Quyết định 2853/QĐ-BNN-TCTL

Quyết định 2853/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 phê duyệt điều chỉnh đề cương hoạt động truyền thông, tập huấn và hướng dẫn phổ biến công nghệ thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2853/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt điều chỉnh đề cương hoạt động


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2853/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỀ CƯƠNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG, TẬP HUẤN VÀ HƯỚNG DẪN PHỔ BIẾN CÔNG NGHỆ THUỘC NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH & VSMTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2893/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt đề cương các hoạt động truyền thông, tập huấn và hướng dẫn phổ biến công nghệ thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT;

Căn cứ Quyết định số 2828/QĐ-BNN-TC ngày 21/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 (Chương trình mục tiêu Quốc gia);

Căn cứ Quyết định số 1793/QĐ-BNN-TC ngày 21/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia);

Căn cứ văn bản 181-KH/BTGTW-BNN&PTNT ngày 17/12/2010 về kế hoạch phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Xét văn bản số 01/KH-BTGTW của Ban tuyên giáo trung ương về việc đề nghị phối hợp tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung mục 2 Điều 1 Quyết định số 178/QĐ-BNN-TC ngày 28/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

Đơn vị thực hiện: Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên như quyết định số 2893/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/10/2010, quyết định số 178/QĐ-BNN-TCTL ngày 28/01/2011 và quyết định số 1246/QĐ-BNN-TC ngày 31/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Văn phòng thường trực Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Ban tuyên giáo Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2853/QĐ-BNN-TCTL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2853/QĐ-BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2011
Ngày hiệu lực22/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2853/QĐ-BNN-TCTL

Lược đồ Quyết định 2853/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt điều chỉnh đề cương hoạt động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2853/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt điều chỉnh đề cương hoạt động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2853/QĐ-BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐào Xuân Học
        Ngày ban hành22/11/2011
        Ngày hiệu lực22/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2853/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt điều chỉnh đề cương hoạt động

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2853/QĐ-BNN-TCTL phê duyệt điều chỉnh đề cương hoạt động

            • 22/11/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/11/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực