Quyết định 2828/QĐ-UBND

Quyết định 2828/QĐ-UBND năm 2018 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 2828/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2828/-UBND

Hải Dương, ngày 09 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 762/TTr-STTTT ngày 25 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông đã công bố tại Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Hi Dương như sau:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên Văn bản quy định việc bãi bỏ, hủy b TTHC

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

01

 

Thẩm định sự phù hợp quy hoạch đối với kế hoạch xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động BTS

Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm gỡ bỏ công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và trên Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, chính xác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTH
C.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2828/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2828/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2018
Ngày hiệu lực09/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2828/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2828/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2828/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2828/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành09/08/2018
        Ngày hiệu lực09/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2828/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2828/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương

            • 09/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực