Quyết định 2856/QĐ-BKHCN

Quyết định 2856/QĐ-BKHCN về việc tuyển chọn bổ sung các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp trong 2 năm 2006-2007 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2856/QĐ-BKHCN tuyển bổ sung tổ chức, cá nhân chủ trì dự án Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ DN 2006-2007


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2856/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN BỔ SUNG CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG 2 NĂM 2006-2007

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy  định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp được ban hành theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Danh mục các dự án dự kiến tuyển chọn thực hiện trong 2 năm 2006-2007 được phê duyệt theo Quyết định số 1600/QĐ-BKHCN ngày 14/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức đợt đăng ký (bổ sung) chủ trì thực hiện dự án cho năm 2007 (cho phép kéo dài sang năm 2008) đối với các dự án thuộc Danh mục các dự án đã được phê duyệt cho tuyển chọn thực hiện trong 2 năm 2006-2007 nhưng chưa có đơn vị, cá nhân nào đăng ký chủ trì thực hiện (kèm theo Quyết định này). 

2. Chủ động chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có năng lực để xây dựng và đăng ký chủ trì thực hiện các dự án nêu tại khoản 1 Điều này nếu xét thấy khó có đơn vị nào khác đủ năng lực và điều kiện chủ trì thực hiện các dự án đó.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Trưởng ban Thư ký Chương trình, Chánh Văn phòng Chương trình và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VP, SHTT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2856/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2856/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2006
Ngày hiệu lực13/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2856/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 2856/QĐ-BKHCN tuyển bổ sung tổ chức, cá nhân chủ trì dự án Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ DN 2006-2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2856/QĐ-BKHCN tuyển bổ sung tổ chức, cá nhân chủ trì dự án Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ DN 2006-2007
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2856/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýBùi Mạnh Hải
        Ngày ban hành29/12/2006
        Ngày hiệu lực13/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2856/QĐ-BKHCN tuyển bổ sung tổ chức, cá nhân chủ trì dự án Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ DN 2006-2007

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2856/QĐ-BKHCN tuyển bổ sung tổ chức, cá nhân chủ trì dự án Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ DN 2006-2007

            • 29/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực