Quyết định 2833/QĐ-CT

Quyết định 2833/QĐ-CT năm 2007 về mức chi bồi dưỡng chữa cháy rừng do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2833/QĐ-CT 2007 mức chi bồi dưỡng chữa cháy rừng Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2833/QĐ-CT

Vĩnh Yên, ngày 10 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI BỒI DƯỠNG CHỮA CHÁY RỪNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 của Liên bộ Tài chính - Nông nghiệp PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan kiểm lâm các cấp; Thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 357/TTr-HCSN ngày 04/10/2007 về quy định mức chi bồi dưỡng chữa cháy rừng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi bồi dưỡng chữa cháy rừng, cụ thể như sau:

1. Chi bồi dưỡng chữa cháy rừng ban ngày (Tính từ 06 giờ đến 18 giờ):

1.1. Thời gian tham gia dưới 04 giờ: 25.000 đồng/người;

1.2. Thời gian tham gia từ 04 giờ đến 8 giờ: 50.000 đồng/người;

1.3. Thời gian tham gia trên 8 giờ được tính sang ngày công thứ 2, chi theo quy định tại điểm 1.1, 1.2 mục này.

2. Chi bồi dưỡng người được huy động tham gia vào ban đêm (Tính từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau):

2.1. Thời gian tham gia dưới 2 giờ: 25.000 đồng/người;

2.2. Thời gian tham gia từ 2 giờ đến 4 giờ: 50.000 đồng/người;

2.3. Thời gian tham gia trên 4 giờ được tính sang ngày công thứ 2, chi theo quy định tại điểm 2.1, 2.2 mục này.

3. Chi phát hiện và báo cháy rừng kịp thời:

Chi cho người phát hiện cháy rừng và thông báo đầu tiên địa điểm cháy rừng (trừ cán bộ kiểm lâm và người đang trực phòng cháy) cho Trạm kiểm lâm gần nhất hoặc cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn hoặc Chủ tịch UBND xã: Mức chi: 30.000đồng/vụ.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, đôn đốc và giám sát việc thực hiện mức chi bồi dưỡng nói tại Điều 1 Quyết định này và thực hiện quyết toán chi phí theo quy định của Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 nói trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 3798/QĐ-UBND ngày 08/12/2005 của UBND tỉnh ban hành quy định mức chi bồi dưỡng chữa cháy rừng.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT) và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Ái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2833/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2833/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2007
Ngày hiệu lực10/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2833/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 2833/QĐ-CT 2007 mức chi bồi dưỡng chữa cháy rừng Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2833/QĐ-CT 2007 mức chi bồi dưỡng chữa cháy rừng Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2833/QĐ-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýTrần Ngọc Ái
        Ngày ban hành10/10/2007
        Ngày hiệu lực10/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2833/QĐ-CT 2007 mức chi bồi dưỡng chữa cháy rừng Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2833/QĐ-CT 2007 mức chi bồi dưỡng chữa cháy rừng Vĩnh Phúc

            • 10/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực