Quyết định 2841/QĐ-UBND

Quyết định 2841/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 2841/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2841/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 248/TTr-SXD ngày 06 tháng 11 năm 2012 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 14 (mười bốn) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; Sở Xây dựng thông báo 14 thủ tục hành chính bị bãi bỏ đến sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời theo dõi việc triển khai, thực hiện Quyết định này trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Dũng

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực: Xây dựng

1

T-BLI-086639-TT

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Bãi bỏ theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

2

T-BLI-086297-TT

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Bãi bỏ theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

3

T-BLI-136681-TT

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Bãi bỏ theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

4

T-BLI-086281-TT

Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Bãi bỏ theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

5

Chưa được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia nên không có số hồ sơ

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Bãi bỏ theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

6

T-BLI-086303-TT

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

Bãi bỏ theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

7

T-BLI-136977-TT

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

Bãi bỏ theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

8

T-BLI-086594-TT

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

Bãi bỏ theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

9

T-BLI-086271-TT

Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

Bãi bỏ theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

10

Chưa được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia nên không có số hồ sơ

Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Bãi bỏ theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

11

T-BLI-086680-TT

Cấp giấy phép sử dụng tạm vỉa hè

Bãi bỏ do không đầy đủ các bộ phận cấu thành theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP

12

T-BLI-137001-TT

Xin thay đổi nội dung giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ đô thị

Bãi bỏ do không có văn bản pháp luật quy định

13

T-BLI-139609-TT

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện

Bãi bỏ theo Khoản 3, Điều 10, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ

14

T-BLI-136674-TT

Thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư

Bãi bỏ theo Khoản 3, Điều 10, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2841/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2841/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2012
Ngày hiệu lực28/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2841/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2841/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2841/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2841/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLê Thanh Dũng
        Ngày ban hành28/11/2012
        Ngày hiệu lực28/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2841/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2841/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính

            • 28/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/11/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực