Quyết định 2838/QĐ-BNN-BVTV

Quyết định 2838/QĐ-BNN-BVTV năm 2016 về tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Senegal do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2838/QĐ-BNN-BVTV tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Senegal 2016


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2838/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU LẠC TỪ SENEGAL

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;

Căn cứ Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm ngừng nhập khẩu lạc (Arachis hypogaea) từ Senegal do bị nhiễm mọt cứng đốt Trogoderma granarium Everts và mọt lạc serratus Caryedon serratus Olivier là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Điều 2. Giao Cục Bảo vệ thực vật:

Kiểm dịch chặt chẽ các lô lạc nhập khẩu từ Senegal trong thời gian quyết định tạm ngừng chưa có hiệu lực;

Thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Senegal biết để có biện pháp khắc phục triệt để;

Tổ chức kiểm tra, xác nhận biện pháp khắc phục của Senegal và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: NG, CT, TC (TCHQ);
- Đại sứ quán Senegal tại Việt Nam;
- Đại sứ quán Việt Nam tại Senegal;
- Cục An ninh nông, lâm, ngư nghiệp;
- Các cơ quan báo chí;
- Lưu VT, BVTV.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2838/QĐ-BNN-BVTV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2838/QĐ-BNN-BVTV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2016
Ngày hiệu lực09/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2838/QĐ-BNN-BVTV

Lược đồ Quyết định 2838/QĐ-BNN-BVTV tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Senegal 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2838/QĐ-BNN-BVTV tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Senegal 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2838/QĐ-BNN-BVTV
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành11/07/2016
        Ngày hiệu lực09/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2838/QĐ-BNN-BVTV tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Senegal 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2838/QĐ-BNN-BVTV tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Senegal 2016

            • 11/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực