Quyết định 2822/QĐ-UBND

Quyết định 2822/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt mức chi trả nhuận bút, thù lao cho Ban biên tập, Cộng tác viên và tác giả có tin, bài, tác phẩm được đăng ký trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ

Quyết định 2822/QĐ-UBND năm 2007 mức chi trả nhuận bút thù lao đăng Cổng giao tiếp điện tử Phú Thọ đã được thay thế bởi Quyết định 933/2011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm Phú Thọ hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 03/04/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 2822/QĐ-UBND năm 2007 mức chi trả nhuận bút thù lao đăng Cổng giao tiếp điện tử Phú Thọ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2822/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC CHI TRẢ NHUẬN BÚT, THÙ LAO CHO BAN BIÊN TẬP, CỘNG TÁC VIÊN VÀ TÁC GIẢ CÓ TIN, BÀI, TÁC PHẨM ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01/7/2003 của Liên Bộ Văn hóa Thông tin - Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 823/TC-HSCN ngày 27/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức chi trả nhuận bút, thù lao cho Ban biên tập, cộng tác viên và tác giả có tin, bài, tác phẩm được đăng trên cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Sử dụng quỹ nhuận bút:

- Quỹ nhuận bút được sử dụng để chi trả thù lao, nhuận bút hàng tháng với tỷ lệ 30% dành cho chi trả thù lao và 70% dành cho chi trả nhuận bút.

- Mức nhuận bút và thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ do Trưởng Ban biên tập quyết định và thanh toán tiền nhuận bút, thù lao.

- Quỹ nhuận bút không sử dụng hết trong năm được kết chuyển sang năm sau để tiếp tục chi trả nhuận bút và thù lao.

2. Chi trả tiền nhuận bút:

2.1. Nhuận bút cho tác phẩm:

a) Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị 1 đơn vị hệ số nhuận bút.

Hệ số nhuận bút từng thể loại như sau:

Nhóm

Thể loại

Hệ số

1

Tin viết, tin tổng hợp trả lời bạn đọc

1 - 3

2

Tranh

1 - 3

3

Ảnh

1 - 2

4

Bài viết, bài chính luận, bài nghiên cứu

3 - 10

5

Bài phỏng vấn, phóng sự, ký sự

5 - 8

6

Văn học, nghệ thuật (thơ ca, truyện ngắn...)

3 - 10

b) Trưởng Ban biên tập căn cứ vào chất lượng của tác phẩm để quyết định mức hệ số nhuận bút cho từng tác phẩm.

c) Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương tối thiểu.

2.2. Tác phẩm là bài dịch, tin dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc từ tiếng Anh sang tiếng Việt được trả nhuận bút tối đa không quá 50% nhuận bút của tác phẩm thông thường.

2.3. Tác phẩm có chất lượng tốt, yêu cầu tác nghiệp cao, viết đề tài khó, có giá trị nghiên cứu và tuyên truyền đạt hiệu quả được hưởng nhuận bút khuyến khích và được trả bằng 110% -130% nhuận bút của tác phẩm thông thường. Mức cụ thể do Trưởng Ban biên tập quyết định.

2.4. Tác phẩm viết thông qua hình thức phỏng vấn (Bài phỏng vấn) thì tỷ lệ hưởng nhuận bút giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn do hai bên tự thỏa thuận.

2.5. Các tác phẩm sưu tầm nếu được sử dụng lại trên cổng giao tiếp điện tử, căn cứ vào từng trường hợp cụ thể Trưởng Ban biên tập quyết định mức chi trả nhuận bút nhưng tối đa không quá 50% nhuận bút của thể loại tương ứng được đăng lần đầu trên cổng giao tiếp điện tử.

Trường hợp tác phẩm sử dụng lại nhưng có giá trị thực tiễn cao, phục vụ tốt cho nhiệm vụ của cổng giao tiếp điện tử thì được hưởng nhuận bút bằng 50% nhuận bút thể loại tương ứng được đăng lần đầu.

2.6. Đối với những tác phẩm không quy định trong khung nhuận bút, Trưởng Ban biên tập căn cứ vào tính chất, đặc trưng của tác phẩm để quyết định hệ số nhuận bút cho tác giả và trả thù lao tương ứng cho người cung cấp.

2.7. Tác giả là thành viên Ban biên tập, bộ phận giúp việc Ban biên tập, ngoài nhiệm vụ chính được giao còn được hưởng 100% nhuận bút của các thể loại theo quy định.

3. Chi trả thù lao: Được áp dụng trong các trường hợp sau:

3.1. Cung cấp văn bản, thông tin hướng dẫn có tính thường xuyên hoặc định kỳ cho cổng giao tiếp điện tử. Tùy theo tính chất, số lượng, chất lượng văn bản, thông tin, Trưởng Ban biên tập và người cung cấp thỏa thuận mức thù lao bằng hợp đồng cung cấp văn bản thông tin.

3.2. Các tác phẩm đã được công bố trên các báo, tạp chí, báo điện tử hoặc đã được xuất bản lưu hành được sử dụng lại trên cổng giao tiếp điện tử. Tùy thể loại, số lượng và chất lượng của tác phẩm, Trưởng Ban biên tập và đơn vị cung cấp thỏa thuận mức chi trả thù lao bằng hợp đồng cung cấp tác phẩm.

3.3. Thành viên Ban biên tập kiêm nhiệm, bộ phận giúp việc cho Ban biên tập được hưởng thù lao cố định tính trên lương tối thiểu như sau:

- Trưởng Ban biên tập: Hệ số 0,9.

- Phó trưởng Ban biên tập: Hệ số 0,7.

- Thành viên Ban biên tập: Hệ số 0,5.

- Phụ trách phỏng cổng giao tiếp điện tử: Hệ số 0,2.

3.4. Căn cứ vào Quỹ nhuận bút, Trưởng Ban biên tập quyết định mức chi trả thù lao cho cán bộ quản lý, thành viên Ban biên tập, người sưu tầm, người cung cấp, cán bộ phục vụ làm thêm giờ, chi phí thông tin liên lạc đảm bảo hoạt động của cổng giao tiếp điện tử và công tác kiểm tra, thẩm định thông tin dữ liệu trước khi đăng tải.

Điều 2. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phạm vi đăng tải, Trưởng Ban biên tập cổng giao tiếp điện tử lập dự toán chi quỹ nhuận bút, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trên cơ sở Quỹ nhuận bút được giao hàng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng từng thể loại tác phẩm, tin bài đã sử dụng, Trưởng Ban biên tập quyết định tỷ lệ nhuận bút cho từng thể loại và trong phạm vi khung hệ số quy định, quyết định nhuận bút khuyến khích và mức chi trả thù lao cho các đối tượng được hưởng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Bưu chính Viễn thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban biên tập cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ, các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2822/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2822/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2007
Ngày hiệu lực31/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2822/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2822/QĐ-UBND năm 2007 mức chi trả nhuận bút thù lao đăng Cổng giao tiếp điện tử Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2822/QĐ-UBND năm 2007 mức chi trả nhuận bút thù lao đăng Cổng giao tiếp điện tử Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2822/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNguyễn Ngọc Hải
        Ngày ban hành31/10/2007
        Ngày hiệu lực31/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2822/QĐ-UBND năm 2007 mức chi trả nhuận bút thù lao đăng Cổng giao tiếp điện tử Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2822/QĐ-UBND năm 2007 mức chi trả nhuận bút thù lao đăng Cổng giao tiếp điện tử Phú Thọ