Quyết định 2830/QĐ-BNG

Quyết định 2830/QĐ-BNG năm 2007 đính chính Quyết định 2771/2007/QĐ-BNG-LT về Quy chế cấp chứng minh thư cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2830/QĐ-BNG đính chính 2771/2007/QĐ-BNG-LT thời gian hiệu lực cấp chứng minh thư


BỘ NGOẠI GIAO
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2830/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 2771/2007/QĐ-BNG-LT NGÀY 07/11/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 21/2003/NĐ-CP ngày 10/3/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lễ tân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sai sót về thời gian có hiệu lực của Quyết định số 2771/2007/QĐ-BNG-LT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế cấp chứng minh thư cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam:

Điều 2 trong Quyết định số 2771/2007/QĐ-BNG-LT ngày 07/11/2007 quy định như sau: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ”.

- Nội dung đính chính: “Quyết định này có hiệu lực sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc các Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các địa phương liên quan, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trong Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Bàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2830/QĐ-BNG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2830/QĐ-BNG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2007
Ngày hiệu lực12/11/2007
Ngày công báo21/11/2007
Số công báoTừ số 784 đến số 785
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2830/QĐ-BNG

Lược đồ Quyết định 2830/QĐ-BNG đính chính 2771/2007/QĐ-BNG-LT thời gian hiệu lực cấp chứng minh thư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2830/QĐ-BNG đính chính 2771/2007/QĐ-BNG-LT thời gian hiệu lực cấp chứng minh thư
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2830/QĐ-BNG
     Cơ quan ban hànhBộ Ngoại giao
     Người kýLê Văn Bàng
     Ngày ban hành12/11/2007
     Ngày hiệu lực12/11/2007
     Ngày công báo21/11/2007
     Số công báoTừ số 784 đến số 785
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2830/QĐ-BNG đính chính 2771/2007/QĐ-BNG-LT thời gian hiệu lực cấp chứng minh thư

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2830/QĐ-BNG đính chính 2771/2007/QĐ-BNG-LT thời gian hiệu lực cấp chứng minh thư

         • 12/11/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/11/2007

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/11/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực