Quyết định 2840/QĐ-BGTVT

Quyết định 2840/QĐ-BGTVT năm 2011 thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2840/QĐ-BGTVT 2011 thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS ma túy mại dâm


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2840/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Căn cứ Công văn số 2009/TTg-KGVX ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Giao thông vận tải gồm có:

1. Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng - Trưởng Ban;

2. Cục trưởng Cục Y tế giao thông vận tải - Phó Trưởng Ban thường trực;

3. Đại diện lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam - Phó trưởng Ban;

4. Phó Cục trưởng Cục Y tế giao thông vận tải - Ủy viên thường trực;

5. Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên;

6. Đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Đầu tư - Ủy viên;

7. Đại diện lãnh đạo Vụ Tài chính - Ủy viên;

8. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ - Ủy viên;

9. Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Bộ - Ủy viên;

10. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y dược và trang TBYT Cục Y tế GTVT - Ủy viên

Giao Cục Y tế giao thông vận tải là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của đơn vị mình để chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo của Bộ theo quy định.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dậm của Bộ Giao thông vận tải

1. Xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch hàng năm về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Bộ Giao thông vận tải.

2. Nghiên cứu đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chế độ, chính sách theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ GTVT để phục vụ công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo chủ trương, kế hoạch của Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

4. Tổng hợp báo cáo Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các cơ quan hữu quan theo quy định.

Điều 4. Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Giao thông vận tải được sử dụng con dấu của Bộ Giao thông vận tải trong quá trình hoạt động.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Giao thông vận tải được cấp theo quy định chung của Nhà nước và được huy động các nguồn kinh phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây của Bộ trưởng Bộ GTVT trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các cán bộ là thành phần có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ủy ban phòng, chống AIDS
  và phòng, chống tệ nạn MTMD (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Đảng ủy Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB(ư)

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2840/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2840/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2011
Ngày hiệu lực12/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2840/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2840/QĐ-BGTVT 2011 thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS ma túy mại dâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2840/QĐ-BGTVT 2011 thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS ma túy mại dâm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2840/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành12/12/2011
        Ngày hiệu lực12/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2840/QĐ-BGTVT 2011 thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS ma túy mại dâm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2840/QĐ-BGTVT 2011 thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS ma túy mại dâm

            • 12/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực