMP-3716-08

310

WBC.404 Plant Collagen Peeling Mask

NSX

60 tháng

LHMP-3717-08

311

WBC.801 Bio-Energy C Complex

NSX

60 tháng

LHMP-3718-08

312

WBC.943 Foam Face Wash Gel

NSX

60 tháng

LHMP-3719-08

313

WBC.944 Make – Up Remover Milk

NSX

60 tháng

LHMP-3720-08

314

WBC.945 Vital Toner

NSX

60 tháng

LHMP-3721-08

315

WBC.946 Luminous Day Emulsion SPF 15

NSX

60 tháng

LHMP-3722-08

316

WBC.947 Luminous Day Cream SPF 15

NSX

60 tháng

LHMP-3723-08

317

WBC.948 Regenerating Night Cream

NSX

60 tháng

LHMP-3724-08

318

WBC.949 Nourishing Night Cream

NSX

60 tháng

LHMP-3725-08

319

WBC.950 Youth Elixir Essence

NSX

60 tháng

LHMP-3726-08

21. Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phương Phát

R.113 – 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

21.1. Nhà sản xuất Inter Parfums

4 Rond Point des Champs Elysées 75008 Paris France

320

Burberry brit sheer natural spray eau de toilette

NSX

36 tháng

LHMP-3727-08

321

Burberry the beat eau de parfum natural spray vaporisateur

NSX

36 tháng

LHMP-3728-08

21.2. Nhà sản xuất Lalique parfums

11-Rue Royale 75008-Paris-France

322

Lalique amethyst eau de parfum

NSX

36 tháng

LHMP-3729-08

21.3. Nhà sản xuất Parfum Nina Ricci – Paris

6 Boulevard Du Pare 92523, Neuilly Sur Seine Cedex Paris France

323

Nina ricci nina eau de toilette pretty nina

NSX

36 tháng

LHMP-3730-08

21.4. Nhà sản xuất Parfums Givenchy SA

77 rue Anatole France, 92532 Levallois Perret Cedex

324

Lip Liner crayon contour lèvres waterproof/ lip liner pencil waterproof No 01 to 12

NSX

36 tháng

LHMP-3731-08

325

Magie kho1 – crayon contour yeux/eye liner pencil No.01 to 12

NSX

36 tháng

LHMP-3732-08

326

Mister light – stylo correction lumiere/instant light corrective pen No 01 to 06

NSX

36 tháng

LHMP-3733-08

327

Mister mat – gel poudré matifiant – teint velouté/matifying powder-gel-velvety smooth complexion

NSX

36 tháng

LHMP-3734-08

328

No surgetics-collagen expert 1 solution de collagène pur – soin de comblement rides immédiat/pure collagen solution – instant wrinkle filling care

NSX

36 tháng

LHMP-3735-08

329

No surgetics – clollagen expert 2 emulsion pro – collagène soin lissant rides / pro – collagen emulsion – wrinkle smoothing care

NSX

36 tháng

LHMP-3736-08

330

No surgetics – plasti sculpt – gel lifting yeux anti poches & cernes/lifting gel eye de puffer

NSX

36 tháng

LHMP-3737-08

331

No surgetics – plasti sculpt – masque lifting – visage drainé/lifting mask – facial drainer

NSX

36 tháng

LHMP-3738-08

332

Prisme foundation – fond de teint poudre, teint sculpté sur mesure/shaping powder makeup, customized complexion No 01 to 12

NSX

36 tháng

LHMP-3739-08

333

Rouge interdit – rouge a lèvres satiné – couleur irrésistible – satin lipstick irresistible color No. 01 to 35

NSX

36 tháng

LHMP-3740-08

334

Skin drink serum – activateur d’hydratation intensif 24h/moisturizing activator 24h intensive

NSX

36 tháng

LHMP-3741-08

21.5. Nhà sản xuất Scannon S.A.S

33, Rue de Francois 1 er 75008 Paris France

335

Dunhill – Eau de toilette vaporisateur / natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3742-08

336

Dunhill desire blue – Eau de toilette vaporisateur/natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3743-08

337

Dunhill desire for a man – Eau de toilette vaporisateur/natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3744-08

338

Dunhill desire for a woman – Eau de toilette vaporisateur/natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3745-08

339

Dunhill fresh – Eau de toilette vaporisateur / natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3746-08

340

Dunhill pure – Eau de toilette vaporisateur / natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3747-08

341

Dunhill pursuit – Eau de toilette vaporisateur / natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3748-08

342

Dunhill X– Centric - Eau de toilette vaporisateur / natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3749-08

343

Escada – Eau de parfum vaporisateur – natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3750-08

344

Escada s eau de parfum vaporisateur – natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3751-08

345

Gucci eau de parfum II vaporisateur – natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3752-08

346

Gucci envy – Eau de toilette vaporisateur – natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3753-08

347

Gucci envy for men - Eau de toilette vaporisateur – natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3754-08

348

Gucci envy me - Eau de toilette vaporisateur – natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3755-08

349

Gucci pour homme - Eau de toilette vaporisateur – natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3756-08

350

Gucci pour homme II - Eau de toilette vaporisateur – natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3757-08

351

Gucci rush 2 - Eau de toilette vaporisateur – natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3758-08

352

Montblanc femme individuelle - Eau de toilette vaporisateur – natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3759-08

353

Montblanc femme montblanc- Eau de toilette vaporisateur – natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3760-08

354

Montblanc individuelle -  Eau de toilette vaporisateur – natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3761-08

355

Montblanc presence - Eau de toilette vaporisateur – natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3762-08

356

Montblanc presence cool - Eau de toilette vaporisateur – natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3763-08

357

Montblanc presence D’une femme -  Eau de toilette vaporisateur – natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3764-08

358

Montblanc Starwalker - Eau de toilette vaporisateur – natural spray

NSX

36 tháng

LHMP-3765-08

22. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại LK

198 Khương Thượng, Tổ 6, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

22.1. Nhà sản xuất Kanebo Cosmetics Inc.

11-2, Toranomon 5-chome Minato-ku, Tokyo 105 -8085, Japan

359

Faircrea White UV Face Powder

NSX

36 tháng

LHMP-3766-08

360

Faircrea White UV Liquid Foundation

NSX

36 tháng

LHMP-3767-08

361

Faircrea White UV Powder Foundation

NSX

36 tháng

LHMP-3768-08

23. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Vẻ đẹp Hoàn mỹ

46 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

23.1. Nhà sản xuất Pidielle SrL

Via Bergamina, 7-20014 Nerviano (MI) – Italy

362

3 Vitamin shampoo

NSX

30 tháng

LHMP-3769-08

363

Acqua mousse invisible

NSX

30 tháng

LHMP-3770-08

364

Acqua re-mineralizzante

NSX

30 tháng

LHMP-3771-08

365

Bagno cachemere

NSX

30 tháng

LHMP-3772-08

366

Bagno di energia

NSX

30 tháng

LHMP-3773-08

367

Bagno igienzizzante allo zinco py

NSX

30 tháng

LHMP-3774-08

368

Bagno Purificante all' argilla bianca

NSX

30 tháng

LHMP-3775-08

369

Bagno stimolante

NSX

30 tháng

LHMP-3776-08

370

Bagno vita

NSX

30 tháng

LHMP-3777-08

371

Color & condition

NSX

30 tháng

LHMP-3778-08

372

Color oil additive – Color assist

NSX

30 tháng

LHMP-3779-08

373

Corretore della texture

NSX

30 tháng

LHMP-3780-08

374

De-color

NSX

30 tháng

LHMP-3781-08

375

Deo pack

NSX

30 tháng

LHMP-3782-08

376

Distillato di luce

NSX

30 tháng

LHMP-3783-08

377

Foam flex hold – affixx

NSX

30 tháng

LHMP-3784-08

378

Format wax – affixx

NSX

30 tháng

LHMP-3785-08

379

Gloss finish – affixx

NSX

30 tháng

LHMP-3786-08

380

Gold mask

NSX

30 tháng

LHMP-3787-08

381

Hair smoother – affixx

NSX

30 tháng

LHMP-3788-08

382

Hair spray fix hold – affixx

NSX

36 tháng

LHMP-3789-08

383

I – light

NSX

30 tháng

LHMP-3790-08

384

Leave – in conditioner – color life

NSX

30 tháng

LHMP-3791-08

385

Lenitive serum – color shield

NSX

30 tháng

LHMP-3792-08

386

Light drops – affixx

NSX

30 tháng

LHMP-3793-08

387

Lozione intensiva allozinco py

NSX

30 tháng

LHMP-3794-08

388

Luminoil

NSX

30 tháng

LHMP-3795-08

389

Maschera astringente all'argilla bianca

NSX

30 tháng

LHMP-3796-08

390

Maschera di seta nutriente

NSX

30 tháng

LHMP-3797-08

391

Maschera dimante

NSX

30 tháng

LHMP-3798-08

392

Maschera rituale distensiva purifying for the scalp

NSX

30 tháng

LHMP-3799-08

393

Neutral system

NSX

30 tháng

LHMP-3800-08

394

Neutralize shower – color assist

NSX

30 tháng

LHMP-3801-08

395

New system

NSX

30 tháng

LHMP-3802-08

396

Oxidant cream

NSX

30 tháng

LHMP-3803-08

397

Pack 2

NSX

30 tháng

LHMP-3804-08

398

Porosity control – color assist

NSX

30 tháng

LHMP-3805-08

399

Qsei hair repair system – lotion

NSX

30 tháng

LHMP-3806-08

400

Qsei hair repair system – milk

NSX

30 tháng

LHMP-3807-08

401

Qsei hair repair system – shampoo

NSX

30 tháng

LHMP-3808-08

402

Rasta gum – affixx

NSX

30 tháng

LHMP-3809-08

403

Re-animation pack – color protect

NSX

30 tháng

LHMP-3810-08

404

Red contrast

NSX

30 tháng

LHMP-3811-08

405

Safe fix

NSX

30 tháng

LHMP-3812-08

406

Safe shampoo

NSX

30 tháng

LHMP-3813-08

407

Sculpting gel extra – affixx

NSX

30 tháng

LHMP-3814-08

408

Serum vital – afixx

NSX

30 tháng

LHMP-3815-08

409

Shampoo springline

NSX

30 tháng

LHMP-3816-08

410

Skin guard – color shield

NSX

30 tháng

LHMP-3817-08

411

Spaghetti serum

NSX

30 tháng

LHMP-3818-08

412

Stain remove – color shield

NSX

30 tháng

LHMP-3819-08

413

Straight gel 1

NSX

30 tháng

LHMP-3820-08

414

Straight gel 2

NSX

30 tháng

LHMP-3821-08

415

Straight look – affixx

NSX

30 tháng

LHMP-3822-08

416

Tincture per capelli linea modacolor

NSX

30 tháng

LHMP-3823-08

417

Tincture per capelli linea modastyling

NSX

30 tháng

LHMP-3824-08

418

Tincture per capelli mood – color hair plus

NSX

30 tháng

LHMP-3825-08

419

Tincture per capelli primaria

NSX

30 tháng

LHMP-3826-08

420

Tincture per capelli smart color

NSX

30 tháng

LHMP-3827-08

421

Tonico de-tossinate

NSX

30 tháng

LHMP-3828-08

422

Trattmento dermotonico

NSX

30 tháng

LHMP-3829-08

24. Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương mại và du lịch Xuân Hưng Thịnh

62 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

24.1. Nhà sản xuất Keune Haircosmetics

P.O.B 88-3760 AB Soest, Holland

423

Tinta Color (Nâu đen)

NSX

36 tháng

LHMP-3830-08

24.2. Nhà sản xuất Laboratoire Carole Franck

6 Palace Du General Catroux 75017, Paris, France

424

Creme Eclaircissante

NSX

36 tháng

LHMP-3831-08

25. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy

Trung tâm thương mại 3 tầng, đường Cầu Diễn, thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội

25.1. Nhà sản xuất Taiwan Shuenn – An Biotechnology Pharmaceutical Co., Ltd

No.876, Fonglin 2nd Rd, Daliao Township, Kaohsiung Country 831, Taiwan

425

SAK Amino Acid Cleansing Cream

NSX

24 tháng

LHMP-3832-08

426

SAK Anti – Age Cream

NSX

24 tháng

LHMP-3833-08

427

SAK Color Foudation Sunscreen – Purple

NSX

24 tháng

LHMP-3834-08

428

SAK Facial Cleansing Cream

NSX

24 tháng

LHMP-3835-08

429

SAK Moisturizing Toner

NSX

24 tháng

LHMP-3836-08

430

SAK Purifying Essence

NSX

24 tháng

LHMP-3837-08

431

SAK Rose Moisturizing Mask

NSX

24 tháng

LHMP-3838-08

26. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thị trường Quốc tế

Tầng 2, 26 Tôn Đức Thắng, Hà Nội

26.1. Nhà sản xuất Lisap S.P.A.

Via Monte Lungo, 59-20027 Rescaldina (MI), Italy

432

C - Gum

NSX

36 tháng

LHMP-3839-08

433

Developer

NSX

36 tháng

LHMP-3840-08

434

Keraplant antidandruff purifyng bath

NSX

36 tháng

LHMP-3841-08

435

Keraplant energizing bath

NSX

36 tháng

LHMP-3842-08

436

Keraplant nutri – repair mask

NSX

36 tháng

LHMP-3843-08

437

Sculture F-MOD

NSX

36 tháng

LHMP-3844-08

438

Sculture holder

NSX

36 tháng

LHMP-3845-08

439

Sculture purity

NSX

36 tháng

LHMP-3846-08

440

Sculture shiny

NSX

36 tháng

LHMP-3847-08

441

Sculture style

NSX

36 tháng

LHMP-3848-08

442

Top care color save mask intensive

NSX

36 tháng

LHMP-3849-08

443

Top care color save PH balancer

NSX

36 tháng

LHMP-3850-08

444

Top care moisture indian plant 2 PH equalizer

NSX

36 tháng

LHMP-3851-08

445

Top care repair bamboo extact conditioner

NSX

36 tháng

LHMP-3852-08

446

Top care repair bamboo extact hair repair fluid

NSX

36 tháng

LHMP-3853-08

447

Top care repair bamboo extact intensive hair repair mask

NSX

36 tháng

LHMP-3854-08

448

Unisystem smoothing mask

NSX

36 tháng

LHMP-3855-08

449

Unisystem straight fluid

NSX

36 tháng

LHMP-3856-08

27. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam

36/26 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

27.1. Nhà sản xuất Coty GMBH

Postfach 1126, 55001 Mainz Rheinstrasse 4E, 55116 Main (Germany)

450

Intimately beckham night men deodorant spray

NSX

36 tháng

LHMP-3857-08

451

Intimately beckham women – deodorant spray

NSX

36 tháng

LHMP-3858-08

27.2. Nhà sản xuất Coty Lancaster SAM

6 Avenue Albert II-MC 98000 Monaco – France

452

Intimately beckham men – hair & body wash

NSX

36 tháng

LHMP-3859-08

453

Intimately beckham women – shower cream

NSX

36 tháng

LHMP-3860-08

27.3. Nhà sản xuất Cotyastor S.A

Calle Marina 16 – 18, Planta – Torre Mapfre, 08005 Barcelona (Spain)

454

Adidas-After Sport-Hair & Body-Shower Gel

NSX

36 tháng

LHMP-3861-08

455

Adidas-Blue Chellenge-Cooling-Shower Gel

NSX

36 tháng

LHMP-3862-08

456

Adidas-Dynamic Pulse-Revitalising-Shower Gel

NSX

36 tháng

LHMP-3863-08

457

Adidas-Game Spirit-Exhilarating-Shower Gel

NSX

36 tháng

LHMP-3864-08

458

Adidas – Ice Dive Invigorating – Shower Gel

NSX

36 tháng

LHMP-3865-08

459

Adidas – Pure Energy – Shower Gel

NSX

36 tháng

LHMP-3866-08

460

Adidas – Sport Field – Refreshing – Shower Gel

NSX

36 tháng

LHMP-3867-08

461

Adidas-Team Force – Stimulating – Shower Gel

NSX

36 tháng

LHMP-3868-08

462

Adidas-Vitoryleague – Activating – Shower Gel

NSX

36 tháng

LHMP-3869-08

463

David beckham instinct eau de toilette natural spray – vaporisateur

NSX

36 tháng

LHMP-3870-08

464

Intimately beckham men eau de toilette natural spray - vaporisateur

NSX

36 tháng

LHMP-3871-08

465

Intimately beckham night men eau de toilette natural spray – vaporisateur

NSX

36 tháng

LHMP-3872-08

466

Intimately beckham night women eau de toilette natural spray – vaporisateur

NSX

36 tháng

LHMP-3873-08

467

Intimately beckham women eau de toilette natural spray - vaporisateur

NSX

36 tháng

LHMP-3874-08

27.4. Nhà sản xuất Lorience Paris

36 Rue de Laborde – 75 008 Paris France

468

Lulucastagnette Indomptée Eau de Toilette natural Spray

NSX

36 tháng

LHMP-3875-08

27.5. Nhà sản xuất Yves Rocher

3, Allée de Grenelle 92444 Issy-Les-Moulineaux Cedex, France

469

ADN Vegetal Soins Cellulaires Intensifs Masque patch haute Efficacite

NSX

36 tháng

LHMP-3876-08

470

ADN Vegetal White Mousse Nettoyante purifiante

NSX

36 tháng

LHMP-3877-08

471

ADN Vegetal Soins Cellulaire Intensif La Cure Cellulaire A L’ADN Vegetal Natif

NSX

36 tháng

LHMP-3878-08

472

Altika Déodorant Bille Anti – Transpirant

NSX

36 tháng

LHMP-3879-08

473

Altika Eau de Toilette

NSX

36 tháng

LHMP-3880-08

474

Arnica Essentiel 2 en 1 Beauté &  Jeunesse Mains et Ongles

NSX

36 tháng

LHMP-3881-08

475

Arnica Essentiel Crème Quotidienne Hydratante Soin Des Mains

NSX

36 tháng

LHMP-3882-08

476

Arnica Essetiel S O S Mains Propres

NSX

36 tháng

LHMP-3883-08

477

Bio specific Active Sensitive Gelée Fraiche Demaquillante

NSX

36 tháng

LHMP-3884-08

478

Bio specific Active Sensitive Hydratant Dermo Apaisant Jour

NSX

36 tháng

LHMP-3885-08

479

Bio specific Active Sensitive Soin Anti – Rides Spécial Yeux Sensibles

NSX

36 tháng

LHMP-3886-08

480

Bio specific Active Sensitive Ultra Tolérance Jour

NSX

36 tháng

LHMP-3887-08

481

Bio specific Hydra White Fluide Hydratant Eclaircissant SPF 25

NSX

36 tháng

LHMP-3888-08

482

Bio specific Peeling Végétal

NSX

36 tháng

LHMP-3889-08

483

Bio specific Re-Hydratation Hydra puissance 3

NSX

36 tháng

LHMP-3890-08

484

Bio specific Rehyzdration Hydra – Power Day

NSX

36 tháng

LHMP-3891-08

485

Bio specific Active Sensitive Contour Yeux Apaisant Decongestionnant

NSX

36 tháng

LHMP-3892-08

486

Cèdre Bleu Fraicheur Déodorant Bille Anti – Transpirant

NSX

36 tháng

LHMP-3893-08

487

Comme une Evidence Comme une Evidence Eau de Paufum

NSX

36 tháng

LHMP-3894-08

488

Comme une Evidence Gel Parfume Pour la Douche et le Bain

NSX

36 tháng

LHMP-3895-08

489

Couleur Nature Pure Laque Nature de Peau 01

NSX

36 tháng

LHMP-3896-08

490

Couleur Nature Pure Laque Sienne Eclatant

NSX

36 tháng

LHMP-3897-08

491

Couleur Natural Lèvres Fix’ Intense Tenue 10 Heures – Gloss ultra Brillance Rose Orchidée/Rouge Ultra Haute Tenue Rose Orchidée

NSX

36 tháng

LHMP-3898-08

492

Couleurs Naturale Vernis à Ongles Rose Intrigant

NSX

36 tháng

LHMP-3899-08

493

Couleurs Nature Aubergine Divine Rouge Fascinant 12

NSX

36 tháng

LHMP-3900-08

494

Couleurs Nature Beige Austral 03

NSX

36 tháng

LHMP-3901-08

495

Couleurs Nature Brun Parfait Rouge Fascinant 29

NSX

36 tháng

LHMP-3902-08

496

Couleurs Nature Crayon Ligne Sourcils Chatain Blond 01

NSX

36 tháng

LHMP-3903-08

497

Couleurs Nature Crayon Ligne Sourcils Chatain Brun 02

NSX

36 tháng

LHMP-3904-08

498

Couleurs Nature Duo Magic Regard Intense mascara Volume Intense/Khol Ultra Noir 01

NSX

36 tháng

LHMP-3905-08

499

Couleurs Nature Mascara Extra-Volume Bleu Extrême 02

NSX

36 tháng

LHMP-3906-08

500

Couleurs Nature Mascara Extra-Volume Brun Extrême 02

NSX

36 tháng

LHMP-3907-08

501

Couleurs Nature Pure Laque Rose Fusant 03

NSX

36 tháng

LHMP-3908-08

502

Couleurs Nature Pure Laque Violin Moire 04

NSX

36 tháng

LHMP-3909-08

503

Couleurs Nature Sensation Veloutée Poudre Libre Transparence Pêche

NSX

36 tháng

LHMP-3910-08

504

Couleurs Nature Tein 0 Défaut-Fond de Teint Sans Trace éclat de Pêche

NSX

36 tháng

LHMP-3911-08

505

Couleurs Nature Teint Physionmiste – Tein Fluide Peche Parfait

NSX

36 tháng

LHMP-3912-08

506

Couleurs Nature Velvet Mousse Ombre Regard Prume Améthyste

NSX

36 tháng

LHMP-3913-08

507

Couleurs Nature Vernis à Ongles Aubergine Divine

NSX

36 tháng

LHMP-3914-08

508

Couleurs Nature: Crayon Contour Regard Bleu des Lacs 04

NSX

36 tháng

LHMP-3915-08

509

Couleurs Nature: Crayon Contour Regard Noir Onyx 01

NSX

36 tháng

LHMP-3916-08

510

Couleurs Nature: Crayon Contour Regard Vert Cascade 03

NSX

36 tháng

LHMP-3917-08

511

Couleurs Nature: Vernis à Ongles Nature de Rose

NSX

36 tháng

LHMP-3918-08

512

Couleurs Nature: Vernis à Ongles Rose Ultime

NSX

36 tháng

LHMP-3919-08

513

Couleurs Nature: Vernis à Ongles Rouge Fantastique

NSX

36 tháng

LHMP-3920-08

514

Couleus Nature: Teint Physionomiste – Tein Fluide Naturel Parfait

NSX

36 tháng

LHMP-3921-08

515

Couleus Nature Crayon Ligne Sourcils Brun Intense 03

NSX

36 tháng

LHMP-3922-08

516

Couleus Nature Sensation Veloutée Poudre Libre Transparence Naturelle

NSX

36 tháng

LHMP-3923-08

517

Démaquiliant Express Yeux Sensibles Au Bleuet

NSX

36 tháng

LHMP-3924-08

518

Démaquiliant Douceur Eux a La Camonille

NSX

36 tháng

LHMP-3925-08

519

Fraicheur de Vervene Deodorant Bille Anti-Perspirant

NSX

36 tháng

LHMP-3926-08

520

French Manucure Pastel Mauve Nail Polish à La Violette

NSX

36 tháng

LHMP-3927-08

521

Ginseng Actif Pour Home Gel Nettoyant Visage

NSX

36 tháng

LHMP-3928-08

522

Hoggar Déodorant Bille Anti – Transpirant

NSX

36 tháng

LHMP-3929-08

523

Hoggar Lotion Après-Rasage

NSX

36 tháng

LHMP-3930-08

524

Inositol Vegetal Demaquillant+Lotion Anti-Tein Terne 2En1

NSX

36 tháng

LHMP-3931-08

525

Inositol Vegetal Soin Recuperateur Nuit 1eres Rides

NSX

36 tháng

LHMP-3932-08

526

Iris Noir Eau de Parfum Secrets D’essences

NSX

36 tháng

LHMP-3933-08

527

Jardin du Monde Déodorant Bille Anti-Transpirant Fleur de Lotus Du Laos

NSX

36 tháng

LHMP-3934-08

528

Jardins du Monde Gel Douche Orchidée de Madagascar

NSX

36 tháng

LHMP-3935-08

529

Jardins du Monde Gel Douche Ylang – Ylang des Comores

NSX

36 tháng

LHMP-3936-08

530

Lavande Essentielle Soin Reparateur Pieds

NSX

36 tháng

LHMP-3937-08

531

Les Palaisirs Nature Bain Doutch Nectar à La Pêche

NSX

36 tháng

LHMP-3938-08

532

Les Plaisirs Nature Lait Velouté Pour le Corps à La Pêche

NSX

36 tháng

LHMP-3939-08

533

Les Plaisirs Naturare Noix de Coco Eau de Toilettte

NSX

36 tháng

LHMP-3940-08

534

Les Plaisirs Nature Baume Nourissant Vanille Coco

NSX

36 tháng

LHMP-3941-08

535

Les Plaisirs Nature Lait Vanille Pour le Corp A La Vanille Bourbon

NSX

36 tháng

LHMP-3942-08

536

Les Plaisirs Nature Mure Sauvage Eau de Toilette

NSX

36 tháng

LHMP-3943-08

537

Les Plaisirs Nature Vanille Bourbon Eau de Toillette

NSX

36 tháng

LHMP-3944-08

538

Lipophénol Végétal Origine 100% Café Vert Intervention Anti – Cellulite

NSX

36 tháng

LHMP-3945-08

539

Lipophénol Végétal Peeling Préperation

NSX

36 tháng

LHMP-3946-08

540

Luminelle Correcteur Anti – Cernes Beige Moyen

NSX

36 tháng

LHMP-3947-08

541

Luminelle Crayon Khol Bleu Pacifique 701

NSX

36 tháng

LHMP-3948-08

542

Luminelle Crayon Khol Neige 606

NSX

36 tháng

LHMP-3949-08

543

Luminelle Crayon Khol Prune Nacrée 610

NSX

36 tháng

LHMP-3950-08

544

Luminelle Crayon Khol Vert Irisé 611

NSX

36 tháng

LHMP-3951-08

545

Luminelle Fard à Joues Poudre Abricot Dore

NSX

36 tháng

LHMP-3952-08

546

Luminelle Fard à Joues Poudre Powder Blush Rose Douceur 50

NSX

36 tháng

LHMP-3953-08

547

Luminelle Fard à Paupières Effet Sec et Mouillé Myosotis 54

NSX

36 tháng

LHMP-3954-08

548

Luminelle Fard à Paupières Effet Sec et Mouillé Violet Pimpant 56

NSX

36 tháng

LHMP-3955-08

549

Luminelle Frad A Joues Poudre Guormandise 51

NSX

36 tháng

LHMP-3956-08

550

Luminelle Gloss Brillantissime Corail Pétillant 55

NSX

36 tháng

LHMP-3957-08

551

Luminelle Mascara Ultra – Volume Bleu Intense 55

NSX

36 tháng

LHMP-3958-08

552

Luminelle Poudre Douceur Soft Compact Powder – Kompact – Puder Ultra-Soft Porcelaine

NSX

36 tháng

LHMP-3959-08

553

Luminelle Poudre Douceur Transparence 50

NSX

36 tháng

LHMP-3960-08

554

Luminelle Poudre Libre Translucide 51

NSX

36 tháng

LHMP-3961-08

555

Luminelle Rouge à Lèvres Marron Glacé 57

NSX

36 tháng

LHMP-3962-08

556

Luminelle Rouge à Lèvres Melon Sucré 62

NSX

36 tháng

LHMP-3963-08

557

Luminelle Rouge à Lèvres Pétale 53

NSX

36 tháng

LHMP-3964-08

558

Luminelle Rouge a Levres Rose Indocent 01

NSX

36 tháng

LHMP-3965-08

559

Ming Shu Fleur Rare Déodorant Parfumé

NSX

36 tháng

LHMP-3966-08

560

Ming Shu Gel Parfumé Pour la Douche et le Bain

NSX

36 tháng

LHMP-3967-08

561

Ming Shu L’eau de Toilette

NSX

36 tháng

LHMP-3968-08

562

Néonatere Lait Parfume Hydratant Pour le Corps

NSX

36 tháng

LHMP-3969-08

563

Néonatura Deodorant Parfummé

NSX

36 tháng

LHMP-3970-08

564

Néonatura Gel Parfume Pour la Douche et Le Bain

NSX

36 tháng

LHMP-3971-08

565

Produit technique à usage professionnel cire a epiler a l’azulene

NSX

36 tháng

LHMP-3972-08

566

Produit Technique à usage professionnel cire D’origine Végétale Plant – Based Wax

NSX

36 tháng

LHMP-3973-08

567

Produit technique à usage professionnel cire sans colophane (avee bandes)

NSX

36 tháng

LHMP-3974-08

568

Produit technique à usage professionnel cire sans colophane zones sensibles (sans bande)

NSX

36 tháng

LHMP-3975-08

569

Produit technique à usage professionnel Dynamisecur D’hydrantantion Aux Eaux Végétales de Fruits

NSX

36 tháng

LHMP-3976-08

570

Produit technique à usage professionnel Exfoliant Loofa Végétale

NSX

36 tháng

LHMP-3977-08

571

Produit technique à usage professionnel Gellee Demaquillante Dermo – Apaisante Visage + Yeux

NSX

36 tháng

LHMP-3978-08

572

Produit technique à usage professionnel Huile de Modelage Aromatique Relaxante Pour le Corps/Relaxing Aromatic massage Oil For The Body

NSX

36 tháng

LHMP-3979-08

573

Produit technique à usage professionnel Masque Corporel Thermo – Seulptant Pour Soin Aromatique Vitalité – Minceur

NSX

36 tháng

LHMP-3980-08

574

Produit technique à usage professionnel masque patch haute efficacite

NSX

36 tháng

LHMP-3981-08

575

Produit technique a usage professionnel cire pelliculable

NSX

36 tháng

LHMP-3982-08

576

Pur Désir de Lilas Lait Pour le Corps

NSX

36 tháng

LHMP-3983-08

577

Pur Désir de Mimosa Gel Pour La Douche

NSX

36 tháng

LHMP-3984-08

578

Sebo Specific Lotion 2 En 1 Purifiante – Mattifiante

NSX

36 tháng

LHMP-3985-08

579

Sebo Specific Ultra Mat – Soin Hydratant Anti Brillantce Jour

NSX

36 tháng

LHMP-3986-08

580

Sebo Specific Ultra Purete Creme Desincrustante Moussante

NSX

36 tháng

LHMP-3987-08

581

Sebospecific Nettoyant Gommant Doux

NSX

36 tháng

LHMP-3988-08

582

Secrets D’essences Rose Absolue Eau de Parfum

NSX

36 tháng

LHMP-3989-08

583

Secrets D’essences Voile D’ambre Douche de Parfum

NSX

36 tháng

LHMP-3990-08

584

Secrets D’essences Voile D’ambre Lait de Parfum

NSX

36 tháng

LHMP-3991-08

585

Serum Végétal Aux Polyosides bio – Végétaux Intervention Corrective Ride à Ride à Ride Haute Précesion

NSX

36 tháng

LHMP-3992-08

586

Serum Végétal Aux Polyosides bio – Végétaux Intervention Corrective Soin Retexturant Antirides et Fermeté Yeux&Levres

NSX

36 tháng

LHMP-3993-08

587

Serum Végétal Hormones Bio – Végétales Force +

NSX

36 tháng

LHMP-3994-08

588

Serum Végétal Hormons bio Vegetales Intervention Correctives Soin Plasticien de Nuit

NSX

36 tháng

LHMP-3995-08

589

Soin Clarifiant Gel de Toilette Moussant

NSX

36 tháng

LHMP-3996-08

590

SPA Vegetal Mieux Etre du Corps Hydratant Fermete

NSX

36 tháng

LHMP-3997-08

591

Transat Lotion Après Rasage

NSX

36 tháng

LHMP-3998-08

28. Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM – DV Việt Duyên

63 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, tp. Hồ Chí Minh

28.1. Nhà sản xuất Kolmar Korea Co., Ltd.

170 – 7, Sojong-Ri, Chonui, Myun, Yongi-Gun, Chungcheongnam – Do, Korea

592

Clio Uptown Volume Mascara (#1-Black)

NSX

36 tháng

LHMP-3999-08

29. Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM & DV Đan Thy

Số 19 Âu Cơ, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

29.1. Nhà sản xuất Dianty design biotechnology Co., Ltd

Số 103-8, Lin 6, Taitien Li, thị trấn Yuan Li, quận Miaoli, tỉnh Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc

593

Acanthopanax anti-acne lotion

NSX

36 tháng

LHMP-4000-08

594

Advanced whitening mask

NSX

36 tháng

LHMP-4001-08

595

Body slim gel

NSX

36 tháng

LHMP-4002-08

596

Citronnella mask

NSX

36 tháng

LHMP-4003-08

597

Deep peeling gel

NSX

36 tháng

LHMP-4004-08

598

Ginger shower gel

NSX

36 tháng

LHMP-4005-08

599

Lavender essence oil massage salt

NSX

36 tháng

LHMP-4006-08

600

Lavender mask

NSX

36 tháng

LHMP-4007-08

601

Life essence oil

NSX

36 tháng

LHMP-4008-08

602

Lotus mask

NSX

36 tháng

LHMP-4009-08

603

Moisturizing foundation jelly - prink

NSX

36 tháng

LHMP-4010-08

604

Rose lip cream

NSX

36 tháng

LHMP-4011-08

605

Rose shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-4012-08

606

Sagittarius – Yulan bath & massage oil

NSX

36 tháng

LHMP-4013-08

607

Salt shower gel

NSX

36 tháng

LHMP-4014-08

608

Shower gel – yulan essence

NSX

36 tháng

LHMP-4015-08

609

Soaperry hand washes

NSX

36 tháng

LHMP-4016-08

610

Soothing emulsion

NSX

36 tháng

LHMP-4017-08

30. Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM & XD Thủy Lộc

15 Tân Canh, phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

30.1. Nhà sản xuất Beauté prestige international

28/32 Avenue Victor Hugo 75783 Paris cedex 16 France

611

Jean Paul Gaultier Fleur du Male Alcohol Free Deodorant Stick

NSX

36 tháng

LHMP-4018-08

612

Jean Paul Gaultier Fleur du Male Eau de Toilette

NSX

36 tháng

LHMP-4019-08

613

L’eau D’issey Moisturising Shower Cream

NSX

36 tháng

LHMP-4020-08

614

L’eau D’issey Spray Deodorant

NSX

36 tháng

LHMP-4021-08

31. Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM Gia Khang

Phòng số 3, Tầng lửng, Tòa nhà E.Town, số 364 Cộng hòa, phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

31.1. Nhà sản xuất Rubia Industries LTD.

70 Moo 13, Poochaosmingprai Rd, Bangyapraek, Prapradaeng, Samuprakarn 10130, Thailand

615

Dettol soap active deodorant

NSX

24 tháng

LHMP-4022-08

616

Dettol soap fresh

NSX

24 tháng

LHMP-4023-08

617

Dettol soap original

NSX

24 tháng

LHMP-4024-08

32. Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM Minh Trâm

20 Trần Bình Trọng, phường 5, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

32.1. Nhà sản xuất CMS International Co., Ltd.

67-1 Shandeawon – Dong, Jungwon – Gu, Sungnam, Gyeonggi-Do, Korea

618

Diamant Ice Cool Hair Pack

NSX

36 tháng

LHMP-4025-08

619

Diamant Ice Cool Shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-4026-08

620

Diamant Magie Straight Cream

NSX

36 tháng

LHMP-4027-08

621

Prodo Coloring Cream 1-0 (Black)

NSX

36 tháng

LHMP-4028-08

622

Prodo Coloring Cream 10-3 (Hight Gold Brown)

NSX

36 tháng

LHMP-4029-08

623

Prodo Coloring Cream 10-7 (Gold)

NSX

36 tháng

LHMP-4030-08

624

Prodo Coloring Cream 12-0 (Highlight)

NSX

36 tháng

LHMP-4031-08

625

Prodo Coloring Cream 4-0 (Dark Brown)

NSX

36 tháng

LHMP-4032-08

626

Prodo Coloring Cream 5-0 (Natural Brown)

NSX

36 tháng

LHMP-4033-08

627

Prodo Coloring Cream 5-2 (Khaki Brown)

NSX

36 tháng

LHMP-4034-08

628

Prodo Coloring Cream 5-4 (Mahogany Brown)

NSX

36 tháng

LHMP-4035-08

629

Prodo Coloring Cream 7-0 (Light Brown))

NSX

36 tháng

LHMP-4036-08

630

Prodo Coloring Cream 9-34 (Very Light Orange)

NSX

36 tháng

LHMP-4037-08

631

Prodo Colorring Cream 7-34 (light Orange)

NSX

36 tháng

LHMP-4038-08

632

Prodo Oxydant 20 Vol – 6%

NSX

36 tháng

LHMP-4039-08

32.2. Nhà sản xuất Iljin Cosmetics Co. Ltd

1-Da-401, Shiwha Industrial Zone, 1252, Jungwang-Dong, Shiheung City, Kyunggi-Do, Korea

633

Aromes Dunk Cool Xylitol Shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-4040-08

634

Aromes Foam Wax

NSX

36 tháng

LHMP-4041-08

635

Aromes Hair Shining Essence

NSX

36 tháng

LHMP-4042-08

636

Aromes Q10 Gum Hold Wax

NSX

36 tháng

LHMP-4043-08

637

Dualn Lavender LPT Treatment

NSX

36 tháng

LHMP-4044-08

638

Dualn Straightener Cream

NSX

36 tháng

LHMP-4045-08

639

Fast EG #1, #2

NSX

36 tháng

LHMP-4046-08

640

Fast EG Magic Essence

NSX

36 tháng

LHMP-4047-08

641

Iljin Calon C Plus (Orange)

NSX

36 tháng

LHMP-4048-08

642

Iljin Calon C Plus (Red)

NSX

36 tháng

LHMP-4049-08

643

Iljin Calon Monoi Spider Hold Wax

NSX

36 tháng

LHMP-4050-08

644

Iljin Calon Volume Magic Straight

NSX

36 tháng

LHMP-4051-08

645

Natubea Cone Collagen Treatment

NSX

36 tháng

LHMP-4052-08

646

TRS Essence Hair Rich Daily Care

NSX

36 tháng

LHMP-4053-08

647

Zid Perm #1

NSX

36 tháng

LHMP-4054-08

648

Zid Zero Defect Wave Lotion

NSX

36 tháng

LHMP-4055-08

32.3. Nhà sản xuất Somang cosinetics Co., Ltd.

7 Lot, 116 Block, 687-14, Kozan-Dong, Namdong-Gu, Incheon-City, Korea

649

Premax Professional Aqua Story Cool Touch Conditioner

NSX

36 tháng

LHMP-4056-08

650

Premax Professional Cereal Life Re-Styling Manager Spray

NSX

36 tháng

LHMP-4057-08

651

Premax Professional Herb Day Complete Moisture Cleanser

NSX

36 tháng

LHMP-4058-08

652

Premax Professional herb Day Complete Moisture Conditioner

NSX

36 tháng

LHMP-4059-08

653

Premax Professional herb Day Hot Trand Spray

NSX

36 tháng

LHMP-4060-08

654

Premax Professional Herb Day Self Regain Essence

NSX

36 tháng

LHMP-4061-08

33. Công ty đăng ký: Chau Thanh Trading Co., Ltd.

No. 20, Lan 46/172, Au Co street, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam

33.1. Nhà sản xuất Mase industries SDN BHD

No.4, Jalan Kempas 5/1, Kawasan perindustrian jalan Kempas, 81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia

655

Impres hair treatment for all hair types

NSX

36 tháng

LHMP-4062-08

656

Impres hair treatment for chemically treated hair

NSX

36 tháng

LHMP-4063-08

657

Impres hair treatment for normal hair

NSX

36 tháng

LHMP-4064-08

568

Impres ultima permanent wave colourred hair

NSX

36 tháng

LHMP-4065-08

569

Impres ultima permanent wave neutraliser

NSX

36 tháng

LHMP-4066-08

660

Impres ultima permanent wave normal hair

NSX

36 tháng

LHMP-4067-08

661

Impres ultima volume mousse (Extra firmhold)

NSX

36 tháng

LHMP-4068-08

662

Intrixx ammonia free rebonding cream (normal to chemically treated hair)

NSX

36 tháng

LHMP-4069-08

663

Intrixx gloss in balm

NSX

36 tháng

LHMP-4070-08

664

Intrixx UK-Gel in water

NSX

36 tháng

LHMP-4071-08

665

Intrixx volume in mousse medium hold

NSX

36 tháng

LHMP-4072-08

666

Intrixx. UK cream neutralize for rebonding

NSX

36 tháng

LHMP-4073-08

34. Công ty đăng ký: Eloise Trading company

Flat K, 5/Fl., Lee Ka Industrial B. No. 8 Ng Fong Street, San Po Kong, Kowloon, Hongkong

34.1. Nhà sản xuất Pentapharm Ltd.

Engethasse 109 P obox  CH4002. Basel – Switzerland

667

Catalyst – Eye Repair Lotion (C-FR8)

NSX

36 tháng

LHMP-4074-08

668

Catalyst – Hydro Max (C-OF2)

NSX

36 tháng

LHMP-4075-08

669

Catalyst – Lightening lotion (C-FR7)

NSX

36 tháng

LHMP-4076-08

670

Catalyst – Normalizing cleanser (C-FR1)

NSX

36 tháng

LHMP-4077-08

671

Catalyst – Sunblock Protector SPF20 (C-FR5)

NSX

36 tháng

LHMP-4078-08

35. Công ty đăng ký: Hoyu Co., Ltd.

501, Tokugawa 1-chome, Higashi- ku, Nagoya, Japan

35.1. Nhà sản xuất Hoyu Cosmetics (Thailand) Co., Ltd

700/181 Moo 1 Amata-Nakorn Industrial Estate, Baan – Kao, Panthong, Chonburi 20160, Thailand

672

Bigen silk touch cream color 2N

NSX

36 tháng

LHMP-4079-08

673

Bigen silk touch cream color 3N

NSX

36 tháng

LHMP-4080-08

674

Bigen silk Touch Cream color 5B

NSX

36 tháng

LHMP-4081-08

675

Bigen silk Touch Cream color 5C

NSX

36 tháng

LHMP-4082-08

676

Bigen silk Touch Cream color 5P

NSX

36 tháng

LHMP-4083-08

677

Bigen silk Touch Cream color 5V

NSX

36 tháng

LHMP-4084-08

678

Bigen silk Touch Cream color 6N

NSX

36 tháng

LHMP-4085-08

679

Bigen silk Touch Cream color 6R

NSX

36 tháng

LHMP-4086-08

680

Bigen silk Touch Cream color 7R

NSX

36 tháng

LHMP-4087-08

681

Bigen silk Touch Cream color 8N

NSX

36 tháng

LHMP-4088-08

36. Công ty đăng ký: Laboratoires Pierre Fabre Dermo-cosmetique

45, Place Abel – Gance, 92100 Boulogne, Cedex, France

36.1. Nhà sản xuất Laboratoires Pierre Fabre Dermo – cosmetique

45, Place Abel – Gance, 92100 Boulogne, Cedex, France

682

Couvrance green conccaler stick

NSX

36 tháng

LHMP-4089-08

683

Couvrance yellow conccaler stick

NSX

36 tháng

LHMP-4090-08

684

Ducray kélual DS

NSX

36 tháng

LHMP-4091-08

685

Klorane protective powder

NSX

36 tháng

LHMP-4092-08

37. Công ty đăng ký: L’oreal S.A

14, rue Royale, 75008 Paris, France

37.1. Nhà sản xuất Beautycos International Co., Ltd

22-Zi Teng Street, Jin Ji Hu Road, Sip, Suzhou 215021 P.R. China

686

L’oreal Glam Shine Cream (400-Lady in Red)

NSX

36 tháng

LHMP-4093-08

37.2. Nhà sản xuất Cosmelor Ltd.

430/8 Kamodo, Gotemba – City, Shizouka Pref, Japan 412-0039

687

Biotherm Anti – Rides Line Peel Pore Targeter Soin Réducteur Pores Effet Peau Neuve Pore Refining Care New Skin Effect

NSX

36 tháng

LHMP-4094-08

688

Lancôme – color fever shine voile de couleur sensuel brillance vibrante sensual color veil vibrant lipshine (100,104,114,304, 306, 314)

NSX

36 tháng

LHMP-4095-08

37.3. Nhà sản xuất L’oreal Manufacturing (UK) Limited

PO Box 66, Pontyclun – Mid Glamorgan CF72 8YZ, Great Britain

689

L’oreal Paris Elseve Anti – Breakage Non Rinse Essense

NSX

36 tháng

LHMP-4096-08

37.4. Nhà sản xuất Procasa

Poligono Industrial de Villalonquejar Calle Lopez Bravo 78 Apartado 517-09080 Burgos – Spain

690

L’oreal kerastase nutritive oleo – relax smoothing masque for dry, rebellious hair

NSX

36 tháng

LHMP-4097-08

691

L’oreal kerastase nutritive serum nutri – sculpt lustrous repair for damaged and sensitived ends

NSX

36 tháng

LHMP-4098-08

692

L’oreal kerastase reflection bain mirror 2 shine revealing shampoo very sensitived colour-treated hair

NSX

36 tháng

LHMP-4099-08

693

L’oreal kerastase reflection chroma perfect 2 post-coloration cleansing care for very sensitived colour –treated hair

NSX

36 tháng

LHMP-4100-08

694

L’oreal kerastase resistance ciment thermique heat – activated reconstructor milk for weakened hair

NSX

36 tháng

LHMP-4101-08

695

L’oreal kerastase resistance volumactive amplifying perfecting mousse for fine and vulnerable hair

NSX

36 tháng

LHMP-4102-08

696

L’oreal kerastase specifique bain divalent balancing shampoo oily root-senditised lengths

NSX

36 tháng

LHMP-4103-08

697

L’oreal kerastase specifique bain gommage gentle anti-dandruff shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-4104-08

698

L’oreal Paris Kerasta Nutrive Masquitense Highly Concentrated Nourising Treatmen for Dry and Extremely Sensitised Hair

NSX

36 tháng

LHMP-4105-08

699

L’oreal Paris Kerastase Nutritive Bain Satin complete Nutrition Shampoo Normal to Slightly Dry Hair

NSX

36 tháng

LHMP-4106-08

700

L’oreal Paris Kerastase Nutritive Creme Nutri-Sculpt Constructing Foundation for Dry, Sensitised Hair

NSX

36 tháng

LHMP-4107-08

701

L’oreal Paris Kerastase Nutritive K Oléo – Fusion Dual Action Nutrition For Very Dry and Sensitised Hair

