Quyết định 2827/QĐ-UBND

Quyết định 2827/QĐ-UBND năm 2006 thành lập Viện Kinh tế thành phố Cần Thơ

Quyết định 2827/QĐ-UBND năm 2006 thành lập Viện Kinh tế thành phố Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 1735/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Viện Kinh tế Xã hội Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 18/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 2827/QĐ-UBND năm 2006 thành lập Viện Kinh tế thành phố Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2827/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN KINH TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Thành lập Viện Kinh tế thành phố Cần Thơ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Viện Kinh tế thành phố có chức năng nghiên cứu và đề xuất các chính sách, chiến lược phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác trên địa bàn thành phố để phục vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố; cung cấp dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

2. Viện Kinh tế thành phố có đặc điểm như sau:

- Tên giao dịch tiếng Anh: INSTITUTE OF ECONOMIC RESEACH OF CANTHO CITY.

- Tên viết tắt: IER CANTHO

- Viện Kinh tế thành phố là đơn vị sự nghiệp khoa học tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Viện trưởng Viện Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Viện Kinh tế thành phố để trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Viện trưởng Viện Kinh tế thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2827/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2827/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2006
Ngày hiệu lực25/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2827/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2827/QĐ-UBND năm 2006 thành lập Viện Kinh tế thành phố Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2827/QĐ-UBND năm 2006 thành lập Viện Kinh tế thành phố Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2827/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành25/12/2006
        Ngày hiệu lực25/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2827/QĐ-UBND năm 2006 thành lập Viện Kinh tế thành phố Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2827/QĐ-UBND năm 2006 thành lập Viện Kinh tế thành phố Cần Thơ