Quyết định 284/2005/QĐ-TTg

Quyết định 284/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 284/2005/QĐ-TTg Đề án sắp xếp, đổi mới phát triển nông lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 284/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh;
Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang như sau:

1. Giữ nguyên để tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh các công ty sau:

- Công ty Chè Sông Lô,

- Công ty Chè Mỹ Lâm,

- Công ty Chè Tân Trào.

2. Chuyển thành các công ty lâm nghiệp các lâm trường sau:

- Lâm trường Chiêm Hóa,

- Lâm trường Tuyên Bình,

- Lâm trường Nguyễn Văn Trỗi,

- Lâm trường Yên Sơn,

- Lâm trường Sơn Dương.

3. Chuyển Lâm trường Na Hang thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang:

1. Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh như Điều 1 của Quyết định này; cổ phần hóa cơ sở chế biến, dịch vụ của các Công ty: chè Sông Lô, chè Mỹ Lâm, chè Tân Trào.

2. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các công ty nông, lâm nghiệp và Ban quản lý rừng, phù hợp với quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp của địa phương và quy hoạch phát triển rừng của từng nông, lâm trường.

Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài nguyên Môi trường và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong việc thực hiện Đề án này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 284/2005/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu284/2005/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2005
Ngày hiệu lực03/12/2005
Ngày công báo18/11/2005
Số công báoTừ số 19 đến số 20
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 284/2005/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 284/2005/QĐ-TTg Đề án sắp xếp, đổi mới phát triển nông lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 284/2005/QĐ-TTg Đề án sắp xếp, đổi mới phát triển nông lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu284/2005/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành07/11/2005
        Ngày hiệu lực03/12/2005
        Ngày công báo18/11/2005
        Số công báoTừ số 19 đến số 20
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 284/2005/QĐ-TTg Đề án sắp xếp, đổi mới phát triển nông lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 284/2005/QĐ-TTg Đề án sắp xếp, đổi mới phát triển nông lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

            • 07/11/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/11/2005

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/12/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực