Quyết định 2827/2007/QĐ-UBND

Quyết định 2827/2007/QĐ-UBND về thực hiện xác định, quản lý hộ nghèo; xác nhận người nghèo thuộc hộ nghèo để được miễn, giảm học phí và chế độ chính sách khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2827/2007/QĐ-UBND xác định, quản lý hộ nghèo


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2827/2007/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VIỆC THỰC HIỆN XÁC ĐỊNH, QUẢN LÝ HỘ NGHÈO; XÁC NHẬN NGƯỜI NGHÈO THUỘC HỘ NGHÈO ĐỂ ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ VÀ CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/02/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm;
Thực hiện Công văn số 182/LĐTBXH-BTXH ngày 30/5/2007 và Công văn số 3290/LĐTBXH-BTXH ngày 13/9/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện chính sách đối với hộ nghèo;
Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan thường trực ban chỉ đạo XĐGN-VL tỉnh tại Công văn số 1320/LĐTBXH ngày 27/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Chủ tịch UBND xã; phường, thị trấn căn cứ vào danh sách hộ nghèo đã được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm để quản lý, xác nhận người nghèo thuộc hộ nghèo để được xét miễn, giảm học phí và các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện rà soát, biến động tăng, giảm hộ nghèo, tổng hợp trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt để UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách hộ nghèo, người nghèo làm căn cứ để thực hiện chính sách hỗ trợ;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Tổ chức đoàn thể hướng dẫn tổ chức thực hiện quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo XĐGN-VL tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Văn Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2827/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2827/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2007
Ngày hiệu lực25/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2827/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2827/2007/QĐ-UBND xác định, quản lý hộ nghèo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2827/2007/QĐ-UBND xác định, quản lý hộ nghèo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2827/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýHà Văn Thạch
        Ngày ban hành25/10/2007
        Ngày hiệu lực25/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2827/2007/QĐ-UBND xác định, quản lý hộ nghèo

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2827/2007/QĐ-UBND xác định, quản lý hộ nghèo

            • 25/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực