Quyết định 281/QĐ-UBND

Quyết định 281/QĐ-UBND năm 2008 về việc phân loại đơn vị hành chính thị trấn Trường Sơn thuộc huyện An Lão do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 281/QĐ-UBND phân loại đơn vị hành chính thị trấn Trường Sơn thuộc huyện An Lão


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 281/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 20 tháng 2 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN TRƯỜNG SƠN THUỘC HUYỆN AN LÃO

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; Thông tư số 159/2005/NĐ-CP">05/2006/TT-BNV ngày 30/5/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số Điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 54/2007/NĐ-CP ngày 05/4/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc các quận Hải An, Lê Chân, Kiến An và huyện An Lão thành phố Hải Phòng;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân quận Kiến An và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại 02 đơn vị hành chính sau khi thành lập thị trấn thuộc huyện An Lão như sau:

Loại 2: thị trấn Trường Sơn.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện An Lão, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Trường Sơn căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Sử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 281/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 281/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/02/2008
Ngày hiệu lực 20/02/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 281/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 281/QĐ-UBND phân loại đơn vị hành chính thị trấn Trường Sơn thuộc huyện An Lão


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 281/QĐ-UBND phân loại đơn vị hành chính thị trấn Trường Sơn thuộc huyện An Lão
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 281/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hải Phòng
Người ký Trịnh Quang Sử
Ngày ban hành 20/02/2008
Ngày hiệu lực 20/02/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 281/QĐ-UBND phân loại đơn vị hành chính thị trấn Trường Sơn thuộc huyện An Lão

Lịch sử hiệu lực Quyết định 281/QĐ-UBND phân loại đơn vị hành chính thị trấn Trường Sơn thuộc huyện An Lão

  • 20/02/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/02/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực