Quyết định 280/QĐ-TTg

Quyết định 280/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS)", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 280/QĐ-TTg năm 2014 phát triển cơ sở hạ tầng du lịch tăng trưởng toàn diện khu vực Mê Công


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN "PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG DU LỊCH HỖ TRỢ CHO TĂNG TRƯỞNG TOÀN DIỆN KHU VỰC TIỂU VÙNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG (GMS)", VAY VỐN NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 575/BKHĐT-KTĐN ngày 27 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS)" (Dự án) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

2. Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia dự án: Điện Biên, Lào Cai, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Kiên Giang.

Cơ quan điều phối chung của Dự án: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Mục tiêu chính:

- Đối với khu vực Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng: Nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện dọc hành lang kinh tế giữa các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, Lào và Campuchia thông qua việc cải thiện cơ sở hạ tầng, kết nối các tuyến, điểm du lịch và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại một số trung tâm du lịch gần đường biên giới giữa các nước;

- Đối với Việt Nam: Góp phần phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, bảo vệ di sản thiên nhiên và di sản văn hóa của Việt Nam nhằm hỗ trợ ngành du lịch của 05 tỉnh trên khai thác thế mạnh với các sản phẩm du lịch đặc thù để quảng bá và thu hút du khách quốc tế, giúp các địa phương phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xóa đói giảm nghèo.

4. Hoạt động chính của Dự án:

Dự án gồm 04 cấu phần:

- Cấu phần 1: Hạ tầng cơ sở du lịch (Đầu tư nâng cấp và cải tạo hạ tầng cơ sở và các tuyến đường vào các khu du lịch, một số trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch);

- Cấu phần 2: Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại các khu du lịch gần biên giới;

- Cấu phần 3: Nâng cao năng lực thể chế nhằm thúc đẩy và quản lý tăng trưởng du lịch toàn diện (thực hiện tại các địa phương);

- Cấu phần 4: Thực hiện Dự án hiệu quả và quản lý (Chủ yếu thuê tư vấn, đào tạo, tăng cường năng lực quản lý và giám sát Dự án do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai).

5. Thời gian thực hiện Dự án: từ năm 2014-2019.

6. Tổng mức đầu tư của Dự án: 55,08 triệu USD, trong đó:

- Vốn vay ưu đãi của ADB (ADF): 50 triệu USD;

- Vốn đối ứng phía Việt Nam: 5,08 triệu USD, được bố trí từ ngân sách Trung ương và địa phương.

7. Cơ chế tài chính trong nước: Ngân sách nhà nước cấp phát 100% vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng.

Điều 2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Kiên Giang tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, rà soát các hạng mục có khả năng thu hồi vốn để thực hiện xã hội hóa nhằm giảm tối đa kinh phí đầu tư, hoàn chỉnh văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đàm phán, bảo đảm Dự án được đàm phán với ADB vào đầu tháng 4 năm 2014.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Dự án và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, QHQT(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 280/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu280/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2014
Ngày hiệu lực20/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 280/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 280/QĐ-TTg năm 2014 phát triển cơ sở hạ tầng du lịch tăng trưởng toàn diện khu vực Mê Công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 280/QĐ-TTg năm 2014 phát triển cơ sở hạ tầng du lịch tăng trưởng toàn diện khu vực Mê Công
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu280/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành20/02/2014
        Ngày hiệu lực20/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 280/QĐ-TTg năm 2014 phát triển cơ sở hạ tầng du lịch tăng trưởng toàn diện khu vực Mê Công

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 280/QĐ-TTg năm 2014 phát triển cơ sở hạ tầng du lịch tăng trưởng toàn diện khu vực Mê Công

            • 20/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực