Quyết định 2815/QĐ-UB

Quyết định 2815/QĐ-UB năm 2002 về phê duyệt giá mai táng, cước xe phục vụ đám tang trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 2815/QĐ-UB 2002 phê duyệt giá mai táng cước xe phục vụ đám tang Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2815/QĐ-UB

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ MAI TÁNG, CƯỚC XE PHỤC VỤ ĐÁM TANG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

- Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-TCTN ngày 13/6/1992 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc mai táng, cải táng, cước xe, đám tang;

- Xét đề nghị tại Tờ trình số 1559/2002-LS-TT ngày 14/10/2002 của liên Sở Giao thông công chính, Tài chính -Vật giá về việc điều chỉnh giá mai táng, cải táng, cước xe phục vụ đám tang trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Phê duyệt giá cước dịch vụ mai táng, cải táng, cước xe đưa tang, xe phục vụ đám tang trên địa bàn thành phố như sau:

Công việc

Đơn vị

Đơn giá

1. Mai táng

 

 

1. Đào huyệt chôn lấp

Đám

401.000 đồng

2. Khâm liệm

Đám

254.000 đồng

3. Chuyển cữu tại nhà riêng

Đám

427.000 đồng

4. Khai quật xác

Mộ

642.000 đồng

5. Bảo quản mộ 3 năm

Mộ

328.000 đồng

6. Nhặt, thu các xác chết, chôn cất

Xác

450.000 đồng

2. Cải táng:

 

 

1. Cải táng mộ đã tiêu hết

Mộ

468.000 đồng

2. Mộ chưa tiêu phải lấp lại

Mộ

254.000 đồng

3. Tìm và di chuyển mộ

Mộ

361.000 đồng

4. Đào huyệt, hạ tiểu, xây trình mộ (chưa có vật liệu)

Mộ

337.000 đồng

5. Bảo quản mộ 10 năm

Mộ

401.000 đồng

3. Xe tang:

Mộ

 

Xe tang đưa đón trong phạm vi 3 quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền đến nghĩa trang Ninh Hải và ngược lại

Chuyến

300.000 đồng

Điều 2

Quyết định này thay thế Quyết định số 719/QĐ-TCCN ngày 13/6/1992 của Ủy ban nhân dân thành phố và được thực hiện từ ngày 01/11/2002.

Điều 3

Các ông (bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Giao thông công chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính -Vật giá, Giám đốc Công ty Phục vụ mai táng và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Tiến Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2815/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2815/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2002
Ngày hiệu lực01/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2007
Cập nhật22 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2815/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2815/QĐ-UB 2002 phê duyệt giá mai táng cước xe phục vụ đám tang Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2815/QĐ-UB 2002 phê duyệt giá mai táng cước xe phục vụ đám tang Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2815/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýPhạm Tiến Dũng
        Ngày ban hành15/11/2002
        Ngày hiệu lực01/11/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2007
        Cập nhật22 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2815/QĐ-UB 2002 phê duyệt giá mai táng cước xe phục vụ đám tang Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2815/QĐ-UB 2002 phê duyệt giá mai táng cước xe phục vụ đám tang Hải Phòng

            • 15/11/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực