Quyết định 282/QĐ-TCHQ

Quyết định 282/QĐ-TCHQ năm 2015 công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Denso Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 282/QĐ-TCHQ công nhận doanh nghiệp ưu tiên công ty Denso Việt Nam 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 282/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một sĐiều của Luật Quản lý thuế;

Căn cThông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện;

Căn cứ Thông tư số 133/2013/TT-BTC ngày 24/9/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Bản ghi nhớ ngày 04 tháng 02 năm 2015 giữa Tổng cục Hải quan và Công ty TNHH Denso Việt Nam;

Xét hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên kèm theo văn bản không số ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Công ty TNHH Denso Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục Kiểm tra sau Thông quan về việc công nhận Công ty TNHH Denso Việt Nam là doanh nghiệp ưu tiên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Công ty TNHH Denso Việt Nam, mã số thuế: 0101210878, Địa chỉ: Lô E1, Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội là doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

Điều 2. Công ty TNHH Denso Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 23 Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính và các quy định liên quan của pháp luật.

Điều 3. Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên lần đầu là 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày ký Quyết định này. Sau thời hạn này, Tổng cục Hải quan sẽ đánh giá lại để xem xét gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Công ty TNHH Denso Việt Nam, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5 (để t/hiện);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc TCHQ (để t/hiện);
- Cục Thuế TP.Hà Nội (để phối hợp);
- Lưu: VT, KTSTQ(3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 282/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu282/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2015
Ngày hiệu lực04/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 282/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 282/QĐ-TCHQ công nhận doanh nghiệp ưu tiên công ty Denso Việt Nam 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 282/QĐ-TCHQ công nhận doanh nghiệp ưu tiên công ty Denso Việt Nam 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu282/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành04/02/2015
        Ngày hiệu lực04/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 282/QĐ-TCHQ công nhận doanh nghiệp ưu tiên công ty Denso Việt Nam 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 282/QĐ-TCHQ công nhận doanh nghiệp ưu tiên công ty Denso Việt Nam 2015

            • 04/02/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/02/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực