Quyết định 280/QĐ-UBND

Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kết quả kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Thực Nghiệm, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 280/QĐ-UBND phê duyệt kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Thực Nghiệm Lâm Đồng 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP HỒ CHỨA NƯỚC THỰC NGHIỆM, XÃ MÊ LINH, HUYỆN LÂM HÀ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Căn cứ Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều thuộc Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo thẩm định số 16/BC-SNN ngày 18/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Thực Nghiệm, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Tên công trình: Thực Nghiệm.

2. Cấp công trình: Công trình cấp IV.

3. Địa điểm: xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

4. Đơn vị quản lý khai thác: Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng Lâm Hà.

5. Thông số cơ bản công trình:

STT

Hạng mục công trình

Đơn v

Giá tr

1

Lưu vực và cấp công trình

 

 

-

Diện tích lưu vực

Km2

2,65

-

Cấp công trình

 

Cấp IV

-

Tần suất lũ thiết kế

%

2,0

-

Tần suất lũ kiểm tra

%

1,0

-

Tần suất đảm bảo cấp nước tưới

%

75

2

Đập đất

 

 

-

Cao trình đỉnh đập

m

989,69

-

Chiều cao đập max

m

5,00

-

Cao trình mực nước lũ thiết kế (P=2,0%)

m

986,95

-

Cao trình mực nước lũ kiểm tra (P=1,0%)

m

986,97

-

Cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT)

m

986,00

-

Dung tích hồ ứng với MNDBT

103m3

73,46

-

Chiều rộng mặt đập

m

8,0-11,0

3

Tràn xã lũ

 

 

 

Hình thức tràn: Tràn tự do - thành mỏng

 

 

-

Chiều rộng ngưỡng tràn

m

20,00

-

Cao trình ngưng tràn

m

986,00

-

Lưu lượng lũ thiết kế Qp=2,0%

m3/s

26,54

-

Cột nước tràn thiết kế Hp=2,0%

m

0,95

-

Lưu lượng xả qua tràn thiết kế qxa P=2,0%

m3/s

25,95

-

Lưu lượng lũ kiểm tra QP =1,0%

m3/s

28,11

-

Cột nước tràn kiểm tra HP=1,0%

m

0,97

-

Lưu lượng xả qua tràn kiểm tra qxa P =1%

m3/s

27,72

6. Kết quả kiểm định đánh giá sự an toàn của công trình:

a) Đập đất:

- Đập có chiều dài 125m, chiều cao đập max 5,0m; đỉnh đập kết hp giao thông, chiều rộng từ 8,0m-11,0 m, cao trình đỉnh đập thay đổi từ 989,69m đến 990,03m, bề mặt đập có nhiều vị trí bị lún, nhất là khu vực ở giữa đập.

- Mái thượng lưu có hệ số mái m= 2, chưa được gia cố bị sạt lở mạnh, nhiều bụi chuối và cỏ mọc; Mái hạ lưu trồng cỏ, chân đập lát đá hộc.

- Thân đập: Thân đập có hiện tượng thấm nước từ thượng lưu về hạ lưu, đim ra tại vị trí thấm bằng cao trình mực nước của hồ, đất phần chân đập bão hòa nước và tạo thành dòng chảy, phần tiếp giáp giữa các lớp đất đắp có dòng nước.

b) Cống lấy nước dưới đập nằm trong tràn xả lũ xuất hiện thấm dọc theo mang cống và phần đỉnh cống.

c) Tràn xả lũ: Tràn xả lũ là tràn tự do, đập tràn thành mỏng, kết cấu bê tông, bề rộng tràn 20,0 m, cao trình ngưỡng tràn 986,0m.

d) Kết quả đánh giá: Công trình hồ chứa nước Thực Nghiệm, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đảm bảo an toàn theo quy định hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND Lâm Hà; Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng Lâm Hà; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Như Điều 2;
- Lưu: VT,NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 280/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu280/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2017
Ngày hiệu lực06/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 280/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 280/QĐ-UBND phê duyệt kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Thực Nghiệm Lâm Đồng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 280/QĐ-UBND phê duyệt kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Thực Nghiệm Lâm Đồng 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu280/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành06/02/2017
        Ngày hiệu lực06/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 280/QĐ-UBND phê duyệt kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Thực Nghiệm Lâm Đồng 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 280/QĐ-UBND phê duyệt kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Thực Nghiệm Lâm Đồng 2017

            • 06/02/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực