Quyết định 283/QĐ-UBND

Quyết định 283/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung chuẩn công nghệ ngành chế biến mủ từ cây cao su vào Quyết định 08/QĐ-UBND do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 283/QĐ-UBND bổ sung chuẩn công nghệ ngành chế biến đã được thay thế bởi Quyết định 33/2014/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ đổi mới công nghệ thiết bị doanh nghiệp sản xuất sản phẩm lợi thế Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 11/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 283/QĐ-UBND bổ sung chuẩn công nghệ ngành chế biến


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 283/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 01 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHUẨN CÔNG NGHỆ NGÀNH CHẾ BIẾN MỦ TỪ CÂY CAO SU VÀO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy định về Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế ban hành tại Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 64 LS/SKHCN-STC-SCT ngày 25 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung mức chuẩn trình độ công nghệ cho ngành chế biến mủ từ cây cao su vào khoản 2, Điều 1 Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phương pháp đánh giá trình độ công nghệ và mức chuẩn trình độ công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau:

STT

Công nghệ chế biến mủ từ cây cao su

T

H

I

O

1

Công nghệ chế biến mủ tờ RSS

0,8

0,70

0,76

0,78

2

Công nghệ chế biến mủ cốm SVR 3L

0,8

0,70

0,76

0,78

3

Công nghệ chế biến mủ cốm SVR 10, 20

0,8

0,70

0,76

0,78

Điều 2.

1. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch?Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Văn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 283/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu283/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2010
Ngày hiệu lực11/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 283/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 283/QĐ-UBND bổ sung chuẩn công nghệ ngành chế biến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 283/QĐ-UBND bổ sung chuẩn công nghệ ngành chế biến
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu283/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýĐặng Văn Dũng
        Ngày ban hành01/02/2010
        Ngày hiệu lực11/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 283/QĐ-UBND bổ sung chuẩn công nghệ ngành chế biến

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 283/QĐ-UBND bổ sung chuẩn công nghệ ngành chế biến