NSX

36 tháng

LHMP-4108-08

702

L’oreal Paris Kerastase Nutritive lait nutri – sculpt smoothing hair foundation for dry and sensitised hair

NSX

36 tháng

LHMP-4109-08

703

L’oreal Paris Kerastase Nutritive Lumiere Nutri – Sculpt, Luminising Film – Créme for Dry, Sensitised Hair

NSX

36 tháng

LHMP-4110-08

704

L’oreal Paris Kerastase Nutritive Masquintense Highly Concentrated Nourising Treatment For Dry and Extremely Sensitised Hair

NSX

36 tháng

LHMP-4111-08

705

L’oreal Paris Kerastase Reflecion Chroma Reflect Radiance Enhancing Milk Colour – Treated Hair

NSX

36 tháng

LHMP-4112-08

706

L’oreal Paris Kerastase Reflecion Concentré Vita-ciment Intensive Reconstructive Treatment for Weakened Hair

NSX

36 tháng

LHMP-4113-08

707

L’oreal Paris Kerastase Reflecion k chroma reflect deep radiance enhancing masque very sensitised colour treated hair

NSX

36 tháng

LHMP-4114-08

708

L’oreal Paris Kerastase Resistance Bain Volumactive Volumising Shampoo for Fine Vulnerale Hair

NSX

36 tháng

LHMP-4115-08

709

L’oreal Paris Kerastase Resistance K Lipo – Recharge, lipo-Enriching Recharge Massage for Dry Scalps and Weak Hair

NSX

36 tháng

LHMP-4116-08

710

L’oreal Paris Kerastase Resistance Volumactive Light Volume – Contouring Spray for Fine and Vulnerable Hair

NSX

36 tháng

LHMP-4117-08

711

L’oreal Paris Kerastase Resistance Volumactive Volume Expansion Spray for Fine and Vulnerable Hair

NSX

36 tháng

LHMP-4118-08

712

L’oreal Paris Kerastase Specifique Intervention Antichute à L’aminexil Treatmen Massage-Preserves Hair Potential and Nourishes Fiber the Root

NSX

36 tháng

LHMP-4119-08

713

L’oreal Paris Kerastase Nutritive K Bain Oléo-Relax Smoothing Controlling Care Dry and Rebellious Hair

NSX

36 tháng

LHMP-4120-08

714

L’oreal Paris Kerastase Relection Chroma Protect protective Polishing Cream All Types of Colour – Treated Hair

NSX

36 tháng

LHMP-4121-08

37.5. Nhà sản xuất Productora Albesa

Poliono Industrial Sur Carretera de Burgos N1 – Km 31,8 San Augustin Del Guadalix 28750 Madrid, Spain

715

Lancôme color design ombre mono effets spectaculaires douceur et tenue sensational effects eye shadow smooth hold (420, 421,507, 602, 603)

NSX

30 tháng

LHMP-4122-08

17.6. Nhà sản xuất Productos Capilares L’oreal S.A

Burgos, C/López Bravo, 78 Pol. De Villalonquejar, Spain

716

L’oreal Professionnel Hi. Richesse 4.26

NSX

36 tháng

LHMP-4123-08

717

L’oreal Professionnel Hi. Richesse 5.12

NSX

36 tháng

LHMP-4124-08

718

L’oreal Professionnel Hi. Richesse 7.23

NSX

36 tháng

LHMP-4125-08

719

L’oreal Professionnel Richesse de Diacolor 9.02

NSX

36 tháng

LHMP-4126-08

37.7. Nhà sản xuất PT. Yasulor Indonesia

JL., Raya Bogor Km 26, 4 Ciracas, Ps. Rebo, Jakarta 13740, Indonesia

720

Garnier skin naturals light 24h program

NSX

30 tháng

LHMP-4127-08

721

Garnier skin naturals light eye contour whitening cream anti – dark circles SPF 15

NSX

30 tháng

LHMP-4128-08

722

L’oreal dermo – expertise revitalift aqua milky toner anti – wrinkle + firming

NSX

30 tháng

LHMP-4129-08

723

L’oreal dermo – expertise UV perfect advanced fluid protector SPF 50/PA +++, anti-dullness

NSX

30 tháng

LHMP-4130-08

724

L’oreal dermo – expertise white perfect radiance boosting – double essence

NSX

30 tháng

LHMP-4131-08

725

L’oreal dermo – expertise white perfect re – lighting whitening soothing cream night

NSX

30 tháng

LHMP-4132-08

726

L’oreal dermo – expertise white perfect re – lighting whitening zooming spot corrector

NSX

30 tháng

LHMP-4133-08

727

L’oreal dermo – expertise white perfect re – lighting whitening moisturizing day cream – SPF 15

NSX

30 tháng

LHMP-4134-08

728

L’oreal Elseve Omega-Ceramide Anti – Breakge Conditioner Dry, Damaged or Brittle Hair

NSX

36 tháng

LHMP-4135-08

729

L’oreal Elseve Omega-Ceramide Anti – Breakge Nutri Repair Mask Dry, Damaged or Brittle Hair

NSX

36 tháng

LHMP-4136-08

38. Công ty đăng ký: Naturale Labs. Inc.

# 73 Scout Fernandez St. Brgy. Laging Handa, Quezon City, Philippines

38.1. Nhà sản xuất Cosmetics Specialist Inc.

# 7 Philstar Ave., First Bulacan Industrial City, Malolos, Bulacan, Philippines

730

Bliss Classic Pleasure Enhancing Lubrican – Silky Smooth

NSX

24 tháng

LHMP-4137-08

731

Bliss Ice Pleasure Enhancing Lubrican – Cool Menthol

NSX

24 tháng

LHMP-4138-08

39. Công ty đăng ký: Samaphan International Co., Ltd

111/152 Mu 6 Soi Pho Keao 5, Nawamin Road, Bueng Kum district, Bangkok 10240, Thailand

39.1. Nhà sản xuất Asian Phytoceuticals Public Company Limited

84/3 Northern Region Industrial Estate, Muang, Lumphun 51000, Thailand

732

Gold Shape Simming Cream

NSX

36 tháng

LHMP-4139-08

 

 

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/QĐ-QLD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/QĐ-QLD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2008
Ngày hiệu lực04/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2013
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/QĐ-QLD

Lược đồ Quyết định 28/QĐ-QLD danh mục mỹ phẩm nước ngoài được cấp số đăng lý lưu hành tại Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/QĐ-QLD danh mục mỹ phẩm nước ngoài được cấp số đăng lý lưu hành tại Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/QĐ-QLD
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýTrương Quốc Cường
        Ngày ban hành04/02/2008
        Ngày hiệu lực04/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2013
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/QĐ-QLD danh mục mỹ phẩm nước ngoài được cấp số đăng lý lưu hành tại Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/QĐ-QLD danh mục mỹ phẩm nước ngoài được cấp số đăng lý lưu hành tại Việt Nam

           • 04/02/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/02/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực