Quyết định 283-LĐ/QĐ

Quyết định 283-LĐ/QĐ năm 1969 về việc ủy quyền cho Ban thanh tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động trong việc ký một số văn bản do Bộ trưởng Bộ Lao động ban hành

Quyết định 283-LĐ/QĐ ủy quyền Ban thanh tra kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động trong việc ký văn bản đã được thay thế bởi Quyết định 1395/QĐ-LĐTBXH hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 283-LĐ/QĐ ủy quyền Ban thanh tra kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động trong việc ký văn bản


BỘ LAO ĐỘNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 283-LĐ/QĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1969

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN CHO BAN THANH TRA KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG TRONG VIỆC KÝ MỘT SỐ VĂN BẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Căn cứ nghị định số 187-CP ngày 20-2-1963 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động;
Căn cứ điều lệ tạm thời về bảo hộ lao động do Hội đồng Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 181-CP ngày 18-12-1964 quy định tại chương IV nhiệm vụ, chức năng cụ thể của hệ thống tổ chức thanh tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động và thông tư số 12-LĐ/TT ngày 30-08-1966 của Bộ Lao động (được Thủ tướng Chính phủ thỏa thuận tại Quyết định số 105-TTg/CN ngày 14-06-1966) hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của tổ chức thanh tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;
Để phát huy chức năng của Ban thanh tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động trong quan hệ về nghiệp vụ với các cơ quan, xí nghiệp có lợi cho công việc chung đồng thời vẫn bảo đảm được nguyên tắc, để phù hợp với tính chất công tác của Ban thanh tra, kịp thời ngăn chặn tai nạn lao động, bảo vệ công nhân trong sản xuất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Ngoài các văn bản, công văn gửi lên cấp trên, những văn bản đặt ra chế độ, thể lệ mới, những chỉ thị do Bộ trưởng ký, nay ủy quyền cho Ban thanh tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động ký các loại văn bản, công văn có tính chất thi hành cụ thể.

Điều 2. - Trưởng ban thanh tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động ký các công văn thuộc nghiệp vụ của ban như hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các công văn nhằm can thiệp giải quyết cho kịp thời, các công văn thỏa thuận về các quy định cụ thể chi tiết của các ngành, các cấp trong việc vận dụng nguyên tắc, chế độ đã có, các công văn về những việc thường ngày theo chế độ, chính sách hiện hành, cụ thể như:

- Công văn gửi các ngành, các địa phương hướng dẫn về biện pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ công tác từng thời gian mà Bộ Lao động đã nêu nhiệm vụ chung, và hướng dẫn sơ kết, tổng kết công tác;

- Công văn gửi các ngành, các địa phương để đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các chính sách, chế độ bảo hộ lao động, các quy phạm kỹ thuật an toàn đã ban hành;

- Công văn kiến nghị việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc đã phát hiện trong thanh tra;

- Công văn kiến nghị với cơ quan quản lý và cơ sở sản xuất có biện pháp giải quyết gấp, nhằm ngăn chặn tai nạn lao động hoặc sự cố có thể xảy ra;

- Thông báo về tình hình tai nạn lao động từng thời gian;

- Công văn thỏa thuận với các ngành, các cấp quản lý sản xuất về các ngành, nghề cụ thể được hưởng bồi dưỡng bằng hiện vật, trang bị bảo hộ lao động, căn cứ vào nguyên tắc, chế độ chung của Nhà nước và chủ trương đã có của Bộ;

- Công văn đề xuất với các cơ quan quản lý sản xuất, các cơ quan khoa hoc kỹ thuật nghiên cứu các biện pháp về kỹ thuật để cải thiện điều kiện làm việc, đề phòng tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho công nhân, lao động;

- Công văn kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để thi hành kỷ luật các cá nhân không chấp hàng luật lệ bảo hộ lao động hay không thực hiện kiến nghị của cán bộ thanh tra mà không có lý do chính đáng, hoặc đưa ra truy tố xét xử các cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng làm thiệt hại đến tính mạng của công nhân và tài sản của Nhà nước;

- Công văn báo cho các nơi để yêu cầu chuẩn bị làm việc với các đoàn cán bộ thanh tra của ban, giấy giới thiệu cán bộ hoặc đoàn cán bộ thanh tra của ban đi công tác từng thời gian và công văn giấy tờ có tính chất hành chính, sự vụ khác;

- Công văn yêu cầu các nơi đã được thanh tra báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp do cán bộ thanh tra kiến nghị; yêu cầu các cơ quan lao động các ngành, các địa phương, các giám đốc xí nghiệp cung cấp những tài liệu về tình hình thực hiện công tác bảo hộ lao động tại các ngành, các địa phương, các xí nghiệp.

Điều 3. - Để quan hệ với các cơ quan, xí nghiệp, Ban thanh tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động được sử dụng con dấu riêng.

Hình thể, khuôn khổ, nội dung con dấu và việc quản lý, sử dụng con dấu của Ban thanh tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động phải theo đúng quy định về việc quản lý, sử dụng con dấu trong nghị định số 56-CP ngày 17-03-1966 của Hội đồng Chính phủ và thông tư số 03-VP/CA ngày 12-02-1966 của Bộ Công an hướng dẫn việc thi hành.

Điều 4. – Các ông Trưởng ban thanh tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ và Chánh văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
Nguyễn Hữu Khiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 283-LĐ/QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu283-LĐ/QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/1969
Ngày hiệu lực11/12/1969
Ngày công báo30/11/1969
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 283-LĐ/QĐ

Lược đồ Quyết định 283-LĐ/QĐ ủy quyền Ban thanh tra kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động trong việc ký văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 283-LĐ/QĐ ủy quyền Ban thanh tra kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động trong việc ký văn bản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu283-LĐ/QĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động
        Người kýNguyễn Hữu Khiếu
        Ngày ban hành26/11/1969
        Ngày hiệu lực11/12/1969
        Ngày công báo30/11/1969
        Số công báoSố 17
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 283-LĐ/QĐ ủy quyền Ban thanh tra kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động trong việc ký văn bản

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 283-LĐ/QĐ ủy quyền Ban thanh tra kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động trong việc ký văn bản