Quyết định 2825/QĐ-BCT

Quyết định 2825/QĐ-BCT năm 2020 về đính chính Thông tư 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2825/QĐ-BCT 2020 đính chính Thông tư 21/2020/TT-BCT thủ tục cấp giấy phép điện lực


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2825/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 21/2020/TT-BCT NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực như sau:

1. Đính chính số “10” sau khoản 11 Điều 14 thành số “12”.

2. Đính chính cụm từ “1.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực.” tại Khoản 1 Điều 5 của Mẫu giấy phép 2a, 2b, 2c, 2d Phụ lục Thông tư thành “1.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ triển khai hoạt động chậm nhất 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, các Vụ trưởng, Cục trưởng có liên quan thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Kiểm toán nhà nước;
- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu: VT, PC, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2825/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2825/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2020
Ngày hiệu lực03/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(05/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2825/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 2825/QĐ-BCT 2020 đính chính Thông tư 21/2020/TT-BCT thủ tục cấp giấy phép điện lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2825/QĐ-BCT 2020 đính chính Thông tư 21/2020/TT-BCT thủ tục cấp giấy phép điện lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2825/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýHoàng Quốc Vượng
       Ngày ban hành03/11/2020
       Ngày hiệu lực03/11/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 tháng trước
       (05/11/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2825/QĐ-BCT 2020 đính chính Thông tư 21/2020/TT-BCT thủ tục cấp giấy phép điện lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2825/QĐ-BCT 2020 đính chính Thông tư 21/2020/TT-BCT thủ tục cấp giấy phép điện lực

           • 03/11/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/11/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực