Quyết định 2802/QĐ-UBND

Quyết định 2802/QĐ-UBND năm 2013 về thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2802/QĐ-UBND 2013 Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách thu hồi nợ đọng Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2802/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG THẤT THU NGÂN SÁCH VÀ ĐÔN ĐỐC THU HỒI NỢ ĐỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 10343/BTC-TCT ngày 08/8/2013 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước năm 2013;

Theo Công văn số 3132/UBND-KTTH ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 513/TTr-STC ngày 30/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Trưởng Ban.

2. Các Phó Ban:

- Ông Ngô Bốn - Cục trưởng Cục Thuế: Phó Ban Thường trực.

 - Ông Phan Văn Chín - Giám đốc Sở Tài chính: Phó Ban.

3. Các thành viên:

 - Ông Phan Như Thạch - Giám đốc Công an tỉnh.

 - Ông Trần Văn Tri - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 - Ông Nguyễn Hữu Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ.

 - Ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở Công thương.

 - Ông NguyễnVăn Ánh - Cục trưởng Cục Hải quan.

 - Ông Lê Xuân Khanh - Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh.

 - Ông Võ Văn Hùng - Phó Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

 - Ông Nguyễn Ngọc Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

 - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

 - Chỉ đạo xây dựng các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, các khoản nợ đọng khác phải nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 - Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh để chỉ đạo, điều hành công việc.

 - Cục Thuế, Phó Ban Thường trực giúp Trưởng Ban xây dựng Quy chế hoạt động, thông báo phân công nghiệp vụ các thành viên, xây dựng các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, các khoản nợ đọng khác phải nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hằng qúy, 6 tháng, năm chủ trì phối hợp tổng kết, đánh giá tình hình thu ngân sách, thu nợ đọng trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp thực hiện. Phó Ban Thường trực chỉ đạo, điều hành công việc khi được Trưởng Ban ủy quyền. Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Cục Thuế để chỉ đạo, điều hành công việc.

 - Văn phòng Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bàn tỉnh đặt tại Cục Thuế.

 - Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí cho Ban Chỉ đạo hoạt động.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Cục Hải quan, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
CPVP;
Lưu: VT, TH, KTN, NC, KTTH (Mỹ).
(D:\My\Quyet dinh\QD thành lập BCĐ chống thất thu ngân sách 2013.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Phước Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2802/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2802/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2013
Ngày hiệu lực12/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2802/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2802/QĐ-UBND 2013 Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách thu hồi nợ đọng Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2802/QĐ-UBND 2013 Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách thu hồi nợ đọng Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2802/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Phước Thanh
        Ngày ban hành12/09/2013
        Ngày hiệu lực12/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2802/QĐ-UBND 2013 Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách thu hồi nợ đọng Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2802/QĐ-UBND 2013 Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách thu hồi nợ đọng Quảng Nam

            • 12/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực